Medlemsreferat kredsbestyrelsesmøde 15. maj 2023

Referatet kan læses nedenfor eller hentes som open text file ved at klikke her

Referat Kredsbestyrelsesmøde​​ DBS​​ Aalborg

Dato og tid: 15. maj 2023 kl. 15:00.​​ 

 

Lokation: Vesterbro 62A 9000 Aalborg

 

Til stede var: Torben, Bruno, Carsten, Palle, Jesper, Tina​​ 

 

Afbud​​ fra: Stein Erik, Bjarne, Meska, Ulla, Annette og Søren.

 

1. Mødestarter og bordet rundt.​​ 

Elevator virker igen. Norlys installere fibernet tirsdag 16 maj.

 

2. Godkendelse af dagsorden.

Dagsorden godkendt.

 

3. Godkendelse af​​ referater

3.1 230417referat kredsgeneralforsamling 17 april til underskrift (bilag)

Godkendt og ​​ kan sendes til underskrift, 2 formuleringer rettes inden, indvarsling af KGF og medlems død.

 

3.2 230425 referat møde 25 april (bilag)

Godkendt som møde og medlemsreferat.

 

4.​​ Sager til​​ beslutning.​​ 

4.1 Sommerudflugt til Børglum kloster for egne klubber Aktiv udvalg(bilag)

Der gives tilsagn til at der arrangeres ​​ en fælles tur for klubberne til Børglum kloster 13. juni. ​​ Tur indbefatter, transport rundvisning, frokost og eftermiddagskaffe, Budget cirka 20000 kr. egenbetaling 75 kr pr. person.

Der ansøges om ​​ puljemidler ​​ hvis det giver mening.

Tovholder fra kredsen Palle og Torben. Else Aaved har kontakten til Børglum.

 

4.2 patientforeningernes møde med Aalborg Kommune TGF (bilag)

Torben​​ og ​​ Palle deltager i mødet den 8. juni.

 

4.3 Færdig gældende Forretningsorden TGF (bilag)

Godkendt.

 

,5.​​ Sager til​​ drøftelse.

5.1 Møde omkring støtte til politisk arbejde i kredsene? TGF (bilag)

Carsten ​​ og Torben, deltager i et møde. for os giver det mest​​ mening med central styring og lønnet lokal støtte. Det bliver svært at få frivillige.​​ 

 

5.2 Fårup sommerland status med videre aktiv udv.

Deadline er flyttet til 22. maj. pt kun 7 tilmeldte.

 

5.3 venskabskreds hvem ønsker vi mv. TGF.​​ 

Torben og Konsulenter arbejder videre med det. indtil videre ​​ er det Frederiksberg og Storstrøm. Økonomi skal også afklare i fald ​​ fælles møde . Der undersøges omkring hvad indhold skal være om medlemsservice har ​​ nogle tanker da det var dem som foreslog ideen.

 

5.4 Miniferie​​ 2024 skal have nye arrangører TGF

Der skal findes ​​ nye inden ​​ nytår. Der annonceres i medlemsbladet.

Værelser på fSC er aftalt ​​ for 2024 og 2025, så det er på plads.

 

6.​​ Sager til orientering

6.1 Økonomi orientering BH.

P18 midler ikke udbetalt endnu pga.​​ nedlagt CVR nr. Bowlingfaktura fra 2020 endt med 4000 kr. Pt 325800,00 kr. på konti.​​ 

 

6.2 Status lys Vesterbro TGF.

Der er nu opsat bevægelsessensorer i gangarealet og i køkken. Der skal lige justeres på tændetiden.

 

6.3 Færdig mødeplan (bilag)

Dato skal​​ lige rettes for uge 42.

 

6.4 Afklaring omkring tegningsret og ansvar TGF (bilag)

Alle fremtidige ​​ underskrifter for egendommen Vesterbro skal foretages af ​​ Landsformand og næstformand. den daglige drift og beslutninger tages fortsat af kredsen. Ulla og Helge skovs legat skal fortsat varetages af kredsens repræsentanter.

 

6.5 Mini Ferie endelig antal.

Der er ​​ i alt ​​ 32 som skal afsted i år.

 

7.​​ Punkter til næste møde

intet at bemærke.

 

8. Eventuelt

intet at bemærke.

 

Referat skrevet af Torben Frederiksen 16. maj 2023.​​ 

Udgivet
Kategoriseret som Referater

Skrevet af Torben Gjering frederiksen

Webmaster for Dansk Blindesamfund Aalborg samt bestyrelsesmedlem Jeg bor i Aalborg, er gift og har 2 børn