Medlemsreferat kredsbestyrelsesmøde 16. januar 2023

Referatet kan også downloades ved at klikke her

Referat​​ Kredsbestyrelsesmøde​​ DBS​​ Aalborg

Dato og tid:​​ 16.​​ januar​​ 2023​​ kl 15:00.​​ 

 

Lokation: Vesterbro 62A 9000 Aalborg

 

Til stede​​ var:​​ Torben,​​ Bruno,​​ Carsten, Palle, Jesper, Tina, Bjarne og suppleanterne Finn, Meska  ​​​​ og Stein Erik samt konsulent Annette

 

Afbud fra:​​ Søren.

 

1. Mødet åbnes

1.1​​ Har nogen noget inden vi går videre/bordet rundt

Intet at bemærke.

 

2. Godkendelse af dagsorden

tilføjes punkt​​ 5.7​​ træningscenter.​​ Dagsorden godkendt med ændring.

​​ 

 

3. Godkendelse af​​ referater

3.1​​ 221219​​ referat​​ møde​​ 19. december​​ (bilag)

Godkendt.

 

04.​​ Sager til beslutning.​​ 

4.1Blindes jul 2023(bilag)

Det​​ besluttes​​ at bestille 20500 stk.​​ til salget julen 2023.

​​ 

4.2​​ Møde for nye medlemmer i 2023? (bilag)

vi planlægger et møde.

Tovholdere.​​ ​​ Bjarne,​​ Jesper, Annette, palle​​ og​​ Torben.

Der vendes tilbage når der er nyt.

 

4.3 Miniferie 2023 TGF (bilag)

minimumsantal er 20​​ deltagere.​​ Deltagerpris for​​ årets miniferie er 2500 kr.

Budgetforslag skal sendes til Bruno​​ 

5.​​ Sager til​​ drøftelse.

5.1​​ Gamin for synshandicappede (bilag)

Lørdag​​ 18 eller 25​​ marts. Stein Erik,​​ Jesper, Carsten​​ deltager gerne på dagen.

​​ start​​ omkring 11​​ til lidt mad.​​ Torben spørger Søren​​ Jensen​​ om hvilken dag der passer ham. Torben og Søren Uhrenholt er tovholder og vender tilbage når der er nyt.

 

5.2​​ Kursus i konflikthåndtering​​ (bilag)

Vi arbejder videre med det. ​​ alt efter​​ hvad hovedforeningen​​ foreslår Enten​​ region eller- ​​​​ kredsvis.

Torben er Tovholder.

 

5.3​​ KGF 2023 status og plan​​ (bilag)

17.​​ april. Orkideen​​ 15 - 20:30.​​ kaffe mv ​​ ved ankomst​​ middag kl 18:30.

Aktivitetsudvalget er tovholder. Dagsorden og indkaldelse i blad 3.

Torben sørger for stemmemateriale og klokke.

 

5.4 Ny kredsfolder (bilag)

Jesper​​ og Finn​​ kigger på​​ det.​​ Torben​​ finder gammel​​ kredsfolder​​ elektronisk​​ og sender​​ TIL Jesper/Finn. De vender tilbage​​ med forslag​​ til ny.

​​ 

5.5 Høringsvar nyt bybusnet i Aalborg (bilag)

Det rundsendte høringsvar var ok. Torben sender det ind.

​​ 

​​ 5.6 Nytårskur, hvordan gik det?

Godt arrangement. 29 deltagere.​​ Vi​​ gentager​​ det i 2024. Samme koncept.

​​ 

5.7 Boost træningscenter er det noget?

Finn og Stein Erik har prøvet og haft kontakt til centret, det kan godt bruges af​​ svagsynede​​ men  ​​​​ som blind​​ kræver det​​ at man​​ har en​​ hjælper med. Umiddelbart kan det ikke anbefales som et vi kan bruge. Men der undersøges videre.

Stein Erik og Finn er tovholdere.

 

6.​​ Sager til orientering

6.1​​ Økonomi orientering BH​​ 

693000,00 kr.​​ på konti pt.

 

6.2 Referat HB møde november 2022 (Bilag)

Det rundsendte referat gav ikke anledning​​ til ønske​​ om​​ yderligere​​ opfølgning og​​ kommentarer.

 

6.3 KB mødeplan revideret (bilag)

Den​​ rundsendte​​ ændrede mødeplan​​ med fast​​ mødetid kl 15 samt fastholdelse af februar​​ mødet​​ til tirsdag den 28. februar. gav ikke anledning​​ til kommentarer.

 

6.4 Lys på Vesterbro TGF.

Det er nu​​ aftalt at​​ Lasse går i​​ gang med udskiftning af rør mv i kommende weekend. Han​​ får udleveret​​ nøgle og p-tilladelse. Der tilsendes samlet faktura​​ efter projektet​​ er afsluttet.

 

6.5 Kredsmedlemstal 31 december 2022. (bilag)

ingen kommentarer til det rundsendte udover at der sås tvivl om korrektheden.

 

7.​​ Punkter til næste møde

Gulvtæppe i formandskontoret. Generel gennemgang af hvad skal laves på Vesterbro?

 

8. Eventuelt

Intet at bemærke.

 

Referat skrevet af Torben Frederiksen​​ 22​​ februar 2024.

Udgivet
Kategoriseret som Referater

Skrevet af Torben Gjering frederiksen

Webmaster for Dansk Blindesamfund Aalborg samt bestyrelsesmedlem Jeg bor i Aalborg, er gift og har 2 børn