Medlemsreferat kredsbestyrelsesmøde 18. marts 2024

Referat Kredsbestyrelsesmøde​​ DBS​​ Aalborg

Dato og tid:​​ 18. marts2024 kl. 14:45.​​ 

 

Lokation: Vesterbro 62A 9000 Aalborg

 

Til stede​​ var:​​ Torben,​​ Bruno,​​ Carsten, Palle, Jesper, Tina, Bjarne og suppleant Ulla samt konsulent Annette.

​​ 

Afbud fra:​​ Stein Erik og Søren

 

1.​​ Mødet starter og bordet rundt.​​ 

1.1 besøg​​ af​​ Gruppe Studerende omkring deres projekt (14:45 - 15)​​ ifm.​​ aps mv.

De studerende præsenterede deres ønsker omkring hjælp og der blev indgået aftaler herom.

1.2 Bordet rundt.

Palle spurgte ind til​​ besøg fra​​ kreds Østsjælland​​ kunne​​ flytte til den​​ 7.​​ september.​​ Umiddelbart ja,​​ Alle melder tilbage om de kan den dag​​ og om​​ de vil deltage.​​ Foreløbig pris for vin og​​ tapas er​​ 350 kr. Østsjælland kommer omkring 20 personer. Vi kan være 40 i vores lokaler. Palle arbejder videre med det.

 

2.​​ Godkendelse af dagsorden.

Bodkendt.

 

3. Godkendelse af​​ referater

3.1​​ 240219​​ referat​​ bestyrelsesmøde​​ 19.​​ februar​​ 2024​​ (bilag)

Godkendt som møde og medlemsreferat.

 

4.​​ Sager til beslutning.​​ 

4.1​​ KGF menu, sidste planlægning mv (bilag)

Kaffe og kage ved ankomst, en genstand i pause halvvejs. Palle og Bruno har hjælpere med, Ulla har​​ måske​​ også en​​ hjælper,​​ hun vender tilbage omkring dette. Torben tager​​ lydanlæg og stemmemateriale. Annette sørger for kurv til Anni og Frode pris omkring 400 – 500 kr. Der gives ikke gave til​​ Eksterne​​ klubbers ledere og bestyrelser i forhold til​​ jubilæer,​​ udskiftning​​ mv.

Mht. spisning Palle undersøger omkring​​ Bøf med​​ løg osv. Karbonader med stuvede​​ ærter og​​ gulerødder​​ osv. Eller Kylling.

Start​​ KL​​ 15. slut kl. 20:30.

​​ 

4.2 Sommerudflugt for kredsens klubber TGF PT AW (bilag)

Det besluttedes at afholde den foreslåede tur, Det udsendte budget blev godkendt og tur afholdes den​​ 30.​​ maj. Deltagerpris 100 kr. palle er tovholder.

 

4.3 Fælles øjenlægeforedrag​​ 23. maj? TGF​​ 

Det besluttedes at afholde fælles online foredrag i stil med de 2 foregående. Torben Er tovholder og sætter i blad med videre når tekst er tilgængelig fra​​ Gitte​​ og co.

Deltagerpris bliver​​ 50kr.

 

​​ 4.4​​ Godkendelse af DBS Aalborg regnskab 2023 TGF BH (bilag)

Alle Har underskrevet regnskab digitalt.​​ Bestyrelsen godkender regnskabet.

 

4.5​​ Fælles​​ online workshop Be my AI 14​​ April​​ TGF (bilag)

Det besluttedes at tilbyde medlemmer som ønsker det at​​ deltage i​​ fælles online workshop på Vesterbro​​ KL​​ 13. torben og Jesper er tovholdere.

Indlæg er i kommende blad. Afholdes​​ kun hvis​​ der er omkring 10deltagere og det pointeres at det er en Workshop og ikke et foredrag.

 

4.6 Budget All​​ inklusive​​ fisketur 4 maj. TGF (bilag)

Det rundsendte budget blev godkendt, der afventes svar på ansøgning om tilskud. Der tilbydes kørsel for vores​​ medlemmer for​​ 60 kr. deltagerpris er 200 for medlem​​ og første​​ ledsager er gratis, resterende deltagere betaler 200 kr. 50​​ kr.​​ for børn under 15 år. Torben er tovholder.

​​ 

4.7 foreløbig dato​​ for konstituerende​​ møde efter KGF TGF

30 april. kl. 15.​​ medmindre der sker ændringer ved KGF.

 

5.​​ Sager til​​ drøftelse.

5.1​​ Møde for nye medlemmer​​ Hvordan gik​​ det. ​​​​ TGF kons PT​​ 

Der var 40 deltagere på hvert af de 2 møder og det var et par rigtigt gode​​ dage, og​​ det lød også​​ på deltagerne​​ at det har været godt. Konceptet videreføres med få justeringer.​​ Den valgte bordopstilling med 4 mandsborde og​​ midtergang​​ fungerede mega godt.

Det blev diskuteret om vi skal fortsætte med at afholde det hvert andet år med Nyblindekursus i mellemtiden. Der var enighed om at prøve med at afholde det hvert år. Konsulenter, Torben og Palle arbejder videre med det. Medlemsliste trækkes og emnet tages op til​​ december mødet​​ 2024.​​ 

Bruno noterer lige hvad kørsel bliver i alt.

Der skal lidt mere angående kredsens aktiviteter i goodiebagen.​​ 

Der var stor interesse for at se mærke og købe hjælpemidler. Måske skulle vi igen lave en Hjælpemiddel dag med Birgit og hendes hjælpemiddelkuffert aktivitetsudvalget undersøger om hun har mulighed for det inden hun stopper.

 

5.2 Lokal​​ politik hvordan​​ kommer vi videre TGF (bilag)

Der​​ arbejdes videre​​ med at få​​ oprettet​​ et lokalpolitisk udvalg/forum/netværk som kan bistå bestyrelsen med det lokalpolitiske arbejde i i forhold til vores medlemmers liv og muligheder. Torben er tovholder og tager fat i Ditte for hjælp mht.​​ oprettelse osv.

 

5.3 Forslag​​ fra​​ Troels om trafikordninger, gør vi det? TGF (bilag)

Der var​​ enighed om at Troels’ forslag kunne være en god ide.​​ Jesper har allerede noget af det fra vores møde med nye medlemmer, vi afventer hvad søren kommer frem til mht.​​ nt og​​ flexkørsel. Emnet bliver først taget op til efteråret hvis det skal tilbydes.

Torben er tovholder.

 

​​ 5.4 Taktile afmærkninger​​ affaldssortering TGF (bilag)

Der har igen været en henvendelse omkring hvordan det går med udbredelsen af de taktile afmærkninger, Vi har pt. Ikke noget overblik omkring hvilke kommuner som tilbyder de anbefalede afmærkninger. Konsulenterne undersøger det i hvert deres område og vender tilbage. Konsulenterne har ingen henvendelser fået fra medlemmer omkring hjælp til at få afmærket deres affaldscontainere, så det ser ud til at det ikke er et stort problem.​​ Måske skal der oplyses mere om det.

 

​​ 5.5 EDB-klub ønsker​​ opsætte Google home og Nest TGF

Det er ok, at​​ EDB-klubben​​ opsætter deres egne Google produkter til brug når de har Klubaftner eller andre arrangementer. Udstyr skal blot ikke kobles på noget af kredsens udstyr som understøttes af Google Home.

Kredsen ønsker selv at​​ opsætte Google home​​ til brug​​ for udstyr på Vesterbro og evt. workshops.

 

5.6 Frivillige og frivillig marked juni Aalborg TGF (Bilag)

Vi ønsker at deltage på frivilligmarkedet i år, Torben undersøger hvilken dato det er og vender tilbage.

 

6.​​ Sager til orientering

6.1​​ Økonomi orientering BH.

Pt.​​ 375000 kr.​​ på konti. Kørselspenge fra hovedkontoret er kommet, P18 midler er bevilget men ikke modtaget endnu. AOF​​ husleje for​​ første halvår.​​ udestår også.

 

6.2 Touch terminaler i flextrafik tgf (bilag)

Der er kommet en aftale med NT omkring vores medlemmers situation når de ikke kan benytte​​ touch terminaler​​ til betaling ifm.​​ flexkørsel. Vores medlemmer kan få tilsendt en faktura i stedet for betaling i bilen. Chauffør skal kontakte NT når problemet opstår og der vil så blive sendt faktura til medlem. Der er pt. Ingen lovgivning som​​ forhindrer​​ brugen af disse​​ touch terminaler​​ så derfor denne ordning.

 

6.3 Renovering stort mødelokale TGF BH.

Bruno og Torben​​ har målt​​ mødelokalet op med videre og vi deler projektet op i følgende dele: Gulv, Loft, Vægge og radiatorer. Vi finder ud af hvad det vil koste ved egen foranstaltning og ved håndværkertilbud. Der søges midler til projektet så det så vidt muligt ikke får indflydelse på kredsens økonomi.

Hvad laves nu:​​ Umiddelbart bliver​​ resterende​​ gibs væg​​ ved vinduerne fjernet og​​ el skinne​​ Sam​​ vindueskarm fjernes​​ og ny​​ smallere opsættes for at øge varmeudnyttelsen og derved spare penge i​​ varme.

Torben og Bruno er tovholder på projektet.

 

6.4 HB møde marts referatudkast​​ TGF (bilag)

Det rundsendte referat blev taget til efterretning og ingen yderligere​​ bemærkninger.

 

7.​​ Punkter til næste møde

Frivillig marked.​​ Øjenlægeforedrag.

 

8. Eventuelt

Intet at bemærke.

 

Referat skrevet af Torben Frederiksen den 5. april 2024.​​ 

Udgivet
Kategoriseret som Referater

Skrevet af Torben Gjering frederiksen

Webmaster for Dansk Blindesamfund Aalborg samt bestyrelsesmedlem Jeg bor i Aalborg, er gift og har 2 børn

Skriv kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.