Netværksgruppe for forældre med synshandicap:

Efter sommerferien starter vi i region Nordjylland en netværksgruppe op for forældre med et synshandicap. Der er meget at forholde sig til når man er forældre generelt og som forældre med et synshandicap i særdeleshed. Gruppen vil være et sted hvor vi kan udveksle erfaringer med hinanden. Netværksgruppen starter op på Zoom og vi håber, at det udvikler sig til, at der også kan laves fysiske arrangementer hvis der er interesse for det. Vi kan tage forskellige emner op alt afhængigt af hvad der er behov for og ønsker om.
Første møde bliver mandag d. 29. august kl. 19.30 til ca. 21 på Zoom.
Tilmelding skal ske til Søren Uhrenholt på e-mail: suh@blind.dk senest d. 22. august 2022.
MVH Søren og Marlene på vegne af kredsene i region Nordjylland.

Skrevet af Torben Gjering frederiksen

Webmaster for Dansk Blindesamfund Aalborg samt bestyrelsesmedlem Jeg bor i Aalborg, er gift og har 2 børn