Er lokalpolitiske emner noget for dig?

Vil du være med til at forbedre forholdene for blinde og stærkt svagsynede i dit lokalområde?
Interesserer du dig for tilgængelighed, kollektiv transport, bevilling af hjælpemidler eller andre emner med relevans for vores medlemmer? Og vil du have indflydelse på hvilke lokale sager kredsen skal arbejde med i den kommende tid?
Så er vores nye lokalpolitiske udvalg måske noget for dig!
Vi tænker at mødes 2 til 3 gange om året for at dele viden om, hvad der sker i kredsens kommuner og komme med idéer til løsninger, der kan forbedre hverdagen for medlemmerne i kredsen.
Udvalget bakkes op af vores politiske konsulent, som vil medvirke til at finde de gode løsninger og lave forarbejdet, der gør det muligt at løfte sagerne politisk.
Vi har opstartsmøde tirsdag d. 11. juni kl. 16.00-17.30 på Vesterbro 62A, 9000 Aalborg. På mødet vil vi tale om, hvad der rør sig i de fem kommuner og hvilke sager, der er vigtigst at tage fat på her og nu. Du vil også kunne høre mere om muligheden for at engagere dig det lokale arbejde i Danske Handicaporganisationer. Der vil være kaffe og lidt brød til mødet.
Det kræver ikke nogen særlig viden at deltage udvalget, blot interessen er til stede. Udvalget vil i høj grad blive formet af de emner, medlemmerne byder ind med, så der er stor mulighed for at sætte sit præg på hvilke emner, der skal arbejdes med.
Vil du vide mere? Så skriv eller ring til formand Torben Frederiksen på tlf.: 70 24 03 21 eller mail tgf@blind.dk.
Tilmelding til mødet skal af hensyn til forplejning ske senest 7. juni til Torben Frederiksen på ovennævnte tlf. eller mail. Har du ikke mulighed for at være med til mødet er du selvfølgelig stadig velkommen til at være med i vores nye lokalpolitiske udvalg. Så meld dig og vær med til at præge kredsarbejdet.

med venlig hilsen
Kredsbestyrelsen Torben Frederiksen

Udgivet
Kategoriseret som Nyheder

Skrevet af Torben Gjering frederiksen

Webmaster for Dansk Blindesamfund Aalborg samt bestyrelsesmedlem Jeg bor i Aalborg, er gift og har 2 børn

Skriv kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.