Chromecast Zoom til TV

Sådan caster du Zoom møde til dit tv via Chromecast.

 

Denne vejledning er lavet af Torben Frederiksen​​ tgf@matokiri.dk​​ mobil 30 49 59 20

Jeg kan kontaktes i tilfælde af fejl eller ønske om rettelser af vejledningen.

 

Dette kræves for at du kan caste dit møde.

1.​​ du skal have Google Chrome installeret.

2.​​ Du skal have en Chromecast

3.Du skal have en møde invitation.

 

 

Sådan gør du.

Der er 2 måder at ​​ gøre det på.

1 manuel indtastning af møde ID og passcode. (den første vejledningherunder)

2 Brug af tilsendt link (den anden vejledning)​​ herunder.

 

Cast ved manuel indtastning af Møde ID.

Trin 1.

Du kan gøre det på 2 måder.

Åbn dette link i Googgle Chrome​​ Deltag i møde via Browser

Du kan ogsååbne det tilsendte ​​ link (bemærk hvis ikke Chrome er din standardbrowser, skal du kopierer linket og ​​ sætte det ind i chrome manuelt)​​ se vejledning 2 for denne ​​ løsning.

 

Trin 2.

Indtast​​ Møde ID.

Tabuler til Join knappen og tryk enter.

 

Trin 3.

Nu får du muligheden for at åbne din zoom client som er installeret ​​ på din pc (hvis altså du har den installeret) I dette tilfælde​​ ønsker vi ikke at bruge app eller Klienten (programmet, så blot tryk​​ på escape tasten.

Nu skal vi finde​​ ​​ Join from your webbrowser.

Tryk på h tasten for at komme til sidens overskrift.

Pil nu ned til du kommer til ​​ Join from your webbrowser og tryk på mellemrumstasten.

 

Trin 4.

Nu skal du indtaste dit Navn som andre kan se.

Tryk på E tasten for at komme til ​​ navnefeltet og skriv dit navn.

Tabuler til recaptia boksen og tryk på mellemrumstasten for at markere du ikke er en robot.

Tabuler til Join knappen ​​ (deltag) og tryk ​​ enter tasten.

 

Trin 5.

Nu bliver du muligvis bedt om at indtaste passcode den står i din invitation, sker det ikke så gå til næste trin.​​ 

Indtast den og tryk på tabulator tasten

Tryk på Join knappen og du deltager i mødet.

 

Nu skal du så have fanen ​​ sendt til dit tv, følg vejledningen nedenfor.

Vær opmærksom på at du skal have dit tv tændt inden du går i gang, ellers kan der være forsinkelse på om du kan finde din chromecast ​​ 

 

Trin 1.

Tryk på Alt tasten og pil ned til Cast.

Tryk på enter tasten, Nu åbner en dialog hvor du skal vælge enhed du vil caste

Tabuler til ​​ din chromecast og tryk ​​ på mellemrumstasten, ​​ nu skulle du gerne få Zoom mødet vist på dit tv.

På knappen Kilder kan du vælge hvad du vil vise på dit tv, vælg fane.

Tabuler til luk knappen ​​ når du har dit zoommøde på dit tv, du kan ​​ blot finde dialogen igen ved at ​​ trykke på alt og pile ned til Cast og trykke enter.

Når du vil stoppe din casting, så find​​ igen din chromecast og tryk på mellemrumstasten.

 

Casting ved brug af tilsendt link.

Forudsætning at Chrome er din standard browser. Ellers må du manuelt åbne Chrome og kopierer link ind i adressefeltet.

 

Trin 1

Find​​ dit møde link og klik på det.

Tryk på escape tasten når du få valgmuligheden ​​ om at åbne Zoom client.

Find​​ igen ​​ Join from jyour browser og​​ tryk på mellemrumstasten.

Skriv igen dit navn i navnefeltet.

Marker at du ikke er en robot med mellemrumstasten.

Tryk på join knappen.

 

Selve cast vejledningen er som i første vejledning​​ ovenfor.