Medlemsreferat kredsbestyrelsesmøde 21 juni 2018

REFERAT kredsbestyrelsesmøde: Dato og tid: Torsdag d. 21. juni 2018 kl. 11.00 Lokation: lokalerne på Vesterbro. Til stede var: Frode, Else, Finn, Gitte, Torben, Henning samt suppleanterne Erik, Ulla og konsulenterne Annette og Tommy. Afbud fra: Steffen og Maj-Lis. AD 01. Velkomst og mødet åbnes. Frode åbnede mødet og bød velkommen til de nye suppleanter… Læs mere Medlemsreferat kredsbestyrelsesmøde 21 juni 2018