Flexhandicapkørsel nu muligt for synshandicappede i Aalborg kommune

Flexhandicapkørsel er nu muligt i Aalborg kommune.

Bor du i Aalborg kommune har du nu i lighed med medlemmerne bosat i Jammerbugt kommune mulighed for at benytte Flexhandicapkørsel. Du skal ansøge for at få lov at bruge ordningen. Du kan ansøge ved at bruge eksisterende skema på NTs hjemmeside, eller du kan kontakte en af vores konsulenter (Tommy Simonsen eller Annette Winther) så vil de være behjælpelige med ansøgningen eller vejledning.
Med hensyn til kørsel til undervisning og arrangementer i kredsen bestemmer du selv om du vil benytte Flexkørsel eller Flexhandicapkørsel. Vær opmærksom på, at det koster et årligt gebyr på 435 kr. at benytte flexhandicapkørsel, som du selv skal betale.
(til kommunen). Kørsel med flexkørsel koster fortsat 60 kroner tur/retur. Vil du bruge Flexhandicapkørsel koster det 40 kroner tur/retur.

Se på Nordjyllands trafikselskabs hjemmeside for yderligere information.

Det er desværre ikke muligt pt at benytte flexhandicapkørsel i kredsens øvrige kommuner (Vesthimmerland, Rebild og mariager-Fjord), men disse kommuner vil blive omfattet af den landsdækkende ordning som er vedtaget i folketinget. Denne træder i kraft til sommer 2018.

Med venlig hilsen, bestyrelsen