Medlemsreferat kredsbestyrelsesmøde 20. marts 2023

Referat Kredsbestyrelsesmøde​​ DBS​​ Aalborg

Dato og tid: 20. marts 2023 kl. 15:00.​​ 

 

Lokation: Vesterbro 62A 9000 Aalborg

 

Til stede var: Torben, Carsten, Palle, Jesper, Tina, Bjarne og​​ suppleanterne Meska  ​​ ​​​​ og Finn samt konsulent Annette

 

Afbud fra: Søren, Bruno og Stein Erik.

 

1. Mødet åbnes.

,1.1 Har nogen noget inden vi går videre/bordet rundt.

lys Vesterbro, snart færdigt, der opsættes bevægelsessensorer i gangen.

 

2. Godkendelse af​​ dagsorden

Den rundsendte er Godkendt. uden ændringer.

 

3. Godkendelse af​​ referater

3.1 230228 referat møde 28. februar (bilag)

Godkendt som møde- og medlemsreferat.

 

4.​​ Sager til beslutning.​​ 

4.1 Regnskab 2023 godkendelse (bilag BH <)​​ 

Revisor har​​ revideret regnskab og har ingen kritikpunkter. Alle Bestyrelsesmedlemmer har godkendt regnskabet.

​​ 

4.2 Ny kredsfolder JL og FB (bilag)

Jesper arbejder videre. Finn kontakter fotograf. Rikke arbejder videre ud fra det rundsendte udkast til layout. Der aftales et fysisk møde mellem Rikke og Jesper for at få layout færdigt og tekst endelig færdiggjort.

Ideer til billeder tak.​​ 

 

4.3 ny frivilligstrategi deltagelse i møde 13 april? (bilag)

Torben deltager Måske palle eller Annette.

 

4.4​​ Det digitale sociale kompas (bilag TGF)

Det gøres der  ​​​​ ikke mere ved, Det er ikke rigtigt målrettet vores foreningstype.​​ 

 

4.5 Regler vedr. betaling for kredsaktive i arrangementer og møder TGF (bilag)n

Den rundsendte ændring er godkendt. Alle bestyrelsesmedlemmer kan deltage​​ gratis i kredsarrangementer evt. ledsager for egen regning.

 

 

4.6 Kristineklubben og Mandelaugets bustur i år. TGF.

Der gives tilsagn til klubbernes bustur i år mod et cirka deltagerantal på 15. Der skal undersøges mht. billigste transport.

Torben giver klubberne besked.

 

4.7 KGF status hvem hvad osv. (bilag)

Hvad koster det for mad og drikke? 250 kr. for  ​​​​ kaffe og kage samt skipperlabskovs til aften. evt. drikkevare koster 40 kr. for øl og 35 kr. for sodavand.​​ 

Hvor mange er pt tilmeldt? 2.

 

Hvem tager sig af lydanlægsafprøvning inden: ​​ Torben Carsten og Tina. (fredag 30 marts, tidpunkt aftales senere), Annette spørger Jess om vi kan låne ekstra højtaler.

,

Hvem tager sig af opsætning af lydanlæg på dagen Carsten Tina ​​ 

Hjælpere på dagen (til mikrofonbærer​​ osv.) Inger Lise, Finn og måske Kirsten.

Hvem tager sig af afkrydsning og uddeling af stemmemateriale ved medlemmers ankomst? Palle (alle i bestyrelsen møder kl. 14)

Er der andet?: Zoom møde ifald forslag eller andet kort før den 17.

Der aftales foreløbigt bestyrelsesmøde for ny bestyrelse den 18 april kl 17​​ 

Palle tager mod tilmeldinger og indkaldelse er i blad som udgives 22. marts.

 

5.​​ Sager til​​ drøftelse.

5.1 Aktivitetsudvalget nye aktiviteter nye tiltag, noget nyt?)

Aalborg historiske museum byvandring arbejdes der videre med, museet er klar. ​​ 

fredagscafe og lørdagscafe endnu uafklaret.

Musik til den kommende høstfest 16 september: Den Skallede pædagog plus makker underholder med firser Expressen og ballepressen for 12000 kr. (4000 pr kreds) Beslutning: ja det kan godt godtages.

​​ 

5.2 Klubben Aktive blinde i mariagerfjord TGF (bilag)

Der aftales møde med klubben, Torben, Tina og Jesper deltager ​​ 

Torben er tovholder.

 

5.3 Kornets hus hvordan gik det.

En rigtig god tur og 34 deltog. ​​ 

Husk billeder og gerne video på dagen.

​​ 

5.4 Audio-gaming hvordan gik det.

Godt arrangement 16 deltagere og ledsager.​​ 

Alle fik noget ud af arrangementet og der er allerede et par stykker som ikke deltog der har spurgt om det gentages.

Næste gang husk at sige hvis man har brug for megen teknisk hjælp er det en god ide med egen hjælper, og man skal have styr på sine koder og udstyr inden.

Det passede fint mht. antal deltagere.

 

5.5 Vesterbro 62A indkøb/vedligehold TGF (bilag)

Den Generelle holdning er at der kun skal repareres småting indtil videre. Der er ønske om at få gulvtæppet væk fra det lille kontor og lagt vinyl.

 

5.6 Klubledermøde 14. marts hvordan gik det.

Der var stort fremmøde og de fleste fik noget ud af mødet. Der skal arbejdes videre med budget og økonomi for​​ egne klubber så de kan få et budget at holde sig til. Dette arbejder  ​​​​ økonomiudvalget videre med. regler for kørsel sendes til klubberne.

(er der tilføjelser til punktet??)

 

6.​​ Sager til orientering

6.1 Økonomi orientering BH​​ 

Regnskabet r revideret og​​ godkendt. vi har modtaget 41.000 kr. fra hovedkontoret i refusion for kørsel 2022. der pt knapt 400000,00 på vores konti. Der var som forventet et stort smæk i forbindelse med vores investeringspuljer for 2022.

 

7.​​ Punkter til næste møde

ingen.

 

8. Eventuelt

intet at bemærke.

 

Referat skrevet af Torben Frederiksen 22. marts 2023

Udgivet
Kategoriseret som Referater

Skrevet af Torben Gjering frederiksen

Webmaster for Dansk Blindesamfund Aalborg samt bestyrelsesmedlem Jeg bor i Aalborg, er gift og har 2 børn