Møde i TGF 27. januar 2020 kl. 16.00

Dagsorden til møde i TGF mandag den 27. januar 2020 kl. 16.00
på Vesterbro 62A, 9000 Aalborg.

1. Velkomst og præsentationsrunde
2. Godkendelse af dagsorden
3. Jammerbugt kommune
A. Nyt om Brovst (Bent)
B. Nyt om hallen i Åbybro (Annette)
4. Mariagerfjord kommune
A. Tilbagemelding fra DH og lydfyr i Hobro (Erik)
5. Vesthimmerlands kommune
A. Planer om ny bymidte i Aars (Gitte)
6. Aalborg kommune
A. Nyt fra Nytorv/Boulevarden (Torben/Finn)
7. NT
A. Referat fra mødet i september (Finn)
B. Næste møde ?
8. Eventuelt og næste møde

Nye punkter til dagsorden sendes til gitte@dbsaalborg.dk SENEST 12. januar 2020.
HUSK at du stadig kan nå at melde dig til – sidste frist er først den 24. januar 2020 til Gitte på 22 35 52 56 eller tilmelding@dbsaalborg.dk
Intet tilgængelighedsproblem er for lille til at diskutere

VI glæder os til at se dig.

Pbv. Gitte

#tilgængelighedforalle #a11y #dbsaalborg

Tilgængelighedsforum (TGF)

Dagsorden til møde i Tilgængelighedsforum (TGF)

Hvornår: Mandag den 23. september 2019 kl. 16.00
Sted: Vesterbro 62A, 9000 Aalborg.
Tilmelding: Senest 19. september 2019 til Gitte på 22 35 52 56 eller på tilmelding@dbsaalborg.dk

Punkt 1: Velkomst og valg af evt. ordstyrer
Punkt 2: Mariagerfjord kommune
Hobro – Hvad gør man i DH?
Punkt 3: Jammerbugt kommune
Åbybro – evt. nyt omkring hallen. Tilbagemelding fra tilgængelighedsudvalget om evt. besøg i hallen.
Punkt 4: Aalborg kommune
Nyt fra tilgængelighedsudvalget om møde med NT. Evt. punkter til et nyt møde med NT.
Punkt 5: Input fra evt. deltagere fra andre kommuner.
Punkt 6: Næste møde.
Punkt 7: Evt.

Har du punkter du gerne vil have på dagsorden inden mødet, så send dem til gitte@dbsaalborg.dk SENEST fredag den 19. september.

PBV. Gitte