Medlemsreferat kredsbestyrelsesmøde 28. februar 2023

referat kan downloades i ODT formatved at klikke her

Referat Kredsbestyrelsesmøde​​ DBS​​ Aalborg

Dato og tid:​​ 28. februar​​ 2023 kl.​​ 15:00.​​ 

 

Lokation: Vesterbro 62A 9000 Aalborg

 

Til stede​​ var:​​ Torben,​​ Bruno,​​ Carsten, Palle, Jesper, Tina, Bjarne og suppleant Meska  ​​​​ samt konsulent Annette

 

Afbud fra:​​ Søren, Finn og Stein Erik.

 

1. Mødet åbnes.

,1.1​​ Har nogen noget inden vi går videre/bordet rundt.

Torben fortalte han havde​​ været med​​ til besigtigelse af den ny 25 meter​​ lange plusbus​​ som skal sættes ind på linje2 senere i år.

Annette spurgte om nogen havde hørt til ændret praksis fra fx Aalborg kommune​​ omkring bevilling​​ af solbriller​​ med filterglas​​ hvor man​​ nu får​​ en type​​ som sættes uden på eksisterende brille.​​ Dette undersøges videre.

 

2. Godkendelse af dagsorden

Den udsendte dagsorden blev godkendt​​ uden ændringer.

 

3. Godkendelse af​​ referater

3.1​​ 230116​​ referat​​ møde​​ 16.​​ januar(bilag)

Referat godkendt som møde og medlemsreferat.

 

4.​​ Sager til beslutning.​​ 

4.1​​ Klubledermøde TGF​​ (bilag)​​ 

Det besluttes at afholde klubledermøde 14. marts 2023 kl. 15:30. Forplejning kaffe og kage. Transport/Kørsel til deltagerne.

Bruno Carsten, Torben og Annette afholder møde online​​ omkring klubøkonomien​​ snarest. Torben indkalder.

 

Der afgives et svar til aktive blinde i mariagerfjord mht. deres henvendelse.

 

4.2 Audio-gaming TGF (bilag)

Der afholdes audiogaming arrangement den 18. marts kl.​​ 11 til cirka 20. indlæg og brev er udsendt. Deadline for tilmelding er 12. marts. Transportudgifter over 50 kr. dækkes.​​ Der er søgt aktivitetspuljen​​ om støtte, svar forventes cirka 7. marts.​​ ​​ 

Der søgt​​ om 7650​​ kr. kredsenes udgifter vil med tilskud blive max 2500 kr. for (egenbetaling af mad). Det er lagt ud som regionsarrangement og DBSU er også indbudt.

Status antal tilmeldte dags​​ dato?​​ 3 deltagere pt.

Skal vi have et minimumsantal deltagere?​​ Nej, det​​ er vigtigt​​ at få det afprøvet.

Mht. sodavand: måske ide med​​ 25 cl cola med låg (Annette​​ prøver at kigge på​​ d et).

Torben tager sig af frokost og aftensmad.

Ansvarlige på dagen: Jesper, Carsten, Stein Erik og Torben (meld tilbage hvis i ikke kan deltage)

 

4.3 Ny kredsfolder JL og FB (bilag)

Jespers udkast til​​ tekst er​​ som udgangspunkt ok, de ændringer som blev nævnt på mødet tager​​ Jesper med og laver nyt udkast.

Rikke laver forslag​​ til folder, sort baggrund og den stribe som er for oven og neden i foreningens farver bibeholdes., der skal tages billeder.​​ Tekst skal være hvid.​​ 

 

4.4 Ejerforening regnskab 2022 budget 2023 godkend (bilag​​ A og B)

Det rundsendte regnskab kan godkendes og​​ budgetforslag​​ er ligeledesgodkendt.

Torben spørger ind til følgende på den kommende​​ EF-generalforsamling:​​ Vicevært hvad laver de?

Elforbrug hvad​​ dækker det over.

 

5.​​ Sager til​​ drøftelse.

5.1​​ ​​ ​​ Det ny​​ Aalborg.dk er​​ den ok​​ TGF

Generelt en fin hjemmeside,​​ ikke​​ yderligere​​ kommentarer​​ udover de som Carsten, Palle og Torben har meldt ind.

 

5.2​​ Aktivitetsudvalget nye aktiviteter (bilag)

Medlemsmøde julefrokost 28 november. Orkideen.

​​ Aktivitetsudvalget​​ vender tilbage​​ når nyt.

 

 

Fredagscafe afløser​​ forsamlingshuset (der spørges hos forsamlingshuset om de syntes om ideen)

 

Fællesspisning​​ lørdage med quiz eller anden underholdning.

 

Der undersøges om muligheden for​​ Byvandring​​ fra Aalborg historiske museum.

Aktivitetsudvalget prøver​​ at lægge​​ nogle datoer for ovennævnte tiltag.

Vi prøver at søge frivillige gennem frivilligportalen​​ når årshjul er lagt.

Eller når vi har et par​​ konkrete arrangementer​​ hvor det giver mening.

Aktivitetsudvalget tager sig af opslagstekst og spørger om hjælp/input hos os andre.

 

Aktivitetsudvalget vil gerne en yderligere​​ præcisering​​ mht. deltagelse/betaling for bestyrelsesmedlemmer/konsulenter mv.​​ Torben laver udkast​​ af nuværende og rundsender det. Tages med på næste møde.​​ 

 

5.3 Aktivitetsudvalget status kornets hus og KGF 2023 (bilag)

Kornets hus: pt 16 deltagere, der er indbetalt fra kreds Vendsyssel men Palle har ikke​​ modtaget tilmeldingerne, dette afklares så det tyder på at der bliver omkring 25 deltager og at det derved gennemføres.

 

KGF ​​​​ 

Den endelig indkaldelse og dagsorden kommer i blad 4. ​​ Kaffe og kage kl.​​ 15. aftensmad bliver​​ skipperlabskovs​​ kl.​​ 18:30​​ drikkevare for egen regning​​ Hjemkørsel kl. 20:30.

Lydanlæg skal​​ afprøves i​​ god tid inden.​​ 

Budgetoverslag inkl.​​ Transport til næste møde for 55 deltagere.​​ 

 

5.4 Afmærkning containere ifm. Affaldssortering TGF (bilag)

Det​​ Undersøges videre.​​ Torben er tovholder. Annette​​ prøver at​​ finde ud af hvilken løsning det​​ er Jammerbugt​​ bruger.

 

5.5 Vesterbro 62A indkøb/vedligehold TGF​​ (bilag)

Udsat til næste møde.

 

6.​​ Sager til orientering

6.1​​ Økonomi orientering BH​​ 

Der er betalt 123000 kr.​​ for undervisningen i 1. halvår. Vi har modtaget 25.000 kr.​​ i p18 midler fra Aalborg kommune. Vi har pt ikke​​ modtaget refusion​​ fra hovedforeningen mht. kørsel. Beløbet er cirka 41000 kr.

Blindes jul regnskab​​ er lige​​ blevet underskrevet​​ og godkendt.

 

6.2​​ Blindes jul 2022 resultat​​ (bilag)

Årets​​ resultat blev 286000 kr.​​ i overskud. ​​ Pris for indkøb af blade til 2023​​ stiger fra 6 til 7 kr.

 

6.3 Bestyrelsesmøde ISHD TGF

Referat fra mødet rundsendt, der blev bla. Talt om Gobox om hvorfor den ikke generelt​​ er med​​ som afprøvningsmulighed. Der blev nævnt fra synskonsulent Margit at​​ der generelt er​​ 180 til 200​​ synshandicappede under​​ 18. Man anses som​​ svagsynede​​ ved en​​ synsrest​​ på 6/18 medmindre der​​ er andre​​ forhold som gør at man​​ har synsproblemer​​ trods bedre synsrest. ISHD lægges sammen med CDH​​ under det meget lidt sigende navn undervisning og kommunikation. ISHD forbliver på Sofiendalsvej. Daglig tale vil stadig være ISHD. Sammenlægning sker pr 1 januar 2024. Der skal fortsat spares 750000 kr. Dette er dog ikke en yderligere​​ besparelse fra​​ de besparelser som var i 2022. Så intet tyder på forringelse af serviceniveauet ift.​​ 2022.

 

7.​​ Punkter til næste møde

Intet at bemærke.

 

. Eventuelt

Intet at bemærke.

 

Referat skrevet af Torben Frederiksen​​ 5. marts 2023

Udgivet
Kategoriseret som Referater

Skrevet af Torben Gjering frederiksen

Webmaster for Dansk Blindesamfund Aalborg samt bestyrelsesmedlem Jeg bor i Aalborg, er gift og har 2 børn