Adresseændring til Kredsgeneralforsamlingen 2021

Kredsgeneralforsamling 2021
Adresse Ændring til den indkaldte kredsgeneralforsamling lørdag den 12. juni kl.10-16
Da der har været en del utilfredshed med placeringen af årets generalforsamling flyttes den til Aalborg kongres og kulturcenter, Europaplads 4 9000 Aalborg. Stadig 12. juni kl 10 – 16, er du allerede tilmeldt skal du ikke tilmelde dig igen, ønsker du at framelde bedes du tage kontakt til Gitte.
Bemærk at grundet det stadig stigende smittetryk i Aalborg hvor nu i skrivende stund 2 sogne er lukket ned er der en risiko for at Kredsgeneralforsamlingen må aflyses og flyttes til en anden dato. Alle som har tilmeldt sig vil i så fald få direkte besked herom.
Vær også opmærksom på at følgende er gældende retningslinjer for Aalborg Kongres- og Kulturcenter:
Alle skal vise deres coronapas samt gyldigt ID, når de ankommer her til huset. Vores kontrollører checker ved indgangen.
Alle skal ligeledes bære mundbind/visir når de går rundt her i AKKC. Det kan selvfølgelig fjernes igen, når man sidder ned.

Landsformand Ask Abildgaard repræsenterer hovedforeningen.
Tilmelding til Gitte på 22 35 52 56 eller tilmelding@dbsaalborg.dk senest 6. juni.
Oplys evt. ønske om kørsel og diabeteskost ved tilmelding
Program:(cirka tider)
09:30: Ankomst10:00 Kredsgeneralforsamling 1. del
12:00 Frokost. Der serveres dansk bøf med tilbehør samt en genstand.
13:30 Kredsgeneralforsamling 2. del.
15:00 – 16:00 Kaffe/te med kage. Derefter hjemkørsel
Vi håber rigtig mange medlemmer vil deltage i kredsgeneralforsamlingen og være med til at præge foreningens fremtid.
Så kom og gør din stemme gældende, så du har indflydelse på, at det også er din forening fremover.
Dagsorden
1. Mødet åbnes
2. Valg af stemmetællere og dirigent
3. Godkendelse af dagsorden
4. Kredsformandens beretning
5. Kredskassererens beretning.
Regnskab kan fås ved henvendelse til Bruno Hjorth på mail bruno.hjorth@blind.dk
6. Forslag:
6A. Lokale forslag
(forslag, der ønskes behandlet, skal være kredsformanden i hænde senest 8 dage før).
6B. Forslag fra landsforeningen
7. Valg:
7A. Valg af kredsformand
(Frode Fich ønsker ikke genvalg).
7B. Valg af bestyrelsesmedlemmer
2 medlemmer for 2 år. (Afgående er Torben Frederiksen som ikke modtager genvalg og Tina Andersen som modtager genvalg
7C.Valg af 3 suppleanter.
8. Beretning fra landsforeningen ved landsformand Ask Abildgaard.
9. Eventuelt.
Bestyrelsen håber meget på et stort fremmøde.

Skrevet af Torben Gjering frederiksen

Webmaster for Dansk Blindesamfund Aalborg samt bestyrelsesmedlem Jeg bor i Aalborg, er gift og har 2 børn