#FV19 Så er det i morgen vi skal vælge et nyt folketing, undgå problemer med at stemme

Kære alle synshandicappede

Så ringer det snart ind til det længe ventede Folketingsvalg i morgen. Det bliver uhyre spændende at se, hvem der rykker ind og ud af Christiansborg.
Vi håber, at alle, der ikke allerede har brevstemt, får en rigtig god oplevelse og ikke får problemer med at få stillet hjælpemidler til rådighed eller selv at udpege den person, man ønsker skal hjælpe med stemmeafgivningen. Ved EP-valget var der desværre flere som oplevede problemer ved stemmeafgivningen, så vi har i samarbejde med kredsene haft kontakt med de kommuner, hvor der var behov for at genopfriske valgreglerne.
Kommunerne har heldigvis taget rigtig godt imod henvendelserne, og flere steder har de valgtilforordnede givet borgeren en undskyldning for ikke at være godt nok inde i reglerne.
I kan læse mere om stemmeafgivning ved EP-valget på hjemmesiden: https://blind.dk/nyheder/blind-mand-presset-til-undlade-stemme
Husk også, at I kan finde og printe et faktaark med valgreglerne, som I kan give til valgstedet, hvis der skulle opstå uenighed om valgreglerne. Faktaarket er også vedhæftet.

Hvis I oplever problemer med at afgive jeres stemme i overensstemmelse med reglerne, må I endelig kontakte os efterfølgende. Vi vil derefter tage en dialog med Indenrigsministeriet for at sikre, at valgreglerne er klare for alle kommuner i forbindelse med kommende valg – det er jo ikke givet, at vi endnu en gang skal vente fire år, smiler.

Handicapudspil
Flere partier har brugt den sidste del af valgkampen på at komme med udspil på handicapområdet, bl.a. takket være kampagnen #EnMillionStemmer, som handicapbevægelsen har stået sammen om.

Socialdemokratiet fremlagde den 27. maj et handicapudspil med 6 hovedpunkter. De er som følger:
1) Mere tid på ungdomsuddannelsen: Bedre mulighed for dispensation fra eksempelvis fravær på ungdomsuddannelserne
2) Fleksible regler: Der skal være bedre muligheder for at tage praktikperioder på særlige vilkår på erhvervsskoler og videregående uddannelser.
3) Det skal ikke være en kamp at få hjælp: Der skal indføres langsigtede planer og bevillinger, ligesom det skal være lettere at beholde den hjælp, som man allerede har fået tilkendt. Overgangen fra 17 til 18 år som handicappet skal også være nemmere.
4) Specialeplanlægning: Der skal dannes et nationalt overblik over socialområdet, så borgerne får tilbudt den rette hjælp, og det er de rigtige løsninger, der benyttes.
5) Sundhedstjek til mennesker med psykisk sygdom og handicap: Der skal indføres et årligt sundhedstjek for mennesker, der har betydelige kognitive eller psykiske funktionsnedsættelser.
6) Gratis tandpleje: Der skal være gratis og opsøgende tandpleje til mennesker med handicap eller psykisk sygdom.

Læs mere her: https://www.bt.dk/samfund/efter-b.t.s-fokus-paa-handicappede-nu-kommer-socialdemokratiet-med-nyt-udspil
Enhedslisten fremlagde den 31. maj følgende fire forslag til at styrke retssikkerheden for mennesker med handicap:
1) Tidsfrister for kommuners og Ankestyrelsens behandling af handicapsager, så borgerne ikke skal vente urimeligt længe på en afgørelse.
2) Generel opsættende virkning ved afskaffelse eller reduktion af støtte til borgere med handicap, så borgeren kan beholde støtten, til sagen er behandlet i Ankestyrelsen. I dag gives der kun et varsel på 14 uger og kun inden for en lille del af Serviceloven – det skal bredes ud og vare, til en ankesag er afgjort.
3) En godtgørelsesordning, hvor Ankestyrelsen kan pålægge en kommune at betale til borgere med handicap, der har lidt som følge af, at kommunen tilsidesatte Serviceloven.
4) At kommunerne forpligtes til at etablere uvildig og opsøgende borgerrådgivning på handicapområdet, så borgere uanset ressourcer kan søge om hjælp eller klage over kommunens sagsbehandling. Der kan findes inspiration i den svenske lovgivning om personligt ombud.

Læs mere her: https://enhedslisten.dk/2019/05/22/vi-skal-have-national-handlingsplan-paa-handicapomraadet

Hvis du vil sikre dig at der ikke bliver problemer når du skal stemme i morgen så hent denne fil eller udskriv den. du kan også henvise til den på valgstedet hvis du får problemer med afstemningen.
Hjælp til stemmeafgivning – til udskrift

Del meget gerne dette til andre medlemmer af dansk blindesamfund

@aalborgkommune #aalborgkommune