Medlemsreferat kredsbestyrelsesmøde 30. april 2024

Referat Kredsbestyrelsesmøde​​ DBS​​ Aalborg

Dato og tid:​​ 30. april​​ 2024 kl. 15.​​ 

 

Lokation: Vesterbro 62A 9000 Aalborg

 

Til stede​​ var:​​ Torben,​​ Bruno,​​ Carsten, Palle, Jesper, Tina, Annette og suppleanterne Stein Erik, Ulla og Lise-Lotte.

​​ 

Afbud fra:​​ Søren

 

1. Godkendelse af dagsorden​​ 

Dagsorden godkendt​​ uden ændringer.

 

2.​​ Konstituering.

2.1 Valg af næstformand og sekretær,​​ mødeafvikling​​ og dagsordner​​ (bilag).

Næstformand blev​​ Carsten​​ Sørensen

Sekretær blev​​ Torben​​ Frederiksen

Mødeleder blev​​ Stein​​ Erik​​ og Palle​​ Thygesen som​​ stedfortræder.

Indkaldelse og​​ dagsorden fortsætter​​ i uændret form.

Mødeafvikling​​ skal vi huske at være lidt skarpere på når der er​​ en lang​​ dagsorden, Alle forbereder​​ sig så​​ der ikke sagsbehandles for meget på bestyrelsesmødet. Husk​​ talerække og ikke afbryde.

 

2.2​​ Forretningsorden, bruges​​ den og i fald er der ændringer? (bilag)​​ 

Den rundsendte forretningsorden er​​ Godkendt uden ændring.

 

3. Godkendelse af​​ referater

3.1 240318​​ referat møde​​ 18​​ marts (bilag)

Godkendt uden ændringer som møde og medlemsreferat​​ 

 

4.​​ Sager til beslutning.​​ 

4.1​​ Mødeplan 2024​​ - 2025​​ TGF​​ (bilag)

Bestyrelsesmøderne afholdes fortsat tredje mandag i måneden​​ jf. ​​​​ rundsendte mødeplan. Eneste undtagelse​​ var juni​​ møde som var sat til 10 juni. det flyttes til 3 mandag den 17. juni. Mødeplan køre til næste KGF.

 

4.2​​ Udpegning af medlemmer til udvalg og teams mv. ​​ TGF​​ (bilag) (

Nedenstående udvalg og teams mv blev besluttet:

Team undervisning​​ (2 personer)​​ 

Torben og Annette​​ 

 

Tager sig af alt omkring undervisning, kontakt til undervisere, AOF og kursister. Udarbejder undervisningsprogram, aktivitetstilbud og vedligeholder begge. ​​ Ansvarlige for distribution af​​ undervisningsprogram​​ og​​ Aktivitetsoversigt. Afholder møde med AOF og undervisere inden opstart.

 

Redaktionen​​ (2 til 3 personer):​​ 

Torben og Carsten

 

Tager sig af alt vedr.​​ medlemsblad, hjemmeside og sociale​​ medier.​​ Deadline for kredsstof er onsdage​​ KL​​ 18.

 

Kørselsleder (1 person):​​ 

Annette. Palle bakker op mht. kredsarrangementer.

 

Tager sig af kørsel​​ til​​ undervisning, bookning, afmelding med videre​​ når det drejer sig om undervisning og kørsel til kredsens klubber.

Kan støtte ved arrangementer.

 

Aktivitetsudvalg (mindst 3 personer)​​ 

Palle (tovholder), Tina,​​ Annette​​ og​​ Lise lotte.

 

Tager sig af arrangementer​​ i kreds og regions regi,​​ medlemsmøder, kgf. Deltager i regionsgruppen (zoommøder; hvor også kredsformænd deltager).

Faste arrangementer​​ Fredags Cafe og Quiz og spis.​​ 

 

Forsamlingshuset​​ (nedlagt)

 

Tilgængeligheds forum (alle som har lyst)​​ (nedlagt)

Samles under et nyt Politisk Netværk/udvalg?

Torben er tovholder, Annette,​​ Stein Erik​​ og​​ Carsten er interesserede.

 

Team Vesterbro.​​ 

Annette, Torben og Palle. Carsten støtter mht. it.

 

Tager sig af alt på Vesterbro i det daglige samt it varme internet osv.

 

Miniferien​​ (1 til 2 pers):​​ ​​ udestår afklaring.

Uafklaret, punkt til dagsorden.

 

​​ Tager sig af alt omkring miniferie, indsender budgetforslag til Kredsbestyrelsen/kredskasseren.

Nogen ide til hvem som kan overtage?

 

Økonomiudvalg (3 personer).

Torben, Bruno og Carsten. (vedtægtsbestemt)

 

Blindes Jul Distributør

Mangler​​ endelig​​ afklaring.

Torben og Bruno er tovholder​​ og pt distributør.

 

 

4.3​​ Undervisning ønske om forlængelse strik Brovst​​ Team U​​ (bilag)

Hold kan​​ fortsætte hvis​​ der betales​​ 350​​ kr.​​ i deltagergebyr​​ pr deltager.​​ 

 

Torben​​ og Annette er tovholder.

 

 

4.4​​ Mandelaug​​ ansøgning udgift bus TGF (Bilag)

Ansøgning om dækning af busudgift til sommerudflugt blev bevilget med max5000 kr.​​ grundet økonomi.

Bruno er tovholder.

​​ 

4.5 Frivilligdag 14 maj Pædagogseminariet TGf

Torben og​​ Jesper​​ deltager. Der skal kigges om vi har relevante brochure

Hvad ønsker vi en frivillig kan hjælpe med? hjælpe til ved arrangementer, arrangerer små ture for lille gruppe, hjælpe til med fx at gå​​ til fitness​​ osv. sælge blindes jul.

 

4.6 Frivillig marked 1. juni 2024 TGF (bilag)

Torben, Rikke,​​ Palle og​​ Jesper deltager

Hvad​​ gør vi med event? vi prøver noget​​ med folk kan prøve at være​​ svagsynet/ blind, fx prøve at hælde op.

Kagedelen undersøger Torben lidt mere om og​​ vender tilbage. Ulla vil​​ gerne bistå​​ hvis muligt.

Torben er Tovholder.

 

5.​​ Sager til​​ drøftelse.

5.1 Dato og afholdelsessted for KGF 2025​​ og​​ erfa​​ på KGF 2024.

KGF 2025 forslås til mandag 7 april på orkideen. Annette​​ forespørger​​ Orkideen​​ mht.​​ dato. Torben undersøger hos​​ hovedkontoret om dato er mulig.

Årets KGF gik i det store hele planmæssigt. Blot skal vi være lidt skarpere hvad aftales​​ med stedet​​ KGF afholdes.

Pris for mad og drikkevare blev under 13000​​ kr.​​ for 46 personer.

Der foreslås at lave 2 borde ved ankomst, et til afkrydsning og udlevering af stemmemateriale og et til betaling af kørsel hvis der er​​ kørselsgebyr.

 

5.2​​ Underskrift tavshedspligterklæring TGF​​ 

Lise-Lotte Esmann underskrev tavshedserklæring.

 

5.3 All Inklusiv fisketur status mv. TGF PT​​ 

Der er​​ 20 tilmeldte ingen børn. Kun 1 har brug for kørsel. Torben sørger for præmie til største fisk. Faktura for hele​​ arrangementet​​ tilgår Bruno fra Fiskefatter Dennis​​ 

 

5.4 Miniferie 2024 status tilmelding betaling mv. BH og TGF

Der​​ er​​ pt 30 tilmeldte og måske 2 mere på vej. Angående fremtid så er miniferie 2025 og 2026 booket på fsc, så der skal bookes et par år yderligere frem.

Ikke alle har betalt endnu.​​ Miniferie gennemføres.

 

6.​​ Sager til orientering

6.1​​ Økonomi orientering BH.

342000 kr. på konti, 20000 kr. p18 ikke 35000 kr.

AOF​​ lokaleleje kommer. Næsten alle har betalt for undervisning.​​ 

 

6.2 HB møde 21 april TGF

Regnskab for 2023 blev godkendt overskud på​​ 9.2​​ millioner, dog driftsunderskud.​​ Der var budgetteret med et underskud på 15 millioner. Så alt i alt godt resultat.

 

6.3 Generalforsamling ejerforeningen TGF

Et mindre underskud pga. den gamle sag med tinglysning osv. Samt en del rep på elevator. Andre udgifter holder sig nogenlunde i ro,​​ kun stigninger​​ som generelt i samfundet, budget godkendt med en stigning på 8000 kr.​​ på årsbasis.

Der indføres mulighed for online generalforsamling i vedtægterne for ejerforeningen, disse tinglyses, Prodomus betaler for udgiften så det influere ikke på EF budget og regnskab.

Port i stykker igen.

 

7.​​ Punkter til næste møde

Patientforeningernes møde 19 juni, Undervisningsprogram efterår 2024.

 

8. Eventuelt

Intet at bemærke.

 

Referat skrevet af Torben Frederiksen 1. maj 2024.​​ 

 

Udgivet
Kategoriseret som Referater

Skrevet af Torben Gjering frederiksen

Webmaster for Dansk Blindesamfund Aalborg samt bestyrelsesmedlem Jeg bor i Aalborg, er gift og har 2 børn

Skriv kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.