KRISTINEKLUBBEN

KRISTINEKLUBBEN
Onsdag den 11 november har vi inviteret Flemming Tingbak som er Direktør i Aalborg City. Hans foredrag hedder ”Fra fotohandler i Sæby til Direktør i Aalborg City”
Vi håber der vil komme mange da han er en spændende person Som har en del at fortælle.
Da vi først ¨må have vores generalforsamling igennem, skal vi mødes kl. 13-16.30.
Generalforsamlingen blev aflyst på grund af nogle tiltag i Vejgård hallen i forhold til ”coronavirus”
De der ikke har betalt kontingent kan betale på dagen.
Vil du med denne dag skal du ringe og tilmelde dig til Jytte Pedersen på tlf. 98 14 29 07 eller 20 73 29 02 senest mandag 9. november
PBV. Jytte N. Tina A. og Ytte P.