Medlemsreferat kredsbestyrelsesmøde 21. august 2023

Referat Kredsbestyrelsesmøde​​ DBS​​ Aalborg

Dato og tid:​​ 21. august 2023 kl. 15:00.​​ 

 

Lokation: Vesterbro 62A 9000 Aalborg

 

Til stede​​ var:​​ Torben,​​ Bruno,​​ Carsten, Jesper, Tina,​​ Bjarne og​​ suppleanterne Ulla og Stein Erik samt konsulent Annette.

​​ 

Afbud fra:​​ Palle, Søren og Meska.

 

1.​​ Mødet starter og bordet rundt.​​ 

Der bliver udleveret nøgle til vores opgangsdør til rengøringsselskabet.

 

2.​​ Godkendelse af dagsorden.

Dagsorden godkendt​​ med følgende​​ ændring.​​ 4.6 Arrangører Miniferie 2024 tilføjes

 

3. Godkendelse af​​ referater

3.1​​ 230619​​ referat​​ bestyrelsesmøde 19. juni​​ 2023 (bilag)

Referat godkendt som møde og medlemsreferat.

 

4.​​ Sager til beslutning.​​ 

4.1​​ Aktivitetsudvalg​​ KGF afholdelsessted​​ mv.​​ Aktiv udvalg(bilag)

Det besluttes at afholde KGF på Shellmotel i​​ Støvring mandag​​ 15. april 2024 kl 15. med efterfølgende spisning.

Kørsel med fælles bustransport i videste omfang. OBS Højtaleranlæg skal medbringes.

​​ 

4.2​​ Høstfest 16 september​​ kørselsplanlægning Coda mv​​ TGF PT AW (bilag).

Der er bevilget støtte fra aktivitetspuljen til arrangementet og deltager betaling blev 300​​ kr.​​ inklusiv transport og 4 drikkebilletter. Coda skal vi være OBS på om det kræves.

Kredsens udgift bliver kun til transport anslået til 14000 kr.

 

4.3​​ Undervisning. midler til opstart træning på Vesterbro. TGF og AW (bilag)

Det besluttes at give op til 3000​​ kr.​​ til opstart af nyt træningshold på Vesterbro pengene bruges til aflønning af træner halleje og​​ evt.​​ udstyr. Team undervisning tager sig af det og vender tilbage når der er nyt.

 

4.4​​ EDB lokale​​ vedligehold pc'er lokale mv.​​ (bilag)

Det besluttes at 2 fra bestyrelsen/suppleanter skiftes​​ til at se om Super Nova og Zoomtext kører som de skal og at Windows ikke er ændret til andet tema. (Ulla og Jesper). Det besluttes at rydde op i kabelhelvedet i EDB lokalet så der kun er det​​ som absolut​​ skal være der. Det​​ besluttes at​​ der skal i nær fremtid skiftes til​​ enkeltstående​​ hæve-/sænkeborde på hjul til hver enkelt arbejdsstation.

Der indkaldes til arbejdsdag mht.​​ oprydning​​ snarest​​ (Torben) Alle undervisere får besked på at når maskinerne er tjekket igennem mv. så​​ skal de​​ tilsikre sig at de er som de var da de startede undervisning og hvis der​​ er fejl​​ og mangler så skal Torben kontaktes pr​​ tlf.​​ og gerne mail.

Born skal melde til os når der igangsættes hold og hvilke dage/tidsrum de kører. BORN fremskaffer ny version af Super Nova og vi tager os af installation.

 

4.5 Baggang forskønnelse oprydning TGF (bilag)

Det besluttes at give op til 3000 kr. for at få malet og sat den sidste lampe op. Torben er tovholder​​ og giver​​ besked hvis der skal bruges hjælpere. tidsplan: snarest.

 

4.6 Miniferie 2024 arrangører TGF (bilag)

Else og Anna Lise har ombestemt sig og vil gerne​​ tage et​​ år mere så de tager sig også af Miniferie 2024. Der bliver tale om at der skal en ekstra hjælper med. Dette er bestyrelsen enig om at bakke op om.

 

5.​​ Sager til​​ drøftelse.

5.1​​ Stand på Frivillig fredag 29​​ september​​ ​​ frivillig folder​​ TGF (bilag)​​ 

Det besluttes at vi får lavet en lille flyer (A5) som kort og præcist fortæller hvad vi gerne vil tilbyde frivillige hos DBS Aalborg. Stein Erik og Jesper laver forslag til flyertekst. Rikke laver layout og printer. Tidsplan snarest og senest færdig 29. september.​​ 

Stein Erik og Jesper sender forslag til kommentering og derefter​​ får Rikke​​ tekstforslag at arbejde med. Torben. er tovholder

Der Skal lige undersøges om vi har mulighed for at​​ få relevante​​ foldere til dagen samt noget udsmykning. ​​ Torben tager sig af det.

 

5.2​​ Budgetopfølgning​​ strammes der op eller bruger vi løs? BH (bilag)

Budget og forbrug ser pt ret fornuftigt ud, men vi tager først beslutning om der kan bruges ekstra til oktober mødet for at sikre os mod overraskelser.

​​ 

5.3 punkter til møde med NT og Aalborg​​ kommune TGF (bilag)

Flexhandicap tider urimeligt.

Flextrafik app.

Flextrafik​​ manglende​​ pris rabat ved tlf.​​ bestilling (forskelsbehandling)

Vesterbro stoppested standere.

Annoncering​​ af stoppesteder i bus​​ ved omkørsel,​​ skal stoppes.

udvendig annoncering​​ X-bus placering højtaler.

lydfyr langs​​ plusbusrute.

status perron​​ for landbusser og annoncering af busafgange.

Torben laver​​ udkast til mødeoplæg og sender til kommentering samt kontakter​​ NT mht.​​ mødedato.

 

5.4 Kredsfolder er den som den skal være? TGF JL (bilag)

Folder er færdig og godkendt. der bestilles 500 stk. hosLasertryk.dk Torben er Tovholder.

 

6.​​ Sager til orientering

6.1​​ Økonomi orientering BH.

450.000 på konti pt. 40.000​​ kr.​​ fra Ulla og Helge skovs legat modtaget.

 

6.2​​ Referat fra​​ HB møde juni 2023​​ TGF (bilag)

Det rundsendte referat blev løseligt gennemgået.

 

6.3 Ansættelse af landsdækkende​​ lokalpolitisk konsulent​​ i DBSTGF

Torben er kommet i ansættelsesudvalget og stillingsopslag er indrykket og kommer i medlemsbladet næste gang. Sidste samtaler afholdes 25 september.

 

7.​​ Punkter til næste møde

Møde for nye medlemmer. Frivillig folder. Ny arvesag hvad gør vi.​​ 

8. Eventuelt

Carsten fortalte der​​ er​​ en ny interessant app som hedder Mit tog.

 

Referat skrevet af Torben Frederiksen 24. august 2023

Udgivet
Kategoriseret som Referater

Skrevet af Torben Gjering frederiksen

Webmaster for Dansk Blindesamfund Aalborg samt bestyrelsesmedlem Jeg bor i Aalborg, er gift og har 2 børn