SynsExpov kommer til Aalborg

Kære medlemmer og andre hvor det kunne have interesse.

Vi har fået henvendelse om nedenstående og opfordring til at sprede budskabet.
Kender i til nogen i jeres netværk som kunne tænke sig at have gavn af nedenstående så spred meget gerne denne mulighed der hvor i kan.

Det drejer sig om VELUX FONDENS Synseksperimentarium, som kommer forbi Aalborg den 14. og 15. juni.
Har du eller kender du en som har begyndende synsproblemer, så får i mulighed for at blive klogere på synet. SynsExpo præsenteres i samarbejde med Aalborg Kommune og Region Nord. Det vil derfor også være muligt at møde lokale fagpersoner, som kan fortælle mere om, hvad de kan hjælpe med, og hvad man selv eller som pårørende kan gøre for at holde fast i det gode liv, selvom synet er udfordret. Nedenfor kan I læse mere om SynsExpo og partnerskabet bag.

Tips og tricks til livet med nedsat syn
Der findes mange tips og tricks, som kan lette hverdagen med nedsat syn. Særligt den rigtige belysning, fokus på kontraster i hjemmet og forstørrelse gennem forskellige redskaber eller teknologier kan gøre en stor forskel. VELUX FONDENS Synseksperimentarium – SynsExpo – giver syn for sagen og mulighed for at få en snak med lokale synskonsulenter i Aalborg.
Det sker tirsdag den 14. juni kl. 9-16 og onsdag den 15. juni kl. 10-18. SynsExpo er i Medborgerhuset, Rendsburggade 11, 9000 Aalborg.
SynsExpo er et oplevelsesrum, som er bygget op som et hjem. Her finder du et køkken med fokus på farvekontraster, en opholdsstue med fokus på forstørrelse og et læseområde med fokus på belysning. Du bevæger dig gennem rummene og oplever, hvor stor en forskel kontraster, belysning og forstørrelse kan gøre, når man skal navigere i en hverdag med nedsat syn. Du kan også prøve forskellige lupper og hjælpemidler eller tage et spil terninger i stort format.
SynsExpo præsenteres i samarbejde med Aalborg Kommune og Region Nord. Synsrådgivningen varetages af Region Nord, som yder rådgivning til voksne bosat i Brønderslev, Frederikshavn, Hjørring, Jammerbugt, Læsø, Mariagerfjord, Morsø, Rebild, Thisted, Vesthimmerland og Aalborg Kommune.
SynsExpo på Danmarksturné,
SynsExpo er i første omgang på Danmarksturné i København, Aarhus, Odense, Aalborg og Esbjerg i løbet af foråret og sommeren 2022. Tid og sted i de fem byer er:
• AALBORG: Medborgerhuset 14.-15. juni
• KØBENHAVN: Rådhuset 30.-31. august
• ODENSE: Rådhuset 13.-14. september
SynsExpo er åbent for alle og gratis at besøge.
Opdaterede adresser og åbningstider i de fem byer findes på www.raadomsyn.dk.

Søg støtte til jeres tur i SynsExpo
I forbindelse med, at SynsExpo tager på Danmarksturné er det muligt at søge støtte til leje af bus, hvis man som senior organiserer bustransport til SynsExpo for en gruppe af andre seniorer. Ansøgningen skal mærkes med Bus til SynsExpo. Ansøgning skal indsendes til VELUX FONDENS pulje Aktive Ældre, som findes her: https://veluxfoundations.dk/da/ansoeger/start-en- ansoegning#/form/step1

Partnerskabet bag SynsExpo og Råd om Syn
Bag SynsExpo og websitet Råd om Syn står et partnerskab af forskellige fagligheder, der repræsenterer en bred viden om syns- og ældreområdet. Blandt andet er udviklingen sket i samarbejde med Syncentralen i Vordingborg, CSU-Slagelse, IBOS, Øjenforeningen, Faglige Seniorer, Optikerforeningen, VIVE og Københavns Universitet. Samme partnerskab står også bag platformen Råd om Syn, som er projekt, der kører sideløbende med SynsExpo. Platformen samler viden om samme emne samt tips og tricks til hverdagen og henvender sig til samme målgrupper som SynsExpo, nemlig personer med aldersrelateret synsnedsættelse, deres pårørende og fagpersoner. Overordnet formidler platformen og SynsExpo samme indhold, men på forskellig vis. Begge projekter er støttet af VELUX FONDEN og drives af Komiteen for Sundhedsoplysning.
Læs mere om SynsExpo og partnerskabet bag på www.rådomsyn.dk. Her kommer snart et nyt website, der samler viden, tips og tricks til livet med nedsat syn.
Download flyer som kan deles rundt ved at klikke her
OBS!!! Det er ikke et arrangement som Dansk Blindesamfund er involveret i.

Udgivet
Kategoriseret som Nyheder

Skrevet af Torben Gjering frederiksen

Webmaster for Dansk Blindesamfund Aalborg samt bestyrelsesmedlem Jeg bor i Aalborg, er gift og har 2 børn