Den nye bestyrelse efter kredsgeneralforsamlingen 4 maj.

Kære medlemmer.

Så er kreds DBS aalborgs generalforsamling vel overstået og selvom der desværre ikke var så mange der havde valgt at deltage var der en god stemning og stor spørgelyst og engagement fra de som var til stede.
Den nye bestyrelse konstituerede sig den 15 maj 2019 og blev som følger.

Formand, økonomiudvalget, blindes jul:
Frode Fich

Kredskasserer, økonomiudvalget:
Henning Elholm

Næstformand, økonomiudvalget, webmaster for hjemmeside og sociale medier og it, sekretær, Redaktionen medlemsblad, tilgængelighedsudvalget:
Torben Frederiksen

Bestyrelsesmedlem, aktivitetsudvalget, miniferien og undervisningsleder:
Else Aaved

Bestyrelsesmedlem, aktivitetsudvalget, redaktør medlemsblad:
Gitte Micheelsen

Bestyrelsesmedlem, tilgængelighedsudvalget, aktivitetsudvalget:
Finn Bjørn

Bestyrelsesmedlem:
Erik B. Hansen

og 1 suppleant blev Ulla Sørensen.

mvh
webmaster