Tilgængelighedsforum (TGF)

Dagsorden til møde i Tilgængelighedsforum (TGF)

Hvornår: Mandag den 23. september 2019 kl. 16.00
Sted: Vesterbro 62A, 9000 Aalborg.
Tilmelding: Senest 19. september 2019 til Gitte på 22 35 52 56 eller på tilmelding@dbsaalborg.dk

Punkt 1: Velkomst og valg af evt. ordstyrer
Punkt 2: Mariagerfjord kommune
Hobro – Hvad gør man i DH?
Punkt 3: Jammerbugt kommune
Åbybro – evt. nyt omkring hallen. Tilbagemelding fra tilgængelighedsudvalget om evt. besøg i hallen.
Punkt 4: Aalborg kommune
Nyt fra tilgængelighedsudvalget om møde med NT. Evt. punkter til et nyt møde med NT.
Punkt 5: Input fra evt. deltagere fra andre kommuner.
Punkt 6: Næste møde.
Punkt 7: Evt.

Har du punkter du gerne vil have på dagsorden inden mødet, så send dem til gitte@dbsaalborg.dk SENEST fredag den 19. september.

PBV. Gitte