Påmindelse – medlemsmøde 15. marts 2022

Kære medlemmer og aktivitetsmedlemmer.

Vi vil gerne minde om at der afholdes medlemsmøde om strukturen i Dansk blindesamfund den 15 marts. Som du sikkert har læst i medlemsbladet og måske andre steder så er der i disse måneder en strukturdebat igang om hvorvidt vi har den rette foreningsstruktur eller den skal laves om og i givet fald hvordan skal en ny struktur så være.
Vi ved godt det kan være svært at overskue en så kompleks problemstilling og der er for at hjælpe dig som medlem lavet en Række spørgsmål som du kan stille dig selv og måske derudfra komme med netop dit bud på hvordan du ser din forening i fremtiden og man behøver bestemt ikke svare på alle spørgsmålene og der findes ikke rigtige og forkerte svar.
Du tænker måske det vedkommer ikke mig, det må andre tage stilling til, dertil kan der kun svares jo det vedkommer netop dig og din hverdag i foreningen, så har du tanker, ønsker eller vil tilkendegive at du syntes det r godt som det er eller har andet på hjertet så er det netop nu du har chancen for at komme til orde og også at høre hvad andre medlemmer har af tanker og ønsker. Diana Stentoft vil repræsentere FU og være med til at ssvare på spørgsmål med videre.
De 6 overordnede hjælpespørgsmål som debatten tager udgangspunkt i er:

1 Hvordan skal Dansk Blindesamfunds kredse se ud i fremtiden, og hvordan sikre vi, at kredsene kan løfte de opgaver, de har?

2 hvordan Hovedbestyrelsen fremover skal sammensættes, og hvor mange medlemmer Hovedbestyrelsen skal have. Herudover er det relevant at stille lignende spørgsmål om Forretningsudvalget.

3 Understøtter vores nuværende struktur vores målsætning om både nationale, regionale og lokale aktiviteter og rehabilitering?

4 Understøtter vores nuværende struktur vores mål om politisk indflydelse, nationalt, regionalt og lokalt?

5 har vi en en struktur, hvor alle medlemmer føler sig repræsenteret og hvor alle medlemmer oplever at have adgang til relevante beslutningsprocesser i foreningen?

6 Har vi i Dansk Blindesamfund behov for en strukturændring?

Du kan hente word dokumentet med hele skemaet til besvarelse hvor i der også er underspørgsmål til hvert af de 6 hovedspørgsmål somm kan hjælpe dig. Find det her
Du kan også se og svare på de 6 spørgsmål online ve at klikke her

Vi håber med mødet at give dig et oplyst grundlag for at komme med netop dine input til fremtidens dBS.
Skulle du være forhindret i at deltage, så ved vi at der i skrivende stund planlægges på flere online debatmøder, så hold øje med muligheden i medlemsbladet.

Medlemsmødet finder sted på restaurant Orkideen, Ølgodvej 1 9220 Aalborg Sø. og der er tilmeldingsfrist allerede 7 marts så skynd dig at få dig tilmeldt. Har du behov for kørsel så oplys det ved tilmelding og transporten er gratis.
Tilmelding til Ulla Sørensen på 22 81 00 99 eller tilmelding@dbsaalborg.dk

Program for mødet:
15:30 ankomst og kaffe/te med lidt sødt og mødet går igang.
18:00 Spisning, der serveres en 2 retters menu, hertil et glas vin, øl eller vand efter eget ønske.
19:00 mødet fortsætter.
20 – 20:30 mødet slutter og hjemkørsel

Tiderne kan varierer alt efter debatten og spørgelysten.

Vi håber så mange af jer medlemmer som muligt vil deltage og det gælder både ordinærer og aktivitetsmedlemmer. Jo flere som kommer med input til hvordan DBS skal se ud i fremtiden, jo stærkere en forening får vi hvor alle føler sig velkomne.

Har du spørgsmål eller andet så er du velkommen til at kontakte kredsformand Torben Frederiksen på 30 49 59 20 eller på tgf@blind.dk

Med venlig hilsen og vi ser frem til at se dig på mødet
Kredsbestyrelsen.

Skrevet af Torben Gjering frederiksen

Webmaster for Dansk Blindesamfund Aalborg samt bestyrelsesmedlem Jeg bor i Aalborg, er gift og har 2 børn