Medlemsreferat kredsbestyrelsesmøde 6 august 2018

REFERAT. kredsbestyrelsesmøde: Dato og tid: Mandag d. 6. august 2018 kl. 16.00 Lokation: i lokalerne på Vesterbro. Til stede var: Frode, , Finn, Torben, Gitte, Henning konsulenterne Tommy og Annette. Afbud fra: Else, Maj-Lis og Steffen. AD 01. Velkomst og mødet åbnes. Frode bød velkommen og gav ordet til ordstyren. AD 02. Godkendelse af dagsorden.… Læs mere Medlemsreferat kredsbestyrelsesmøde 6 august 2018