Medlemsreferat 16 oktober 2023

Referat Kredsbestyrelsesmøde​​ DBS​​ Aalborg

Dato og tid:​​ 16. oktober 2023 kl. 15:00.​​ 

 

Lokation: Vesterbro 62A 9000 Aalborg

 

Til stede​​ var:​​ Torben,​​ Carsten, Palle, Jesper, Tina, Bjarne og​​ suppleant Stein​​ Erik, Meska, Ulla​​ samt konsulent​​ Annette.

​​ 

Afbud fra:​​ Bruno og Søren

 

 

1.​​ Mødet starter og bordet rundt.​​ 

Intet at bemærke.

 

 

2.​​ Godkendelse af dagsorden.

Dagsorden godkendt uden ændringer.​​ 

 

3. Godkendelse af​​ referater

3.1​​ 230918​​ referat​​ bestyrelsesmøde​​ 18.​​ september​​ 2023 (bilag)

Godkendt som værende møde og medlemsreferat.

 

4.​​ Sager til beslutning.​​ 

4.1​​ Den økonomiske situation, AOF og budget generelt TGF (bilag)

Der​​ skal ikke​​ for​​ indeværende iværksættes​​ yderligere aktiviteter før vi har en endelig afklaring​​ omkring AOF. Det er meldt ud at der sandsynligvist vil​​ blive​​ indbetalte​​ tilbagebetalt​​ penge i tilfælde af at det ikke kommer op at køre igen. Pt. vil​​ nuværende udgifter​​ gøre at vores konti vil løbe tør inden nytår. Vi har droslet rengøring ned til 1 gang hver 14. dag indtil vi ved mere. Regning for lys og elektrikerarbejde forventes først til næste år. Regning for 24000 kr.​​ for den meget langvarige og kludrede tinglysningssag på 24000​​ kr.​​ tager hovedforeningen sig af så det gør at​​ vores økonomi​​ resten af året ser noget​​ lysere ud.

De fleste arrangementer vil kun koste kørsel da der er modtaget puljemidler.

Det besluttes at vores klubbers økonomi ikke skal røres og​​ d e skal køre som hidtil. Vi fortsætter med de sidste 2​​ fredags​​ caféer (udgift for kreds​​ pr gang​​ cirka 2000​​ kr.).​​ 

​​ 

4.2​​ Arvesag TGF (bilag)

Det​​ besluttes​​ at gøre som hovedforeningen har foreslået, at de tager sig af forvaltningen. Torben melder dette til hovedkontoret.

Vi beder dem​​ holde os​​ orienteret når der er midler til uddeling eller omkring hvordan der kan søges.

 

4.3​​ Klubberne Rebild, Jammerbugt Hobro og​​ Aars juleafslutning​​ 2023 TGF(bilag)

Det besluttes at klubberne fortsat skal have 150 kr. pr deltager til deres juleafslutning. Koster deres arrangement yderligere må der være en egenbetaling. Det er tilladt at tage en ledsager med, hvis man er enig om det i den enkelte klub. Faste​​ hjælpere skal​​ ikke selv betale.

 

 

4.4​​ Hyggegruppens julebowling​​ (bilag​​ CS US​​ )

Den traditionelle julebowling som Hygge og kulturgruppen står for er planlagt til 16. december og der søges puljemidler til arrangementet for 30 deltagere. Hyggegruppen foreslår 150 i egenbetaling og søger om 269​​ kr.​​ i støtte pr deltager i​​ alt 8070 kr.

DBSU i kredsen tilbydes at deltage på samme vilkår. Torben indsender ansøgning. Modtages ikke puljemidler skal egenbetaling være 200​​ kr.​​ hvis kredsen skal give tilskud så det besluttes​​ at give​​ 6570 kr.

Carsten og Ulla tager sig af arrangementet og diverse opslag.

 

4.5​​ Kredssbestyrelsesmøde 20. november tid flyttes til kl. 17, er det ok?​​ TGF

Mødestart sættes til kl. 17:15 (DH mødet slutter først kl 17) Vi starter med spisning.

​​ 

4.6 Medlemsmøde - emne medlemskriterium TGF (bilag)

Det besluttes​​ at medlemsmødet bliver omkring medlemskriteriet og Diana kommer og styrer debatten. Mødet bliver mellem​​ kl 16​​ og 17:30 hvorefter der inviteres til julefrokost.

Aktivitetsudvalget er ansvarlig.

 

4.7 Opsætning af TV TGF (bilag)

Det nye TV opsættes i modsatte ende af projekter (i den​​ lille del af mødelokalet.) Teleslynge/lydanlæg flyttes hen til TV​​ i Det​​ møbel som indkøbes til at det skal stå på.

Pris for tv blev 11300​​ kr., tilbud fra Fabers lyd til flytning af anlæg samt tilkøb af dekoder til TV bliver 4400 kr. Der indkøbes møbel i​​ Ikea Til TV til max pris 6000 kr.

i​​ alt udgift 21700​​ kr.​​ (der skal fratrækkes​​ 5000 som​​ modtages i puljemidler ifm.​​ ansøgning) så kredsens udgift bliver 16700 kr.

 

 

4.8 Ansøgning sjov​​ med hund og om online arrangement og besøg TGF (bilag)

Der er kommet ansøgning om støtte til​​ deres foderværter/førerhunde online arrangement den 8 november. Torben søger om puljemidler til arrangementet så kredsen udgift bliver max500​​ kr.​​ det besluttes at give støtte til arrangementet til omkring 14. deltagere.

Kommer der støtte holdes kredsens udgift neutral.

 

5.​​ Sager til​​ drøftelse.

5.1​​ Frivillig fredag hvordan gik det. TGF, BK og JL.

Det var helt igennem en god dag og det skal​​ vi​​ deltage i igen, der var omkring 300 deltagere. Vores stand var godt besøgt og vi fik en enkelt skrevet op, Blindes jul gav mange henvendelser. Næste gang skal vi huske lidt pynt mv til bordet.

 

5.2​​ fredags​​ cafe, hvordan gik det​​ 

Præmieren gik godt der var i alt 17 tilmeldte og denne gang var det kun til fælles hygge og samvær. ​​ Vi​​ køre helt​​ klart de næste 2 fredags cafeer igennem.

 

5.3​​ Quiz og spis, hvordan gik det?

Helt igennem en god oplevelse og hyggelig dag, Quizmaster​​ Jesper var​​ fænomenal​​ og godt forberedt og kørte en Matador Quiz meget professionelt. Alle havde en god dag og der var rigeligt mad fra Vejgaard Hallen. Der var helt klart stemning for at lave endnu en Quiz og spis dag næste år.

 

5.4 Nytårskur 2024 gør vi det? TGF, AKU (bilag)

Det besluttes at gentage Nytårskuren og lave den som en del af fredags Cafe den 12. januar 2024. Der søges midler til det som sidste år. Palle sørger for at sende budget til Torben.​​ Torben indsender ansøgning.

Teaser sættes i blad 15. endelig opslag i blad 16.

Aktivitetsudvalget​​ arbejder videre med arrangementet.

 

5.5 Ledsagerordningen Aalborg kommune JL (bilag)

Det er blevet utroligt ufleksibelt at bruge ledsagerordningen i Aalborg Kommune den​​ styres meget​​ rigidt.

Vi Skal have samle​​ nogle cases​​ sammen og​​ så går​​ vi videre med det til Forvaltningen og ender det ikke i noget positivt går vi​​ videre til​​ handicapråd og i sidste ende medierne.

Konsulenterne er ansvarlige for​​ indsamling a cases.

 

5.6 Regler for Førerhunde på Vesterbro 62A CS (bilag)

Der laves en Skriv omkring regler for​​ førerhunde​​ på Vesterbro. Carsten laver dette. jf.​​ nedenstående input. - Der sættes et indlæg​​ i medlemsblad​​ 14.

Hunde skal være i bøjle og ellers være dækket af. fodring af hunde foregår i det store handicaptoilet, låner man skåle gøres de rene igen og stilles på plads (hvor?). Sker uheld skal der gøres rent og dette meldes​​ til bestyrelsen. Når der er sjov med hund har​​ de råderetten​​ over lokalerne​​ og hunde​​ kan​​ være i frifase​​ dog under opsyn. (sjov med hund må ikke benytte følgende lokaler: Væverum og Showdown.​​ (er der andre?)

 

 

5.7 Bestyrelsesseminar/kursus regionen - ChatGPT TGF (bilag)​​ 

Der var stemning for at vi godt kan mødes til en dag med de 2 andre kredse men der var ikke stemning for at det kun skulle være en Workshop omkring ChatGPT.

Torben, Palle og Annette tager det med tilbage til regionsgruppen.

 

6.​​ Sager til orientering

6.1​​ Økonomi orientering BH.

Bruno var ikke til stede men har meddelt at​​ Tinglysning sagen​​ på 24000 kr. betaler hovedforeningen.​​ 

Der er pt 91000​​ kr.​​ på konti.

Der laves budget 2024 forslag til​​ næste møde.

 

6.2​​ Referat​​ bestyrelsesmøde ISH TGF (bilag)

Intet at bemærke blot rundsendt referat og punkt blev gennemgået på forrige KB møde.

 

6.3 Henvendelse fra på AAU om virtuel reality for Blinde TGF (bilag)

Blot en orientering om et ønske om eventuel hjælp til at​​ finde personer​​ som vil være med i fald projekt bliver til noget. Nærmere herom på​​ senere​​ tidspunkt i medio 2024.

 

7.​​ Punkter til næste møde

Møde for nye medlemmer.​​ Budget 2024 forslag. Nytårskur.

 

,8. Eventuelt

Intet at bemærke.

 

Referat skrevet af Torben Frederiksen​​ 11.​​ november​​ 2023

 

Huskelisten eller glem ikke listen:​​ 

Opvaskemaskine. Team Vesterbro.

Vesterbro gulv i det store toilet.​​ TeamVesterbro.

EDB​​ rum. Team Vesterbro.

Baggang/sjov med hund. Team undervisning/Vesterbro

Nøglesituation Vesterbro. Team Vesterbro

Køkken, inventar mv. Team Vesterbro

Fliser lille toilet ​​ TGF

Lys/lamper baggang TGF JL.

tilskudsgruppen.

ældre trænning.

webbox

Lys lamper​​ Vesterbro TGF JL

Besøgskorps

Gulv ​​ formandskontoret.

Tv i ​​ mødelokalet.

Klub manual/vejledning​​ samt regler for ​​ førerhunde. TGF, CS og JL US.

Møde for nye medlemmer​​ 2024 suh, JL og AW

 

 

 

Udgivet
Kategoriseret som Referater

Skrevet af Torben Gjering frederiksen

Webmaster for Dansk Blindesamfund Aalborg samt bestyrelsesmedlem Jeg bor i Aalborg, er gift og har 2 børn