Medlemsreferat kredsbestyrelsesmøde 15 januar 2024

Referat Kredsbestyrelsesmøde​​ DBS​​ Aalborg

Dato og tid:​​ 15.​​ januar​​ 2024​​ kl. 15.​​ 

 

Lokation: Vesterbro 62A 9000 Aalborg

 

Til stede​​ var:​​ Torben,​​ Bruno,​​ Carsten, Palle, Jesper, Bjarne, Tina og suppleanterne Stein Erik og Ulla samt konsulent Annette.

​​ 

Afbud fra:​​ Søren

 

1.​​ Mødet starter og bordet rundt.​​ 

Intet at bemærke.

 

2.​​ Godkendelse af dagsorden.

Godkendt uden ændringer.

 

3. Godkendelse af​​ referater

3.1​​ 231218​​ referat​​ bestyrelsesmøde​​ 18.​​ december​​ 2023 (bilag)

Godkendt som værende møde og medlemsreferat.

 

4.​​ Sager til beslutning.​​ 

4.1​​ DBS Aalborg Budget​​ 2024 revideret.​​ Team​​ øko​​ (bilag)

Grundet det sandsynlige​​ mindre salg af Blindes jul på​​ omkring 50000​​ samt​​ vi kun modtager 20000 i Paragraf 18 midler er vi​​ nødt​​ til at ændre lidt på forudsætningerne​​ for det​​ vedtagne budget 2024. Bestyrelsen besluttede at skulle det være nødvendigt at tage af vores opsparing, kan der tages op til 3 procent​​ af formuen. Dette skal dog være en sidste udvej.

Det besluttedes at indføre en pris på 60 kr. for at bruge​​ kørsel når vi har arrangementer, Klubbernes og undervisningens takster er uændret 40 kr. Muligheden for den særlige ordning med kørsel til undervisning på​​ tværs af​​ kommunegrænser bortfalder​​ permanent. Det aftales med Rengøringen at der kun skal gøres rent 6 gange om måneden frem for nu 8. dette bevirker en besparelse på cirka 19000 kr. Udgiften til Miniferien​​ skal holdes​​ på sidste års niveau. Der skal laves et budget til kassereren for hvert arrangement.

Der søges om midler fra aktivitetspuljen til vores arrangementer.​​ 

 

4.2​​ Blindes jul 2024 antal blade mv. TGF​​ (bilag)

Det besluttedes at bestille 19000 blade til salget 2024.

Torben​​ og Bruno​​ overtager​​ pt.​​ Distributørposten efter Frode  ​​​​ og Anni ​​ som ikke ønsker at fortsætte

 

4.3​​ Årshjul 2024 all (bilag).

den rundsendte årskalender blev godkendt med en enkelt ændring ift.​​ Fredagscafe. Årskalenderen opdateres løbende.

 

4.4 Møde for nye medlemmer​​ budget og program TGF konsulenter (bilag)

Det rundsendte program og budget blev godkendt, der budgetteres ud fra 40 deltagere pr dag. Men der​​ bliver sandsynligvis​​ tale om en del mindre som deltager. Udgift anslås til omkring 20000 kr.

Der søges aktivitetspuljemidler til arrangementet.

Der sendes invitationer ud omkring 1. februar via medlemsservice.​​ 

Ansvarlige er Konsulenter og Torben.

​​ 

4.5 Miniferie 2024 deltagerpris? TGF (bilag)

Det besluttedes at udgiften til årets miniferie skal holdes på samme niveau som sidste år, der søges​​ om puljemidler​​ til dele af ferien. ​​ Deltagerpris hæves til 2800 kr. hvis vi ikke kan holde udgifterne nede.

 

5.​​ Sager til​​ drøftelse.

5.1Online foredrag/smagning Nord Thy TGF (bilag)

Der var stemning for at vi​​ stiller​​ lokalerne og​​ tv​​ til​​ rådighed så man kan være fælles om​​ onlinearrangementet. Jesper er tovholder.

Der annonceres i medlemsblad og​​ på de andre platforme.

 

5.2​​ Fredags Cafe - Nytårskur​​ hvordan gik det?​​ Aktiv udv. (bilag)

Nytårskuren var igen en succes og vi var 32 tilmeldte, konceptet videreføres uden ændringer næste gang. God ide med at takke de frivillige.

 

5.3 Gruppe til ansøgning af midler TGF (bilag)

Ingen meldte sig, Bruno vil gerne sørge for ansøgningerne. Der skal et punkt på næste møde hvor vi samler vores ideer til hvad som skal søges om​​ og hvor.

 

5.4 KGF 2024 status og opstilling​​ TGF​​ (bilag)​​ 

Der skal sørges for at vi får bedre lyd ud af vores anlæg. Har de som er på valg taget en beslutning om

​​ en evt. genopstilling, meddeles dette til Torben.

Der skal en foreløbig meddelelse i næste medlemsblad, endelig program skal i blad 3, redaktionen sørger for dette.

 

6.​​ Sager til orientering

6.1​​ Økonomi orientering BH.

pt er der 391000 kr. på Blindes jul konto, vi har fået kontingentmidler fra hovedforeningen på 107500 kr. Der er kommet 75000​​ kr.​​ og 23000 kr. fra hhv. AOF og BORN i lokaleleje. Vi har endnu ikke modtaget penge​​ for omsorgskørsel.

Vi får 20000​​ kr.​​ i P18 midler i år.

Hovedkontoret​​ har anerkendt at vi overgår til ny regnskabspraksis så snart de kan overtage det i løbet af 2024 indtil da køre vi regnskab og bogføring som hidtil.

 

6.2 Kredsmedlemstal pr 31-12-2023 TGF (bilag)

En lille fremgang på cirka 10 medlemmer.

 

6.3 Besøg Lokalpolitiskkonsulent flyttes.​​ TGF.

Pga. forkert udmelding af dato for vores​​ bestyrelsesmøde kunne Ditte ikke deltage i​​ dag, så hun kommer forbi på mødet​​ den​​ 19.​​ februar.​​ 

 

7.​​ Punkter til næste møde

Besøg af​​ Lokalpolitisk​​ konsulent.​​ ideer til hvad der skal søges midler til.

 

8. Eventuelt

Intet at bemærke.

 

Referat skrevet 19. januar 2024.

Udgivet
Kategoriseret som Referater

Skrevet af Torben Gjering frederiksen

Webmaster for Dansk Blindesamfund Aalborg samt bestyrelsesmedlem Jeg bor i Aalborg, er gift og har 2 børn

Skriv kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.