Medlemsreferat kredsbestyrelsesmøde 19 april 2018

REFERAT
Kredsbestyrelsesmøde
Dato og tid:
19 april 2018 kl 11:00.

Lokation:
Vesterbro 62A, 9000 Aalborg

Til stede var:
Frode, Else, Esben, Henning, torben, samt suppleanterne Maj-Lis Gitte og konsulent Annette

Afbud fra: Steffen, Tommy og Michelle..

AD 01: Velkomst og mødet åbnes
Frode bød velkommen og startede mødet.

AD 02: Godkendelse af dagsorden
Den udsendte dagsorden blev godkendt uden yderligere bemærkninger.

AD 03: Godkendelse af sidste referat
Referatet blev godkendt som både møde og medlemsreferat.

AD 04: Formanden orienterer
04A: Rampe til trappe
Der er indkøbt Rampe som SKAL stå placeret under postkassen lige inden for døren til venstre.

04B: Følg op fra møde
Frode anmoder om hjælp til at følge op på diverse beslutninger i fald det ser ud til at han har glemt ting.

04C: Renovering af toiletter iværksat.
Renovering påbegyndes sidst i april. Nye vaske og toiletter samt etablering af radiatorer.

04D Ejerforeningen.
Klasen er ikke længere i ejerforeningen, og Frode har et godt indtryk af den nye repræsentant.

AD 05: Biografen Bladet sandwich
Frode spørger om frist for tilmelding kan flyttes til efter 9 maj.
Tekst skalmed i blad 6.
Der tilføjes at efter den 7 maj er det så længe lager haves altså så længe der er billetter.

AD 06: Nyt bord til Bridge
Der undersøges om der kan findes et kvadratisk bord med hollandsk udtræk.
Eller 2 som så kan sættes sammen til større mødebord.
Frode snakker med Bridgefolkene omkring konkrete ønsker til størrelse, det skal stå i formandskontoret.

AD 07: Møde for nye medlemmer.
Der bør laves en form for dagsorden inden mødet så alle er med på hvad der skal tales om og hvem som fortæller hvad.

AD 08: Kredsgeneralforsamling 2018 mad mm. Og dato 2019
Næste års generalforsamling er den 30 marts 2019.
Vejgaard hallen kan godt serverer på tallerken, undtagen sovs og asier.
Frode spørger om alt kan serveres, så må vi betale hvis det koster en ekstra tjener eller lignende.
AD 09: Økonomi ved Henning
Der er udbetalt pgf 18 midler , 86000 kr fra Aalborg kommune.
Ny advokat til legatbestyrelsen for Ulla og Helge skovs legat.

AD 10: Klub i Rebild og Mariager
Intet at bemærke med hensyn til klub Rebild. Mariager skal ikke med på dagsorden igen.
AD 11: Stolper på Hjørnet af Gravensgade og Bispensgade.
Grunden til der er sat stolper op er Terrorsikring.
Frode kontakter kommunen om større terrorsikring, altså så blinde og svagtsynede bedre kan opdage pælene inden de falder over dem..

AD 12: Tur Hanstholm.
Karen spørger hotel mv omkring frist for eventuelt aflysning, af hensynt til tidsætning af tilmeldingsfrist.
AD 13: Bybusserne
Intet at bemærke. Tages op igen efter kredsgeneralforsamlingen.

AD 14: Bestyrelsesmøder fremover, se kopi.
Mødet 24 maj flyttes til 31 maj. Så den nye bestyrelse kan konstituerer sig. Mødekalender godkendes der.

AD 15: Nye Briller
Der skal laves et demonstrationsarrangement, Frode kontakter Instrulog om en dato i august eller september.

AD 16: Møde 30 april 2018
Der afholdes møde for tilgængelighedsinteresserede i kredsens kommuner. Else og Annette står for det.
Frode Ringer til Bent fra Øland. Finder sted 30 april kl 16, På efterfølgende møder bliver deltagerkredsen udvidet til andre interesserede.

AD 17: Eventuelt og bordet rundt.
Der er stadig problemer omkring tyveri af madvare med videre fra køleskabet i køkkenet, det skal hermed pointeres at det er bortvisningsgrund at tage ting i køleskabet der ikke er ens eget. Får man kendskab til at et medlem har taget andres ting så skal det meddeles til bestyrelsen. Samtidig skal det også som tidligere pointeres at det er på eget ansvar at have ting i køleskabe, og man kan ikke få sine ting erstattet.

Referat skrevet af Torben Frederiksen 29 april 2018

Udgivet
Kategoriseret som Referater

Skrevet af Torben Gjering frederiksen

Webmaster for Dansk Blindesamfund Aalborg samt bestyrelsesmedlem Jeg bor i Aalborg, er gift og har 2 børn