Medlemsreferat 4. maj 2015

Bestyrelsesreferat af kredsbestyrelsesmøde.
Afholdt mandag den fjerde maj, 2015.
på Vesterbro 62 A
9000 Aalborg.
Klokken 10:00 til 12:30.
Tilstede var:
Kredsformand, Frode Fich.
Kredskasserer Susanne Clausen.
Næstformand, Steffen Winther.
Bestyrelsesmedlem, Karen M Christiansen.
Undervisningsleder, Else Klarborg Aaved

Konsulenter:
Annette Winther, og Tommy Simonsen.
Fraværende. Ingen.

Ordstyrer: Karen.
Værter: Susanne, og Frode.

Dagsorden.
Ad punkt 1. Velkomst og mødet åbnes.
Frode bød velkommen.

Ad punkt 2. Godkendelse af dagsorden.
Godkendt. Med et nyt punkt 19. Toner til printer.
Eventuelt, bliver det nye punkt 20.

Ad punkt 3. Godkendelse af referatet samt medlemsreferatet.
Referater fra april møder, blev begge godkendt.

AD punkt 4. Formanden orienterer.
– 2 studerende fra Aalborg Universitet, har henvendt sig. Annette har kontaktet Peter Lydholm. Steffen deltager.
– Lions club, Lindholm. Har kontaktet, os omkring den intelligente stok. Tanja har taget sagen.
– Frode pointerede at han på generalforsamlingen med egne ord havde sagt at vi skulle holde et møde om hvordan vi kunne bygge vores lokaler om. Efterfølgende på det næste bestyrelsesmøde, besluttede vi at det er bestyrelsen, der skal vælge, hvordan rummene skal bruges.
– Lars har lovet at han nok skal løse vores skraldespandsproblem.
AD punkt 5. Ombygning.
Frode informerede. Man er i gang med udsugning. Lars skal nedtage væg mellem rygerum, og det lille kontor.
Annette nævnte at det er smartere, at udsugning er lavet inden at gulvet lægges. Frode kontakter Lars, desangående. Annette, nævnte at depoter er tømt, og der er sat diverse skabe op. Frode nævnte, at stålskabet, for enden af gangen, skal smides ud.
Angående låse på skab. Annette får fat i en cylinder der passer til A nøgle. Børge skaffer en lås til strikkeskabet, da han kan få den billigt.

AD punkt 6. Kørsel Falck.
Man har i DBS centralt, valgt at kigge på om Falck kan overtage kørsel. Det medførte en livlig diskussion. Vi venter på udspil fra DBS centralt. Punktet, kommer sandsynligvis med på næste kasserer seminar.

AD punkt 7. Miniferie 2015.
Else, og Tommy tager sig af selve planlægningen, og afholdelse af mini ferien. Karen vil viderebringe dem der ringer til hende, til Else.
Der er 16 deltagere indtil nu.

AD punkt 8. Økonomi ved Susanne.
– Susanne har sendt opkrævninger ud til kredsmedlemmer.
– Aktieudbytte på 10608 kroner.
– 57600 kroner fra hovedforeningen.
– 100000 fra Aalborg kommune, er kommet.
– Fødselsdagskort, sender vi ikke ud mere.
– Tommy tager ud med en buket blomster til et 100 års medlem.
– 22221 kroner, og 23240 var flere aktieudbytter.
– Der er også udsendt balance, til bestyrelsen.
– Indtægt fra sodavand på generalforsamlingen var 476 kroner.
– Klubtilskud. Vi holder fast i de bestående tilskud.
– Ønskeseddel fra væverholdet. 2900 kroner, til forskellige småting. Vi enedes om at give væverholdet, penge til de ting de mangler. Lone vil orientere dem.

AD punkt 9. Måtter.
Frode informerede, for Elses skyld.

AD punkt 10. . Bestyrelsesmøde i Fredericia.
Der rejste sig en livlig diskussion. Vi enedes om at, at tage på Fuglsangscentret, til august. Vi vil afholde bestyrelsesmøde, og seminar, hvor vi vil diskutere visioner, og fremtidig arbejde.
Vi valgte den 7. – 8. september.

AD punkt 11. Vesterbro 62 A .nøgler og udsugning.
Intet at bemærke.

AD punkt 12. Generalforsamlingen 2016.
Frode har adviseret DBS centralt, at vi afholder den 9. april, 2016 på Fynsgade centret. Frode bestiller ved Fynsgade centret.
Vi skal sørge for at der er hjælpere til at få hele arrangementet til at køre. Vi skal have seende, til at hjælpe med serveringen.

AD punkt 13. Møde Rådmanden.
Frode vil kontakte rådmanden for at høre om tidsrammen for hvornår vi kan vente et svar. Vi vil på næste møde, diskutere hvad vi gør, hvis ikke vi får et brugbart svar fra rådmand Thomas Krarup.

AD punkt 14. Nøgle Finn.
Sagen er ude af verdenen.

AD punkt 15. Lions Club Års.
Annette, har kigget på hvad det vil koste at få ”Tørfisk” til at komme.
De koster 36.000 kroner.
Arrangementet, skal afholdes i Års. Vi kan samarbejde med andre foreninger dernede.
Vi kan overveje om vi skal lave et åbent hus. Andre fra kredsen kan komme med.
Vi skal være klar over at der kan være en udgift for DBS Aalborg for bundet dermed.
Annette nævnte at der er et kultur sted der hedder Alfehuset. Vi kan prøve at lave et samarbejde med dem. Der skulle være plads til cirka 200 mennesker. Det skal arrangeres sidst på året, for eksempel november måned.

AD punkt 16. Undervisning Lone og Else.
Else, og Lone har aftalt et møde. Annette kan hjælpe. Der er et edb kursus, omkring hjemmesider, ved Lars Peter. Lone skal adviseres så hun kan sende et stykke til bladet.

AD punkt 17. Forsamlingshuset, efteråret.
Annette, og Lone vil gerne føre forsamlingshuset, videre. Som vi har lavet det her i sidste periode, altså én gang om måneden. Startende den første tirsdag i måneden.
Folk skal tilmelde sig, eller melde afbud. Man kan gøre det for hele sæsonen.

AD punkt 18. NT Busserne mail.
Der er sendt nogle e-mails fra Louis. Der er ikke kommet svar fra Nordjyllands trafikselskab. Ole Sleiman. Vi afventer hvad der sker fremover. De har lovet, at det skal være i orden til første marts, og det kører stadigvæk dårligt. Vi skal bede om et nyt møde. Både sammen med Ole Sleiman, og Finn Madsen. Frode vil arrangere et møde. Frode, Tommy, og Steffen deltager i mødet..
AD punkt 19. Toner til printer..

Vi indfører gebyr for kopier taget på vores printere i EDB rummet.
2 kroner pr kopi. Det gælder for kopier, som ikke har noget med undervisning at gøre. Frode informerer videre.
Strikke holdet, skal sættes ned til 2 kroner, fra 5 kroner.

AD punkt 20. Eventuelt, Bordet rundt.
– Tommy nævnte at han var blevet kontaktet af én fra synsafdeling Syd, ambulatoriet. De ville gerne have nogle brochurer. Tommy har fremskaffet forskellige brochurer.
– Frode uddelte en brochure til os. Den drejer sig omkring tilgængelighed.
– Tommy nævnte, at vi skal lave forårsrengøring på hjemmesiden. Det er gjort, nævnte Steffen.
– Annette nævnte at de havde gjort rent nede i rengøringsrummet. Hun sagde også at vi skal præciserer overfor vores rengøring, at det er mandag, og onsdag der skal gøres rent. Ikke i weekenden. Susanne kontakter firmaet. Vi kan godt gå over på sommer rengøring, altså én gang om ugen, og det er mandag.
Vi vil køre frem til vi starter op den 14. september.
– Punkter til næste møde. Redigering af forretningsorden. Vi skal overveje om vi skal lægge medlemsreferatet på hjemmesiden.
– Tommy nævnte at Allan Fohlmann havde sendt en e-mail omkring at lyd fyr bliver lukket ned om aftenen. Og sagen drejer sig om Aalborg. Det punkt bliver taget med på næste handicaprådsmøde i Aalborg kommune.
– Aalborg kommune går over til at bruge lyd fyr, med banke lyd. Den såkaldte Finske model.
– Frode kontakter by og landskabsforvaltningen.
– Frode informerede omkringbestyrelsesmøde ude på Instituttet for Syn og Hørelse.
– De snakkede om hjælpemidler til alle handicappede.
Mødet sluttede klokken 12:30.
Gøremålslisten.
Størrelse på beløb vi giver til forskellige mærkedage, skal vi tage op på et senere møde.

Referent Steffen Winther.
Godthåb den 20. maj, 2015.

Udgivet
Kategoriseret som Referater

Skrevet af Torben Gjering frederiksen

Webmaster for Dansk Blindesamfund Aalborg samt bestyrelsesmedlem Jeg bor i Aalborg, er gift og har 2 børn