Zoom med Zoomtext

Zoom undervisnings- og opsætningsvejledning

Afsnit for​​ Computer​​ 

Dette afsnit er et uddrag fra den komplette manual ønske anden info end om pc instrukserhenvises ​​ til den fulde manual.

 

Indstilling med Zoomkonto​​ 

Hent og installer programmet Zoom client for meetings på følgende link:​​ 

https://www.zoom.us/download#client_4meeting

Har du hentet Zoom ned manuelt, vil installationsprogrammet typisk være gemt i Overførsler som standard, hvis ikke du har lavet noget om. Find ZoomInstaller og tryk Enter på den for at starte installationen. Naviger rundt mellem de åbne vinduer med Alt+Tab til du står i vinduet Zoom Cloud Meetings. Det er det vinduet hedder, første gang du åbner Zoomprogrammet.​​ 

 

Indstilling af Zoomtext​​ 

For at optimere Zoomtext til Zoomprogrammet foretag følgende indstillinger i Zoomtext:​​ 

På fanen læser sæt musen til ”når der peges” og detaljer til højeste information.​​ 

I Zoomprogrammet kan værktøjslinjen med mødeknapperne i Meeting vinduet (Zoommøde vinduet) blive stående, hvis du vælger at markere tjekboksen Always show meeting controls under fanen Home (Hjem),i zoom vinduet under Settings (indstillinger) hjulet helt til højre, fanen General (Generelt). Indstillingen Always show meeting controls, som bevirker at værktøjslinjen ikke forsvinder fra skærmen i løbet af nogle sekunder, findes kun, når du har en​​ Zoom​​ betalingskonto.​​ 

Du kan generelt få værktøjslinjen frem kortvarigt ved at trykke på Alt-tasten, eller ved at bevæge musen. Selv om du holder Musen på værktøjslinjen med mødekontrollerne, så forsvinder værktøjslinjen hurtigt, når Musen ligger stille på værktøjslinjen. .​​ 

Desværre er Zoomprogrammet ikke særligt brugervenligt for Zoomtextbrugere, der ikke kan se tekster på skærmen eller ikoner. Hverken forstørrelsen eller talen følger med, når du bruger Tab eller Skift+tab. Du kan, hvis du klikker med musen et sted være heldig at kunne Tabbe og skift+Tabbe. Der kommer dog kun lyd på, hvis du holder musen over tekst. Værktøjslinjen med mødekontrollerne findes nederst i vinduet. Du kan bruge genvejstaster Alt+U for Participants liste over mødedeltagere (Ikon 2 cirkler) men forstørrelsen følger ikke med. Deltagerne vises øverst til højre i skærmbilledet. Luk med Alt+U. Chat vinduet (Skrive) Ikon som taleboble, åbner også til højre i skærmbilledet, når du trykker Alt+H. Tryk derefter Skift+Tab efter åbning af Chatvinduet, så kan du skrive din tekst hvis du ikke selv kan finde skrivefeltet med musen. luk Chatvinduet med Alt+H. Du kan få vist Chatvinduet midt på skærmen oven i billederne af deltagere ved at trykke på pilen der peger nedad i venstre side af linjen hvor der står (og hvor talen siger) Zoom group chat (zoom gruppe samtale) og du får en menu hvor du vælger ”pop out”. Hvis du vil have chat-vinduet tilbage ude til højre, så vælg de tre prikker ud for skrivefeltet ”more chat options” (flere chat muligheder) og vælg ”Merge to Zoom Meeting vinduet (Tilpasse til Zoommødevinduet).​​ 

Men generelt kan du ikke få læst Chatbeskederne op med tale, heller ikke selv om du holder musen over. Der læses blot Chat list.​​ ​​ 

 

Login med din ny gratis zoomkonto Computer​​ 

1 Åbn Zoomprogrammet.​​ 

 • Vælg Sign in​​ (Log-in).​​ 

 • Angiv din e-mail i e-mailadressefeltet.​​ 

 • Angiv den adgangskode, du anvendte, da du oprettede den gratis zoomkonto.​​ 

 • Forgot Password Open in your default browser​​ (Har du glemt adgangskode åbner i din standardbrowser).​​ Bemærk Denne knap kan bruges, hvis ikke du får siden frem med oprettelse af adgangskode i forbindelse med oprettelse af en gratis konto.​​ 

 • Keep me signed in​​ (Forbliv logget in), denne tjekboks skal være markeret for du ikke hver gang skal indtaste e-mail og password, når du skal på Zoom).​​ 

 • Når e-mail og adgangskode er indtastet, vælg Sign in for at bekræfte indtastningerne og logge in.​​ 

For at fortryde al indtastning og gå tilbage til forreige skærmbillede vælg​​ Back to previous window​​ (Tilbage til forrige vindue).

 

brugervenlige​​ småjusteringer​​ før du går i gang med at bruge Zoom på Computer​​ 

I det følgende er omtalt de væsentligste og nyttige tilpasningsmuligheder for Zoombruger, der benytter talesyntese, og brugere, som helst vil indstille mindst muligt, når et møde går i gang.​​ Der er også en lang række faner, som blot er nævnt, men ikke detaljeret behandlet her.​​ 

 

Settings​​ (Indstillinger)​​ 

Bemærk du skal være logget ind i Zoom med din konto for at kunne få adgang til Settings (Indstillinger)​​ hjulet helt til højre i Zoom skærmbilledet på fanen Home (Hjem).​​ Her omtales​​ kun​​ den lille indstillingsknap​​ i Zoom​​ Settings"​​ set i modsætning til et​​ meget detaljeret​​ sæt indstillingsmuligheder, der kan åbnes i din​​ browser,​​ (det program, som viser dig hjemmesider på Internettet).​​ I det​​ følgende afsnit af Zoommanualen​​ kan forekomme udtryk som Under Settings, Audio, så sigtes specifikt til den næst beskrevne indstillingsknap Settings og fanerne inde under den åbnede indstilling​​ i Zoom.​​ 

Du finder knappen​​ Settings​​ ​​ Startbilledet i Zoomvinduet på fanen​​ Home​​ (Hjem).​​ vælg​​ Settings​​ (Indstillinger)​​ med Enter og Tab til en udrullet liste over faner, hvor den første er​​ General,​​ (Generelt)​​ og vælg denne​​ med Enter​​ og brug Tab​​ for at se indholdet​​ under Generelt.​​ De øvrige faner, som du kan finde med Pil ned fra General​​ (Generelt)​​ er:​​ 

 • Video​​ (Video)​​ 
  Audio​​ (Lyd) ​​ 
  Share Screen​​ (Del skærm)​​ 
  Chat​​ (Skriv)​​ 
  Background & Filters​​ (Baggrund og filtre)​​ 
  Recording​​ IOptagelse)​​ 
  Profile​​ (Profil)​​ 
  Statistics​​ (Statistik)​​ 
  Feedback​​ (Feed back)
  Keyboard Shortcuts​​ (Tastatur Genvejstaster)​​ 
  Accessibility​​ (Tilgængelighed)​​ 

 

Småjustering Computer​​ Zoom vinduet​​ 

Efter min mening er det vigtigt, at Vis Zoom minimeret på proceslinjen er slået til, at automatisk computer lyd er slået til, og at​​ du​​ som et minimum​​ ved, hvordan lydindstillinger kan​​ testes​​ og​​ hvordan du kan​​ se aktuelt valgte højttaler og mikrofon.​​ Hvis du vil have lavet dine indstillinger således, at du blot kan klikke på et link, og derefter ikke skal foretage dig yderligere for at komme på zoommødet som mødedeltager, skal du også markere tjekboksen Turn off my video when joining meeting​​ og i​​ browseren lave en indstilling se afsnittet Eventuel browserindstilling Edge Computer ​​ fordelagtigt så mødelink blot aktiveres for at komme på møde.​​ 

 

 • Vis Zoom minimeret på Proceslinjen;​​ For at kunne åbne Zoomvinduet fra Proceslinjen med Windows+T og Højre pil -​​ Marker tjekboksen​​ Settings, General,​​ When closed, minimize window to the notification area instead of the task bar​​ 

 • Se​​ linket flere indstillingsmuligheder åbner i din standard browser​​ "meget stor indstillingsdialog på nettet​​ - Vælg linket Settings, General,​​ View More Settings Open in your default browser​​ 

 • Undgå at få vist dit videobillede​​ på generende måde​​ - Marker Tjekboksen Settings, Video, Mirror my video.​​ 

 • Slå​​ automatisk din video fra ved mødestart, så du ikke skal svare på, om den skal slås til ved mødet,​​ før du kan få adgang til mødet (​​ når mødet er i gang kan du altid slå video til eller fra med Alt+V"​​ - Vælg marker tjekboksen Settings, Video, Turn off my video when joining meeting​​ Standarden er fra.​​ 

 • Slå automatisk din computerlyd til, når du deltager i et møde, så du ikke skal gøre dette for hvert enkelt møde - Marker tjekboksen Settings, Audio, Automatically join audio by computer when joining a meeting

 • Tjek højttaler​​ virker​​ uden for et igangværende møde -​​ Vælg Settings, Audio, Test Speaker Click Test Speaker to make sure you can hear others​​ 

 • Tjek mikrofon virker uden for et igangværende møde -​​ Vælg Settings, Audio, Test Mic to make sure you can hear others​​ 

 • Se aktuelt valgte højttaler uden​​ for et igangværende møde -​​ Vælg​​ "Settings, Audio, Højttalere:​​ Kombo Boks​​ som kan rulles ud med Pil ned​​ (Fabrikat f.eks.​​ IDT High Definition Audio CODEC)​​ If you cannot hear the test sound, select a different speaker.​​ (Kan du ikke høre testlyden, vælg en anden højttaler).​​ 

 • Se aktuelt valgte mikrofon uden for et igangværende møde -​​ Vælg Settings, Audio, Current Microphone Intern mikrofonsæt Kombo Boks som kan rulles ud med Pil ned (Fabrikat f.eks. IDT High Definition Audio CODEC) Click Test Mic to make sure others can hear you
  If you cannot hear your voice,​​ select a different microphone.​​ (Kan du ikke høre din egen stemme, når du har valgt Test Mic, så vælg en anden mikrofon).​​ 

 • For at funktionen, tryk Mellemrum for midlertidigt at slå mikrofonen til, virker, - Marker Tjekboksen Settings, Audio, Press and hold SPACE key​​ to temporarily unmute yourself​​ 

 • Vis knappen slå original lyd til / fra (på mikrofon) Under et igangværende møde - Marker tjekboksen Settings, Audio,​​ Advanced,​​ Show in-meeting option to​​ Enable Original Sound from microphone​​ 

 • Se tabel over genvejstaster - Vælg​​ Settings, Keyboard Shortcuts​​ 

 • Slå globale genvejstaster til / fra - Marker eller ikke marker tjekboksen Settings, Keyboard Shortcuts global shortcuts​​ Standarden​​ er ikke markeret.​​ Med global genvejstast menes, at en genvejstast aktiverer​​ en funktion i Zoom, selv om Zoom​​ programmet ikke har fokus,​​ og​​ et andet program er i fokus.​​ 

 • Vælg programmeddelelser til skærmlæser til / fra f.eks. Video on / Video off - marker eller ikke marker tjekboksene i menuen Settings, Accessibility, Screen reader alerts​​ 

 • Kort tekstgengivelse af computer præsentation kaldet Closed Caption - Vælg Settings, Accessability, Closed caption​​ hjælp målrettet døve / hørehæmmede.​​ 

 

Browserindstilling Edge Computer​​ fordelagtigt så mødelink blot aktiveres for at komme på møde

 • Som mødedeltager Start et zoommøde fra et link modtaget på mail.​​ 

 • Marker tjekboksen Giv altid zoom.us tilladelse til at åbne link af denne type i den tilknyttede app. teksten er: Alarmering!​​ Dette websted forsøger at åbne Zoom Meetings. Annuller​​ Knap.​​ Giv altid zoom.us tilladelse til at åbne link af denne type i den tilknyttede app check boks‑​​ ikke markeret​​ Åbn Knap.​​ 

 • Tab til og vælg Åbn​​ 

 • Post Attendee - Zoom – Microsoft Edge​​ (Post deltager Zoom Microsoft Edge. "Connecting… Zoom Meeting​​ (Forbinder Zoom møde).​​ You are using the computer audio​​ (Du bruger computerlyd).​​ You are in the meeting hosted by​​ X navn​​ with 2 participants,"​​ (Du er i mødet ledet af X navn med 2 mødedeltagere), your audio is unmuted, your video is of"​​ (Din lyd er slået til, din video er slukket).​​ 

 • Som mødedeltager forlad nu mødet for at teste, om det virker. Mødelederen skal forblive på mødet, og mødedeltageren skal anvende samme link, som blev anvendt til at komme ind i mødet.​​ Der sker nu følgende:​​ 

 • Launch Meeting - Zoom​​ (Starter møde i Zoom).​​ Kortvarrigt vises​​ Don’t have Zoom Client installed?​​ Download Now​​ (Har du ikke Zoom Client installeret. Hent ned nu).​​ Der fortsættes med​​ If you don’t see a dialog, click Launch​​ Meeting below.​​ (Hvis ikke du ser en dialog, klik knappen Launch Meeting neden for).​​ 

 • Mødedeltager skal finde og Vælge knappen Launch Meeting​​ med Mellemrum. Hvorefter mødedeltageren enten kommer i venterum eller bliver lukket direkte ind i mødet.​​ 

 • Næste gang mødedeltageren skal deltage i et Zoommøde, er Enter på mødelinket tilstrækkeligt til at komme på mødet.​​ 

​​ 

Indstillingsresume Computer med zoomkonto

 

Indstillingsresume Computer med zoomkonto​​ 

Her er for nemheds skyld angivet en tjekliste til indstilling og opsætning af Zoom:​​ 

Følgende indstillinger i zoomprogrammet skal være slået til / fra, for du næste gang kan gå på et zoommøde blot med et link, og derudover skal browserindstillingen omtalt længere nede også indstilles for det virker

1 Opret eventuelt en gratis zoomkonto på følgende link:​​ 

https://www.zoom.us/signup

2 Hent og installer Zoom client for meetings på følgende link:​​ 

https://www.zoom.us/download#client_4meeting

3 Log in med den gratis zoomkonto:​​ 

 • Vælg Sign In (log in).​​ 

 • Angiv E-mail og adgangskode.​​ 

 • Vælg Keep me signed in (Forbliv logget in) og​​ 

 • Vælg Sign in (Log på knap).​​ 

4 I Zoom vinduet fanen Home (Hjem) vælg Settings (Indstillinger):​​ 

 • Fanen Video - Du skal markere tjekboksen Turn off my video when joining meeting (Sluk min video, når jeg deltager i møde). (Standarden er fra).​​ 

 • Fanen Audio - Du skal vælge Test Speaker, Click Test Speaker to make sure you can hear others (Vælg Test højttaler for at sikre du kan høre andre)​​ 

 • Fanen Audio - Se valgte højttaler vælg Højttalere: Kombo Boks som kan rulles ud med Pil ned.​​ 

 • Fanen Audio - Du skal vælge Test Mic, to make sure others can hear you (Test mic for at sikre andre kan høre dig).​​ 

 • Fanen Audio - Se valgte mikrofon Current Microphone Headset mikrofon (Aktuel mikrofon hovedtelefon mikrofon): Kombo Boks som kan rulles ud med Pil ned.​​ 

 • Fanen Audio - Du skal Markere tjekboksen Automatically join audio by computer when joining a meeting (Slå automatiskcomputerlyd til, når deltager i møde). (Standarden er fra).​​ 

5 Browserindstilling Edge Computer:​​ 

 • Når du kommer på zoommøde første gang med et zoommøde link i browseren Marker tjekboksen Giv altid zoom.us tilladelse til at åbne link af denne type i den tilknyttede app og vælg Åbn.​​ 

 • Når du kommer på zoommøde anden gang med et zoommøde link i browseren vælg knappen Launch Meeting (Start mødet).​​ 

 • Forlad mødet og test mødelinket igen.​​ 

 

Indstilling Zoom uden konto Computer

 

Indstil og deltag​​ i et Zoommøde uden konto Computer​​ 

De følgende afsnit vedrører indstilling af Zoom, så du ved at trykke på et link kan deltage i et zoommøde uden at oprette en gratis zoomkonto.​​ 

 

første gang du skal på Zoommøde uden zoomkonto Computer​​ 

Der er nogle indstillinger, som skal foretages første gang, du tilgår et zoommøde for at gøre de efterfølgende deltagelser i møder lettere. Disse indstillinger er beskrevet i de følgende afsnit.​​ 

Du vil kunne opleve et af to senarier omtalt i punkt et og to, når du skal hente zoomprogrammet første gang. I de følgende punkter beskrives installations og opsætningsprocessen lidt afhængigt af, om det er senarie 1 eller 2, som beskrives, men fra punkt 5 er processen ens uanset senarie.​​ 

 

1 Hvis du trykker på ¬linket i den modtagne mail med zoommødeinvitationen på computer og ikke tidligere har været på Zoom. Og har du ikke installeret Zoom app'en på pc, kan windowssystemet foreslå, du henter programmet fra Microsoft Store og en Ok knap. Luk dette vindue. Zoom skriver ellers følgende på Zooms hjemmeside: Zoom Client for Meetings (Zoom klient til møder) The web browser client will download automatically (Hjemmesideversionen vil downloade, blive hentet ned automatisk) when you start or join your first Zoom meeting, (når du starter eller deltager i dit første zoommøde), and is also available for manual download here. (Og er også mulig at hente ned manuelt her). Du kan downloade Zoomprogrammet Zoom Client for Meetings fra følgende link:​​ 

https://www.zoom.us/download#client_4meeting

Er det senariet her i punkt 1, du oplever, så fortsæt fra punkt 3. Oplever du ikke det netop beskrevne, så læs videre i punkt 2.​​ 

 

2 Du kan også få følgende besked fra din browser hjemmesideprogram:​​ 

Click Open Zoom Meetings on the dialog shown by your browser (Klik Åbn Zoom Meetings i dialogen vist af din browser).​​ 

If you don’t see a dialog, click Launch Meeting below.​​ (Hvis ikke du ser en dialog klik Launch Meeting neden for). Launch Meeting (Start mødet).​​ 

Don’t have Zoom Client installed? (Har du ikke Zoom Client installeret)? Download Now (Hent ned nu).​​ 

Tryk på Download Now.​​ 

I Overførsler kan du finde en fil med et navn i retning af: Zoom_cm_ds_mhTy2wsBLZoRv1+oRWMJySc9J6JezqDIpL4tN@aRHcdA57qwWiyYGd_k19f7cb253f0e6b23_.exe

Fortsæt med punkt 5.​​ 

 

3 Har du hentet Zoom ned manuelt, vil installationsprogrammet typisk være gemt i Overførsler som standard, hvis ikke du har lavet noget om. Find ZoomInstaller og tryk Enter på den for at starte installationen. Naviger rundt mellem de åbne vinduer med Alt+Tab til du står i vinduet Zoom Cloud Meetings. Det er det vinduet hedder, første gang du åbner Zoomprogrammet.​​ 

 

4 Tryk på linket i mødeinvitationen igen.​​ 

 

5 Nu åbnes dialogen: Please Enter your name (Venligst skriv dit navn). Du står i et skrivefelt, hvor dit navn muligvis allerede er angivet helt eller delvis. Vælg om dit navn skal gemmes til fremtidige møder ved at markere tjekboksen Remember my name for future meetings (Husk mit navn til fremtidige møder).​​ 

 

6 Vælg Join Meeting knap for at deltage i mødet eller vælg Annuller for ikke at deltage i mødet. Vælg Join Meeting.​​ ​​ 

 

7 Følgende skærmbillede åbnes brug Tab eller Skift+Tab:​​ 

 • Join with video (Deltag med video),​​ 

 • Join without video (Deltag uden video),​​ 

 • Virtual Background (virtuel baggrund),​​ 

 • Always show video preview (vis altid et videopreview, når du deltager i et videomøde tjekboks markeret) - Hvis tjekboksen Always show video preview ikke er markeret og du samtidig vælger, at gå på mødet uden video, så vil du ikke blive spurgt om fremtidige møder skal være med eller uden video.​​ 

 • Vælg her Join without video.​​ 

 

8 Nu åbnes denne dialog: Zoom Meeting Participant ID: (Zoommøde deltager ID op til 6 cifr). Join with Computer Audio (Deltag med Computerlyd Knap) You are in the meeting hosted by X navn with 2 participants, (Du er i mødet ledet af X navn med x antal deltagere), your audio is not connected, (din lyd er ikke forbundet / er slukket), your video is off (Din video er slukket). Du har følgende valgmuligheder, du kan tabbe og Skift+Tabbe mellem:​​ 

 • Join with computer audio (Deltag med Computerlyd)​​ 

 • Test Speaker and Microphone knap (Test højttaler og mikrofon) - Hvis du vil teste højttaler og mikrofon, så tryk på denne knap. Der høres et lydsignal. Der står Do you hear af ring tone (hører du en ringetone)? Tryk Yes for (Ja) eller no for (Nej). Testing Microphone (tester mikrofonen). Der står Speak and pause, (Sig noget og hold pause), do you hear af replay? (Hører du en genafspiling)? Vælg Yes (ja) eller No (Nej. Der står Speaker and Microphone looks good (Højttaler og mikrofon lyder godt) vælg Close (luk knap).​​ 

 • Automatically join audio by computer (Deltag automatisk med computer lyd), when joining af meeting når du deltager i et møde), står til ikke markeret - Marker denne tjekboks for automatisk at få lyd ved fremtidige møder.​​ 

 • Vælg Join with Computer Audio.​​ Der kvitteres med You are using the computer audio (Du bruger computer lyd). Du skulle gerne nu være deltager i mødet og kunne høre andre, hvis ikke du er den første.​​ 

 

Deltag i zoommøde tryk på mødelink uden en zoomkonto Computer​​ 

Følgende indstillinger i zoomprogrammet skal være slået til / fra, for du næste gang kan gå på et zoommøde blot med et link, og derudover skal browserindstillingen omtalt længere nede også indstilles for det virker:​​ 

 • Tjekboksen Remember my name for future meetings skal være markeret. (Husk mit navn til fremtidige møder).

 • Tjekboksen Always show video preview skal stå til ikke markeret (vis altid et videopreview, når du deltager i et videomøde).​​ 

 • Vælg Join without video (Deltag uden video).​​ 

 • Tjekboksen Automatically join audio by computer when joining af meeting skal være markeret (Deltag automatisk med computer lyd, når du deltager i et møde).​​ 

 • Vælg Join with Computer Audio.​​ 

 

Browserindstilling Edge Computer ​​ fordelagtigt så mødelink blot aktiveres for at komme på møde

 • Som mødedeltager Start et zoommøde fra et link modtaget på mail.​​ 

 • Marker tjekboksen Giv altid zoom.us tilladelse til at åbne link af denne type i den tilknyttede app. teksten er: Alarmering! Dette websted forsøger at åbne Zoom Meetings. Annuller Knap. Giv altid zoom.us tilladelse til at åbne link af denne type i den tilknyttede app check boks‑​​ ikke markeret Åbn Knap.​​ 

 • Tab til og vælg Åbn​​ 

 • Post Attendee - Zoom – Microsoft Edge (Post deltager Zoom Microsoft Edge. "Connecting… Zoom Meeting (Forbinder Zoom møde). You are using the computer audio (Du bruger computerlyd).​​ You are in the meeting hosted by X navn with 2 participants," (Du er i mødet ledet af X navn med 2 mødedeltagere), your audio is unmuted, your video is of" (Din lyd er slået til, din video er slukket).​​ 

 • Som mødedeltager forlad nu mødet for at teste, om det virker. Mødelederen skal forblive på mødet, og mødedeltageren skal anvende samme link, som blev anvendt til at komme ind i mødet. Der sker nu følgende:​​ 

 • Launch Meeting - Zoom (Starter møde i Zoom).​​ Kortvarrigt vises Don’t have Zoom Client installed? Download Now (Har du ikke Zoom Client installeret. Hent ned nu).​​ Der fortsættes med If you don’t see a dialog, click Launch Meeting below.​​ (Hvis ikke du ser en dialog, klik knappen Launch Meeting neden for).​​ 

 • Mødedeltager skal finde og Vælge knappen Launch Meeting med Mellemrum. Hvorefter du bliver lukket direkte ind i mødet.​​ 

Næste gang mødedeltageren skal deltage i et Zoommøde, er Enter på mødelinket tilstrækkeligt til at komme på mødet.

 

Test din lyd og billede Computer​​ 

For at du kan sikre dig, at du kan høre andre, og de andre kan høre dig eller se dig, kan du teste lyd og billede på flere måder. Har du en zoomkonto kan du trykke på Test speaker (test højttaler) og test Mic (test mikrofon enten før du går på zoommødet, eller når du er kommet ind på zoommødet. Deltager du på zoommøde uden en zoomkonto kan du teste lyd- og billedindstillinger, når du er kommet på zoommødet.​​ 

 

Test lyd og billede under møde​​ 

 • Du kan se, om du har video slået til, hvis knappen my video (min video) viser Stop er videoen tænd og viser start my video er videoen slukket. ikon kamera. Ikonet er​​ med​​ rød​​ skrå streg, hvis video er inaktivt og gråt når aktiv. Genvejstasten er Alt+V for tænd og sluk for videoen.​​ 

 • Du kan se, om den valgte mikrofon er tændt, hvis knappen Mute, currently unmuted ikon mikrofon står til Mute, er mikrofonen tændt, står mikrofonen til Unmute er mikrofonen slukket. Ikonet er​​ med​​ rød​​ skrå streg​​ hvis mikrofonen er inaktiv og gråt hvis aktiv. Genvejstast Alt+A.​​ 

 

Er der fortsat problemer med lyd kan du teste den valgte højttaler og mikrofon​​ 

 • Vælg med Mellemrum Audio Settings (Lydindstillinger med en pil til højre for mikrofonikonet) og Pil ned.​​ 

 • Vælg Test speaker & microphone (test højttaler og mikrofon). Bliv glad, hvis du hører bimlen, så virker din højttaler eller dit headset. For at se, hvad det er, som er valgt som højttaler mens det bimler, Skift+Tab to gange. For at stoppe bimlen Tab til Yes og vælg denne, så får du mulighed for at teste mikrofonen bagefter. Vælger du No, underforstået fordi du ikke kan høre bimlen, afprøves næste højttaler / hovedtelefonmulighed. Vælger du Close (Luk) stopper bimlen også, men hele testen stoppes også, og du er tilbage i Zoommødeknapperne.​​ 

 • Testing microphone (Test mikrofon) Vælg denne med Mellemrum. Skift+Tab to gange for at se, hvilken mikrofon, der testes. Der kommer ikke automatisk nogen lyd. Men der står Speak and pause, do you hear a replay? (Sig noget og hold pause, kan du høre en genafspilning)? Kan du ikke høre noget Tab til og vælg No, så fortsættes automatisk til næste mikrofonvalgmulighed. Kan du høre noget Tab til og vælg Yes. Der står Speaker og microphone looks good (Højttaler og mikrofon lyder godt). Tab rundt for at se den valgte højttaler / hovedtelefon og den valgte mikrofon. Derudover er der Finish (Afslut) og Close (Luk knap). Begge de sidstnævnte knapper lukker dialogen og placerer dig i Zoommødeknapperne.

 

Indstillingsresume Computer uden en zoomkonto​​ 

 

Indstillingsresume Computer uden en zoomkonto​​ 

Her er for nemheds skyld angivet en tjekliste til indstilling og opsætning af Zoom:​​ 

Følgende indstillinger i zoomprogrammet skal være slået til / fra, for du næste gang kan gå på et zoommøde blot med et link, og derudover skal browserindstillingen omtalt længere nede også indstilles for det virker.​​ 

1 Hent og installer Zoom client for meetings på følgende link:​​ 

https://www.zoom.us/download#client_4meeting

2 Tjekboksen Remember my name for future meetings skal være markeret. (Husk mit navn til fremtidige møder).

3 Tjekboksen Always show video preview skal stå til ikke markeret (vis altid et videopreview, når du deltager i et videomøde).​​ 

4 Vælg Join without video (Deltag uden video).

5 Tjekboksen Automatically join audio by computer when joining af meeting skal være markeret (Deltag automatisk med computer lyd, når du deltager i et møde).​​ 

6 Vælg Join with Computer Audio.

7 Browserindstilling Edge Computer:​​ 

Når du kommer på zoommøde første gang med et zoommøde link i browseren Marker tjekboksen Giv altid zoom.us tilladelse til at åbne link af denne type i den tilknyttede app og vælg Åbn.​​ 

Når du kommer på zoommøde anden gang med et zoommøde link i browseren vælg knappen Launch Meeting (Start møde).​​ 

Forlad mødet og test mødelinket igen.

 

Mødedeltager​​ deltage i et Zoommøde med zoomkonto Computer​​ 

 

Generelt om Zoomprogrammet med zoomkonto Computer​​ 

Zoomprogrammet er på engelsk, så du kan med fordel vælge en engelsktalende stemme, når du skal bruge zoom som talebruger. Ikonet til Zoomprogrammet ligger på skrivebordet eller du kan starte programmet fra Windows søgefelt ved at trykke Windowstast og begynde at skrive Zoom ind til programmets navn fremkommer af sig selv og tryk Enter for at åbne det.​​ 

 

Vinduerne Zoom og Zoom Meeting​​ 

Lige når Zoomprogrammet startes vises kortvarrigt Zoom Cloud Meeting. Af pædagogiske årsager skelnes mellem vinduerne (Zoom) Startbillede og Zoom Meeting (Zoommøde) vinduet. Læg mærke til vinduets overskrift / titel som talebruger (Insert+T), Det hedder kun Zoom i startbilledet i modsætning til titlen på vinduet ​​ under et igangværende zoommøde, der hedder Zoom Meeting, som har helt andre indstillingsmuligheder. Zoom Meeting (Zoommøde) vinduet er kun aktivt under et igangværende Zoommøde, mens Zoom vinduet med Startbilledet hele tiden er aktivt, når programmet er startet. Du skifter mellem de to forskellige Zoom og Zoom Meeting vinduer med Alt+Tab.​​ 

 

Naviger rundt i Zoom​​ 

Zoomtextbrugere se også afsnittet Indstilling af Zoomtext. Zoomprogrammet har ikke en normal windowsmenustruktur, som du ellers kender det fra at trykke Alttast. Almindeligvis skal du bruge Tab eller Skift+Tab for at bevæge dig rundt mellem knapper i Zoom og bruge Mellemrum til at aktivere en knap. Men Storskriftbrugere skal holde musen over knapperne for at få læst hvad der står. Sporingen følger ikke med ved brug af genvejstaster. Ikoner, som er inaktive får en rød skrå streg over sig, stregen forbliver men kan have en anden farve, hvis du bruger inverterede farver. Visse knapper åbner en slags rullegardin, hvor du med Pil op eller ned kan vælge indstillinger. F.eks. ​​ pilen til højre for mikrofon-ikonet der vil åbne menuen med audio-indstillinger, Audio Settings. Når en indstilling er foretaget er den også gemt. Luk en rullegardinsmenu eller forlad en indstilling / oversigt med Escape. Et særligt kontrolelement er faner (af nogle taleprogrammer kaldet Tab af andre kaldet Faneelement eksempelvis Home, (Hjem) er en fane. En fane er valgt, når du peger på den, med piletasterne. Skift mellem faner med Piletasterne. For at se indholdet af en konkret fane f.eks. "Home" Hjem, Stå på den med Piletasterne og Tab eller Skift+Tab hele vejen rundt til du er tilbage ved udgangspunktet.

 

Startbillede i Zoom Computer​​ 

Når du åbner Zoom fra skrivebordet har du følgende knapper og oplysninger på Startskærmen i Zoom vinduet:​​ 

Fanerne Home, (Hjem), Chat (Skriv), Meetings, (Møder) og Contacts (Kontakter). Derudover optræder et søgefelt og en Zoomkonto indeholdende dit navn på alle fanerne. Zoomkontoknappen har følgende lange titel: Settings (Indstillinger) og Zoom dit navn status, available, Free Account / Licensed Account (Zoom dit navn, status, tilgængelig, Gratis konto eller betalingskonto). For nemhedsskyld efterfølgende kaldet kontoknappen. Kontoknappen har en række valgmuligheder, som vises, hvis du Piler op eller ned, når du står på Kontoknappen blandt andet muligheden for at opdatere Zoomprogrammet se Afsnittet Hvordan Opdater Zoom. Det er fra Startskærmen en af måderne, du kan vælge at deltage i et zoommøde på, og du som mødeleder starter et ad hoc Zoommøde ​​ (et spontant møde) eller et planlagt møde. Det er også herfra du opretter møder, ser dagens møder og kan se dine kontakter og sende beskeder. I denne manual omtales ikke yderligere fanen kontakter, hvor oprettelse af kontakter og beskeder håndteres fra. Det samme gælder fanen Chat om (skrivning) mellem kontakter. Du kan Læse mere i de senere afsnit om, hvordan du deltager i et møde, opretter et møde og afvikler et møde samt kan Chatte under et møde.​​ 

 

Hvordan Opdater Zoom​​ Computer​​ 

Det er ikke spor svært at opdatere Zoom. Men det er meget vigtigt, du ofte tjekker, om der er kommet opdateringer til Zoom både af hensyn til din egen IT-sikkerhed, for ikke at udgøre en sikkerhedsrisiko for andre mødedeltagere og for at være sikker på, at Zoommødet kan afvikles med færrest mulige problemer.​​ Hvis opdateringen er vigtig nok så kan du opleve, Zoom slet ikke vil køre, før opdateringen er foretaget.

Vælg fanen Home, Zoom, dit navn, konto, og Pil op til​​ og vælg med Enter​​ Check​​ for updates​​ Tab og vælg knappen Opdater med Mellemrum.​​ 

Er Zoom nyeste version står You are up to date​​ (Du er opdateret), You are on the latest version X.y,​​ (du har seneste version X.y tal),​​ Release notes​​ (Tekstgengivelse af indholdet​​ i opdateringen et link. Vælg Close​​ for at lukke meddelelsen.​​ 

 

Deltag i et Zoommøde​​ med zoomkonto​​ computer​​ 

Du kan deltage på​​ mindst​​ to måder i et zoommøde enten ved blot at trykke på et link, der åbner din​​ Browser​​ (hjemmeside på Internettet)​​ og kører zoommødet der fra, eller du kan åbne Zoomprogrammet på din pc og enten direkte starte mødet der fra, hvis du er​​ mødeleder, eller som almindelig mødedeltager kopiere oplysninger ind i nogle felter, som du har fået af mødearrangøren.​​ Det er forudsat her, at mødearrangøren har sendt dig invitation til zoommødet med både et​​ link​​ og et​​ mindst​​ 11 cifret Meeting ID​​ (Møde ID)​​ samt et​​ op til 6 cifret Passcode​​ (Adgangskode).​​ Når mødeinvitationen både indeholder et link og de øvrige mødeoplysninger skyldes det, hvis ikke linket virker, kan du alligevel deltage i mødet ved at åbne Zoomprogrammet og kopiere oplysningerne ind og dermed få adgang til mødet.​​ 

 

Start deltagelse i mødet med link Computer​​ 

Åbn din modtagene mail med invitation til zoommødet og tryk på linket en linje startende med http i en blå farve.​​ Der sker nu følgende enten situation 1, som er beskrevet neden for, eller situation 2 du ikke behøver foretage dig yderligere,​​ hvorfor dette ikke uddybes yderligere her ud over, det​​ afhænger af hvordan dine indstillinger i browser og Zoom er lavet.​​ 

Situation 1​​ 

Zoom vil gerne åbne dette program. Giv altid zoom.us tilladelse til at åbne link af denne type i den tilknyttede app.​​ 

Vælg Åbn.​​ for at åbne mødet.​​ 

Launch Meeting - Zoom – Microsoft Edge​​ (Starter Møde Zoom).​​ 
Launch Meeting - Zoom Connecting…​​ Zoom meeting​​ (Starter møde Zoom Forbinder til Zoommøde.​​ 

Når du er inde på selve mødet:​​ 

You are in the meeting hosted by Navn på mødeleder​​ with 2 participants,​​ (Du er i møde med navn på mødeleder med x antal mødedeltagere),​​ 

your audio is unmuted, your video is on​​ (Din lyd er slået til din video er tændt) eventuelt​​ your video is off​​ (din video er slukket).

Nu skulle du gerne kunne høre de andre mødedeltagere.​​ 

 

Du kan også risikere, at der ingen ting sker, når du trykker på linket til zoommødet. Har du outlook, og linket til zoommødet ikke vil aktiveres, så prøv Skift+F10 ​​ / Applikationstast vælg Åbn link.Alternativt kan du kopiere linket til zoommødet og åbne Kør-dialog Windows+R, og derpå sætte det ind med Kontrol+V og trykke Enter. Sker der fortsat intet, kan du følge instruktionerne i næste afsnit om at starte mødet direkte fra Zoomprogrammet.​​ 

​​ 

Start deltagelse i mødet fra Zoomprogrammet Computer​​ 

Hvis ikke zoommødelinket kan aktiveres, så kan det være nødvendigt at starte zoommødet direkte fra zoomprogrammet med angivelse af møde ID og​​ mødeadgangskode

åbn Zoomprogrammet på din pc og Åbn mailen med zoommødeinvitationen.​​ 

I Zoom vinduet​​ Vælg fanen Home​​ (Hjem).​​ 

Tab til og​​ vælg Join​​ (Deltag knappen).​​ 

Please enter your Meeting ID or Personal Link Name​​ (Angiv venligst dit møde Id, tal på​​ mindst​​ 11 cifr, eller dit personlige møde ID). Du kan kopiere dit møde ID fra din mail med mødeinvitationen​​ og sætte den​​ ind i skrivefeltet i Zoom.​​ 

Tab til​​ og Tryk Enter på​​ Join​​ Meeting​​ (Deltag​​ i mødet).​​ 

Connecting… Zoom Enter meeting passcode​​ (Forbinder Zoom ... Angiv Møde adgangskode),​​ op til​​ 6 cifr.​​ Du kan kopiere den​​ op til​​ 6 cifrede adgangskode fra mødeinvitationen ind i adgangskodefeltet i Zoom.​​ 
Tab til​​ og tryk Enter på Join Meeting​​ (Deltag i mødet knap).​​ 

Connecting… Zoom Meeting​​ (Forbinder Zoom).​​ 

 

Når du er inde på selve mødet:​​ 

You are in the meeting hosted by Navn på mødeleder​​ with 2 participants,​​ (Du er i møde med navn på mødeleder med x antal mødedeltagere),​​ 

your audio is unmuted, your video is on​​ (Din lyd er slået til din video er tændt).

Nu skulle du gerne kunne høre de andre mødedeltagere.​​ 

​​ 

Har du kun modtaget linket til zoommødet men ingen oplysninger om møde ID eller mødeadgangskode, kan du på zoommødelinket alligevel se møde Id. Det er det tal, der optræder i linket efter j.​​ Mødeadgangskoden til de af Dansk Blindesamfund licenserede zoomkonti er standardmæssigt sat op til 1 som mødeadgangskode. ​​ 

​​ 

Start deltagelse i mødet fra kalenderinvitation i Outlook​​ Computer​​ 

Du kan deltage i et zoommøde ved at åbne din kalender.​​ Men for kalender invitationen kan virke, kræver det at mødedeltager har en kalender enten Outlook, Google kalender eller iCloud kalender, hvis mødedeltager skal acceptere kalenderinvitationen og kunne starte møde fra kalenderen. Men da​​ du​​ ikke​​ altid​​ ved, hvad mødedeltagerne bruger af kalendere,​​ og om de kan acceptere det, du sender ud, så er det sikreste​​ altid​​ at lave invitationen i mail.​​ Der er også problemet med, hvis du opretter mange møder​​ med brug af kalenderinvitation, at du selv får alle møderne privat i egen kalender også, hvilket er forstyrende, hvis ikke du faktisk er mødedeltager.

Gør som følger​​ for at starte zoommødet fra en kalenderinvitation:​​ 

 • Åbn mailen​​ med kalenderinvitationen fra​​ indbakken​​ i Outlook.​​ 

 • Vælg Accepter knappen (oppe på båndet) Der åbnes valgmulighederne: Rediger svaret før afsendelse, Send svaret nu eller Send ikke et svar. Vælg en af de nævnte muligheder.​​ 

 • Åbn din​​ kalender i Outlook.​​ 

 • Åbn kalenderaftalen med zoommødet.​​ 

 • Tab til Stedfeltet hvor linket til zoommødet står.​​ 

 • Tryk Skift+F10 eller Applikationstast og vælg Kopi.​​ 

 • Åbn Kør med Windows+R og Indsæt linket med Kontrol+V Enter. Nu skulle du befinde dig i møderummet, hvis du har gjort det rigtigt.​​ 

 • Har du brug for at se oplysningerne med Møde Id​​ og Mødeadgangskode​​ Tab til notefeltet (i Tab-rækkefølgen står feltet lige efter Tab fra slutklokkeslæt).​​ Læs oplysningerne med Pil ned.​​ Har du brug for det, kan du kopiere møde ID oplysningerne fra kalenderinvitationen over i Zoomprogrammet og starte mødet derfra, som beskrevet i afsnittet Start deltagelse i mødet fra Zoomprogrammet​​ med zoomkonto​​ Computer.​​ 

 

Test din lyd og billede Computer​​ 

For at du kan sikre dig, at du kan høre andre, og de andre kan høre dig eller se dig, kan du teste lyd og billede på flere måder. Har du en zoomkonto kan du trykke på Test speaker (test højttaler) og test Mic (test mikrofon enten før du går på zoommødet, eller når du er kommet ind på zoommødet. Deltager du på zoommøde uden en zoomkonto kan du teste lyd- og billedindstillinger, når du er kommet på zoommødet.​​ 

 

Test lyd og billede før zoommøde​​ 

I Zoom vinduet Vælg fanen Home (hjem og derefter​​ Settings hjulet helt til højre på skærmen:

 • Tjek højttaler virker uden for et igangværende møde - Vælg Settings, Audio, Test Speaker Click Test Speaker to make sure you can hear others​​ 

 • Tjek mikrofon virker uden for et igangværende møde - Vælg Settings, Audio, Test Mic to make sure you can hear others​​ 

 • Se aktuelt valgte højttaler uden for et igangværende møde - Vælg "Settings, Audio, Højttalere: Kombo Boks som kan rulles ud med Pil ned (Fabrikat) If you cannot hear the test sound, select a different speaker. (Kan du ikke høre testlyden, vælg en anden højttaler).​​ 

Se aktuelt valgte mikrofon uden for et igangværende møde - Vælg Settings, Audio, Current Microphone Intern mikrofonsæt Kombo Boks som kan rulles ud med Pil ned (Fabrikat) Click Test Mic to make sure others can hear you (Tryk Test Mic for at sikre andre kan høre dig)​​ 
If you cannot hear your voice, select a different microphone. (Kan du ikke høre din egen stemme, når du har valgt Test Mic, så vælg en anden mikrofon).

 

Test lyd og billede under møde​​ 

 • Du kan se, om du har video slået til, hvis knappen my video (min video) viser Stop er videoen tænd og viser start my video er videoen slukket. ikon kamera. Ikonet er​​ med​​ rød​​ skrå​​ streg, hvis video er inaktivt og gråt når aktiv. Genvejstasten er Alt+V for tænd og sluk for videoen.​​ 

 • Du kan se, om den valgte mikrofon er tændt, hvis knappen Mute, currently unmuted ikon mikrofon står til Mute, er mikrofonen tændt, står mikrofonen til Unmute er mikrofonen slukket. Ikonet er​​ med​​ rød​​ skrå​​ streg​​ hvis mikrofonen er inaktiv og gråt hvis aktiv. Genvejstast Alt+A.​​ 

 

Er der fortsat problemer med lyd kan du teste den valgte højttaler og mikrofon​​ 

 • Vælg med Mellemrum Audio Settings (Lydindstillinger med en pil til højre for mikrofonikonet) og Pil ned.​​ 

 • Vælg Test speaker & microphone (test højttaler og mikrofon). Bliv glad, hvis du hører bimlen, så virker din højttaler eller dit headset. For at se, hvad det er, som er valgt som højttaler mens det bimler, Skift+Tab to gange. For at stoppe bimlen Tab til Yes og vælg denne, så får du mulighed for at teste mikrofonen bagefter. Vælger du No, underforstået fordi du ikke kan høre bimlen, afprøves næste højttaler / hovedtelefonmulighed. Vælger du Close (Luk) stopper bimlen også, men hele testen stoppes også, og du er tilbage i Zoommødeknapperne.​​ 

 • Testing microphone (Test mikrofon) Vælg denne med Mellemrum. Skift+Tab to gange for at se, hvilken mikrofon, der testes. Der kommer ikke automatisk nogen lyd. Men der står Speak and pause, do you hear a replay? (Sig noget og hold pause, kan du høre en genafspilning)? Kan du ikke høre noget Tab til og vælg No, så fortsættes automatisk til næste mikrofonvalgmulighed. Kan du høre noget Tab til og vælg Yes. Der står Speaker og microphone looks good (Højttaler og mikrofon lyder godt). Tab rundt for at se den valgte højttaler / hovedtelefon og den valgte mikrofon. Derudover er der Finish (Afslut) og Close (Luk knap). Begge de sidstnævnte knapper lukker dialogen og placerer dig i Zoommødeknapperne.

 

Mødedeltager uden zoomkonto deltag i møde med link

Har du foretaget indstillingerne som angivet i afsnittet Indstilling deltage i Zoommøde uden Zoomkonto iPhone, skulle du blot kunne deltage i et zoommøde ved at trykke på linket med http og noget mere i mailen med invitationen til zoommødet.

 

Mødedeltager​​ afvikle et Zoommøde Computer​​ 

De følgende afsnit henvender sig til såvel zoombrugere, der har en gratis zoomkonto, som til zoombrugere, der ikke har en zoomkonto. Forskellen er blot her, at brugere med Zoomkonto har et ekstra vindue, som brugere uden konto ikke har.​​ Bemærk, når du deltager i et zoommøde​​ og har en zoomkonto,​​ har du udover det normale Zoom vindue Startbillede også vinduet​​ Zoom Meeting (Zoommøde), der kun er aktivt under et igangværende Zoom møde.​​ Du kan skifte mellem de to vinduer med Alt+Tab, mens du afvikler et zoommøde.​​ 

 

Zoom Meeting vinduet Zoom møde vinduet​​ Computer​​ 

Zoom Meeting​​ (zoommøde(​​ vinduet​​ har knapper, der kun vedrører det igangværende møde, og som ikke findes på Zoom vinduet startskærm.​​ Skulle du ved en fejl komme til at minimere Zoom Meeting vinduet som Jawsbruger, kan du kun få normalt Zoom Meeting vindue tilbage, hvis du i Zoom vinduet altså startbilledet i Zoom vælger knappen Return to Meeting (gå tilbage i Zoom Meeting vinduet). Return to Meeting knappen kan kun ses i Zoom vinduet,​​ startbilledet,​​ hvis et møde​​ er ved at blive afviklet.​​ 

Der er skrevet​​ noget med mødeleder​​ under​​ det enkelte punkt​​ i listen, hvis kun mødelederen har ad gang til dette punkt Står der ikke noget særligt ved punktet, så gælder muligheden hvad enten du er mødedeltager eller mødeleder.​​ Zoom Metting​​ vinduet​​ indholder følgende elementer, du kan Tabbe eller Skift+Tabbe mellem:​​ 

 • Meeting Information​​ (Mødeinformation Knap)​​ - Vælg Mødeinformation for at se​​ følgende indhold: Meeting Id​​ (møde Id),​​ Host you,​​ (mødeleder),​​ Passcode,​​ (mødeadgangskode), invite link​​ (Invitationslink),​​ Copy link,​​ (Kopier link), Participant ID,​​ (Deltager ID),​​ Encryption Enhanced,​​ (Kryptering)​​ og You are connected to Zoom Global Network via data centers in Netherlands​​ (Du er forbundet med Zoom Global Network via datacentre i Holland).​​ 
  Enter Full Screen (Alt+F)​​ (Vis fuld skærm Knap)​​ - Anbefales ikke for rene talebrugere, da Zoommødekontrollerne bliver utilgængelige.​​ 
  Mute, currently unmuted,​​ Alt+A​​ (Sluk,​​ tændt​​ nu,)​​ -​​ Sluk​​ og tænd​​ for mikrofonen med Alt+A.​​ Ikonet er​​ med​​ rød​​ skrå​​ streg​​ hvis mikrofonen er inaktiv og gråt hvis aktiv.​​ 
  Audio Settings​​ knap menu​​ (Lydindstillinger menu​​ Pil lige til højre for mikrofonikonet)​​ - Lydindstillingsmenu som kan aktiveres under et igangværende møde, specielt ved lydproblemer.​​ 
  stop my video, Alt+V​​ (Stop min video Knap), - Stop og start video med Alt+V.​​ Ikonet er​​ med​​ rød​​ skrå​​ streg, hvis video er inaktivt og gråt når aktiv.​​ 
  Video Settings…​​ (Videoindstillingsmenu​​ Pil lige til højre for kameraikonet)​​ - som kan aktiveres under et igangværende møde, specielt ved videoproblemer.
  Security​​ (Sikkerhedsmenu)​​ -​​ Kun hos mødeleder,​​ se mere under​​ afsnittet​​ Mødeleder Afvikle et zoommøde Computer.​​ 
  Closed, open participants panel, 1 participants, Alt+U​​ (Luk og åbn deltagerpanel, 1 deltager​​ - Liste​​ med deltagerne i mødet)​​ åbnes og lukkes med Alt+U.​​ Som mødeleder kan det også være nødvendigt ud over Alt+U at bruge Escape for at lukke vinduet med listen over deltagere.​​ Pil op eller ned i listen for at se navnene på​​ deltagerne.​​ Listen over mødedeltagere​​ (Ikon 2 cirkler) men forstørrelsen følger ikke med, når du trykker Alt+U. Deltagerne vises øverst til højre i skærmbilledet.​​ 
  More Options for Participants​​ (Flere indstillinger for deltagermenu)​​ Tryk Mellemrum og derpå Pil ned​​ -​​ Herunder inviter knap med mulighed for at kopiere til udklipsholder og herefter indsætte i mail.​​ 
  Open Chat Panel, Alt+H​​ (Åbn skriv panel - Åbn og lukker skrivepanelet)​​ chat, kan f.eks.,​​ bruges​​ hvis ikke man selv har lyd ud, men kan høre​​ har lyd ind.​​ Chatvinduet åbnes i skærmens højre side. Ikonet er en taleboble.​​ 
  Share Screen, Alt+S​​ (Del skærm​​ )‑​​ Kan vise indholdet af sin skærm til andre eventuelt med computerens lyd.​​ Ikonet er en skærm med pil op.​​ 
  Share Option​​ )deleindstillingermenu)​​ -​​ Standard er, at kun en deltager kan dele sin skærm ad gangen.​​ 
  Record​​ (Optagemenu)​​ - Optag enten lokalt på computeren eller optage og gemme på Nettet.​​ 
  Reactions​​ (Reaktioner)​​ ​​ herunder kan med Pil op eller ned vælges, klap, Tommelfinger op, Hjerte, Glæde, Åbn mund og Tada. Bemærk hvis du bruger knappen Reaktions, så oplæses disse ikke med Tale, men ikonet vises kortvarigt i venstre øverste hjørne af billedet, på den deltager, som laver Reaktionen.
  End, Alt+Q​​ (Luk eller forlad mødet)​​ - Åbner en dialog, hvor du vælger at Leave​​ forlade mødet eller​​ Cancel​​ (Annullerer)​​ og forblive i mødet.​​ Under​​ visse omstændigheder kan host​​ (mødeledelse)​​ overgives til en anden.​​ 

 • Vil en mødedeltager række hånden op eller tage hånden ned tryk i begge tilfælde Alt+Y. Kortvarigt vises henholdsvis:​​ X​​ Navn Hand now raised (X navn rækker hånden op). Dette vises i listen over deltagere. (genvejstast Alt+U Pil op / ned). Når mødedeltager tager hånden ned: X Navn has lowered hand (X navn har taget hånden ned). Dette vises i listen over deltagere. genvejstast Alt+U Pil op / ned).​​ Listen over mødedeltagere (Ikon 2 cirkler) men forstørrelsen følger ikke med, når du trykker Alt+U. Deltagerne vises øverst til højre i skærmbilledet.​​ 

 • Mødeleder kan slukke alles mikrofon​​ på en gang​​ bortset fra sin egen. Der kvitteres med Host muted everyone (Mødeleder har​​ slukket alles mikrofoner).​​ 

 • Mødeleder beder alle om at tænde deres mikrofoner. Der kvitteres med Zoom The host would like you to unmute (Mødelederen vil gerne have du tænder din mikrofon). Mødedeltageren skal selv enten vælge Stay muted (mikrofon forbliv slukket) eller mødedeltageren skal vælge Unmute (tænd mikrofon).

 

Særligt om Participants panelet (listen med deltagere)​​ Computer​​ 

Deltager kan ud for sit eget navn i listen over deltager Alt+U Pil op / ned, Tabbe​​ en eller flere gange​​ for at​​ se sin status​​ eller foretage indstillinger. Listen over mødedeltagere​​ (Ikon 2 cirkler) men forstørrelsen følger ikke med, når du trykker Alt+U. Deltagerne vises øverst til højre i skærmbilledet.​​ 

 • Mute knap (Din mikrofon er tænd, men trykker du på Mute slukkes mikrofonen) / Unmuted (Din mikrofon er slukket, men trykker du på Unmute, tændes din mikrofon).​​ Er din mikrofon som deltager slukket, kan du høres, hvis du holder Mellemrum nede, så længe du taler.​​ 

 • More options for dit navn / X navn (flere indstillinger for dit navn / X navn) Tryk Mellemrum og derpå Pil ned for at se vælge mellem Rename (omdøbe dit navn) eller Add Profile Picture (Tilføj profilbillede).​​ Har du ikke en gratis Zoomkonto, så kan du med omdøbe og profilbillede funktionen, signalere til andre deltagere, hvem du er.​​ 

 • Invite (Inviter knap Alt+I)​​ kan en mødedeltager også invitere andre til mødet under et igang værende møde.​​ 

 • Mute me (Din mikrofon er tændt, tryk på Mute me for at slukke din mikrofon). Unmute me (din mikrofon er slukket, tryk på Unmute me for at tænde din mikrofon).​​ 

 • Raise hand (ræk hånden op) / Lower hand (tag hånden ned​​ Alt+Y).​​ 

 • Meeting information (mødeoplysninger knap​​ indholdet​​ omtalt ovenfor).​​ 

 • Copy link (Kopier mødelink knap).​​ 

 • Join Audio (Deltag med lyd) hvor du kan vælge mellem at deltage i mødet med computer eller en telefon. Trykker du her på Leave Computer Audio, vises kortvarigt X navn is connecting to audio​​ (X navn er ved at forbinde sin lyd)​​ and can’t hear you yet​​ (Og kan ikke høre dig endnu).​​ Tryk på Join whith Computer Audio for at få lyd, så andre kan høre dig. Der kvitteres med X navn connected to Audio (X navn har slået lyd til).​​ 

 • Share Screen (Del skærm​​ Alt+S) du kan dele indholdet af din skærm med andre se mere i afsnittet Del skærm og eventuel computerens lyd under Zoom møde Computer.​​ 

 • Invite others (Inviter andre) Denne knap synes at svare fuldstændigt i sit indhold til Invite knap.​​ 

 

Del skærm og eventuel computerens lyd under Zoom møde​​ Computer​​ 

Hvis Mødearrangøren har givet lov, kan en mødedeltager eller mødelederen dele sit skærmindhold og eventuelt også computerens lyd med de øvrige mødedeltagere.​​ Standarden er, at normal kan kun en ad gangen dele sin skærm. Gør dig til vane, at kun have det program åbent, som andre må se. Skærmdeling har den sikkerhedsbrist, hvis ikke du tænker dig om, at du får vist ting, som ikke skulle have været vist, og når​​ / hvis zoommødet optages, så ka man stoppe optagelsen præcist på det sted, og læse det, som ikke skulle have været ud! Så sørg for kun at dele det åbne program, du faktisk ønsker at dele.

 

For at dele din skærm og computerlyd gør følgende​​ når mødet er i gang:​​ 

 • Vælg i Zoom Meeting vinduet Share Screen​​ (Del skærm Alt+S)​​ Ikon skærm med pil op.​​ Select a window or an application that you want to share​​ (Vælg et vindue eller et program, du vil dele).​​ 

 • Tab til Basic​​ (Basal). Pil ned for​​ eventuelt​​ at se Avanced,​​ (avanceret),​​ og​​ Files (Filer)​​ 

 • Tab fra Basic til share your entire screen​​ (Del din skærm fuldstændig). Herfra vil alle programmer blive delt med andre, hvis du bevæger dig rundt i andre programmer. Men kun hvis du vælger at dele​​ share your entire screen.​​ Sharing​​ (Del),​​ click Arrow key to Navigate the list;​​ (Tryk Piletaster for at navigere i listen);​​ Screen.​​ 

 • Fra share your entire screen​​ Pil ned en gang for at vælge mellem bestemte allerede åbnede programmer, som du vil dele. Pil til højre til det program, du vil dele F.eks.​​ Udkast Zoom undervisningsmanual version 2.docx - Word.​​ ​​ 

 • Tab til og​​ marker tjekboksen​​ Share computer sound​​ (Del computerlyd)​​ for at mødedeltagerne kan høre din computers lyd. Tab til og vælg eventuelt at markere tjekboksen​​ Optimize Screen Sharing for Video​​ (Optimer skærmdeling til video).​​ 

 • Tab til og vælg​​ Share​​ Udkast Zoom undervisningsmanual version 2.docx - Word​​ knap​​ (Del navnet​​ på dokument og program knap med Mellemrum), her i eksemplet er dokumentnavnet​​ Udkast Zoom undervisningsmanual version 2.docx​​ og programnavnet​​ Word.​​ 

 • Kortvarigt vises: X navn has started screen share
  (X navn har startet skærmdeling).​​ You are viewing X navns​​ screen​​ (Du ser nu på X navns skærm).​​ 

 • For at stoppe skærmdeling vælg Alt+S for​​ Stop Screen share". Men du skal sikre dig, du står i Zoom Meeting vinduet, før du trykker Alt+S for at genvejstasten virker. Du kan være ude for, at du ikke kan finde "Zoom Meeting" vinduet, men kun kan finde Zoom vinduet med Skærmstartbilledet. Er dette tilfældet, så Tab /​​ kig efter en knap, som hedder Return to Meeting​​ (Returner til møde)​​ og vælg den med Mellemrum eller Enter. Nu bør du komme tilbage til det sædvanlige vindue med "Zoom Meeting" og her kunne stoppe skærmdeling med Alt+S.​​ 

 • Når skærmdelingen stoppes vises kortvarig: X navn has stopped Screen Share​​ (X navn har stoppet skærmdeling).​​ 

Chat​​ (skriv), synligt på skærmen, under et Zoom møde Computer​​ 

Det kan være praktisk under et møde at​​ chatte​​ (skrive)​​ ikonet er taleboble. Du kan f.eks. skrive, jeg kan høre jer, men har ingen lyd ud til jer. Hvis du er heldig​​ at læse det rigtige sted på skærmen, kan du​​ også være heldig at læse svaret på din kommentar. Du kan også stille spørgsmål via Chat, uden at forstyre foredragsholderen, og denne kan besvare dit spørgsmål enten i Chatten under Zoommødet eller mundtligt ved zoommødet.​​ Chatmeddelelsen vises kortvarrigt på skærmen, lige når chatmeddelelsen bliver sendt ud (en hvid tekst på sort baggrund). Når du ikke at se meddelelsen kan du genfinde den ved​​ i Zoom Meeting vinduet​​ at åbne chatvinduet med Alt+H, der åbner i højre side af vinduet).​​ Der er også en​​ fane,​​ Chat,​​ ​​ Zoom startbilledet, men det er ikke samme Chatindstillinger på start zoom billedet sammenlignet med dem,, som kommer frem, når du trykker Alt+H i Zoomm Meting vinduet, hvilket er det vindue, du skal bruge i denne sammenhæng.​​ Storskriftbrugere læs​​ instruktion om chat vinduet sidst i dette afsnit.​​ Bemærk for at Jawsbrugere som mødeleder kan høre indkomne chatmeddelelser, skal chatvinduet stå åbent med Alt+H.​​ 

 

For at chatte gør følgende:​​ 

Tryk Alt+H i Zoom Meeting​​ vinduet Eller Tab til og vælg​​ Open Chat Panel,​​ (Åbn Chat panel Alt+H).​​ Der kvitteres med​​ Chat​​ (Skriv). Type message here​​ (Skriv besked her).​​ 

Du står allerede i skrivefeltet og kan skrive. Hvis du vil skrive til alle i mødet, så alle kan læse​​ det på skærmen, skal du vælge Everyone, der er valgt som standard.​​ Skriv din tekst og tryk Enter for at sende den afsted på mødet.​​ Chatbeskeden læses op af​​ Jaws​​ med det samme.​​ Desværre kan Zoomtextbrugere ikke få oplæst chatbeskederne.​​ 

Vil du skrive til en bestemt anden deltager tryk Skift+Tab til Everyone​​ og Pil ned på den ønskede deltager og tryk Enter for at bekræfte valget.​​ 

For at se spørgsmål og svar Skift+Tab nogle gange.​​ 

For at se det seneste svar​​ Skift+Tab til feltet lige før To: Everyone​​ i Skift+Tab rækkefølge. Skift+Tabbes længere tilbage ses de tidligere svar.​​ 

Efter at have læst kommunikationen i chat og derpå vil give et svar, Tab til​​ Input chat text​​ (Input Chat skriv tekst,​​ Type message here…​​ (Skriv beskeden her). Skriv dit svar og send det afsted med Enter.​​ 

For at gemme Chat Tab til"More Chat Options​​ (Flere Chat skrivemuligheder knap​​ )​​ og vælg med Enter og Pil ned og vælg Save Chat​​ (Gem Chat)​​ med Enter.​​ 

Luk Chatvinduet med Alt+H.​​ det er ikke tilstrækkeligt at bruge Escape.​​ Der kvitteres med:​​ Collapsed​​ (Foldet sammen). Chat panel now closed​​ (Chatpanelet er nu lukket).​​ 

 

Chat som Zoomtextbruger​​ 

Chat vinduet (Skrive) Ikon som taleboble, åbner også til højre i skærmbilledet, når du trykker Alt+H. Tryk derefter Skift+Tab efter åbning af Chatvinduet, så kan du skrive din tekst hvis du ikke selv kan finde skrivefeltet med musen. luk Chatvinduet med Alt+H. Du kan få vist Chatvinduet midt på skærmen oven i billederne af deltagere ved at trykke på pilen der peger nedad i venstre side af linjen hvor der står (og hvor talen siger) Zoom group chat (zoom gruppe samtale) og du får en menu hvor du vælger ”pop out”. Hvis du vil have chat-vinduet tilbage ude til højre, så vælg de tre prikker ud for skrivefeltet ”more chat options” (flere chat muligheder) og vælg ”Merge to Zoom Meeting vinduet (Tilpasse til Zoommødevinduet).​​ 

Men generelt kan du ikke få læst Chatbeskederne op med tale, heller ikke selv om du holder musen over. Der læses blot Chat list. ​​ 

 

Mødedeltager​​ afslut et Zoommøde Computer​​ 

For at afslutte et Zoommøde vælg Leave, Alt+Q​​ (Forlad Alt+Q). Der åbnes en dialog med spørgsmålet:​​ End Meeting or Leave Meeting?​​ (Luk mødet eller forlad mødet)?​​ Vælg Leave Meeting​​ for at forlade​​ mødet eller vælg Cancel​​ (Annuller)​​ for at fortsætte med at deltage i mødet.​​ Er du mødeleder​​ læs mere i afsnittet Mødeleder afslut Zoommøde.​​ 

Resume​​ Mødedeltager​​ deltage i zoommøde Computer​​ 

 

Resume​​ Mødedeltager deltage i zoommøde Computer​​ 

Du kan deltage på mindst to måder i et zoommøde enten ved blot at trykke på et link, der åbner din Browser (hjemmeside på Internettet) og kører zoommødet der fra, eller du kan åbne Zoomprogrammet på din pc og enten direkte starte mødet der fra, hvis du er mødeleder, eller som almindelig mødedeltager kopiere oplysninger ind i nogle felter, som du har fået af mødearrangøren. Det er forudsat her, at mødearrangøren har sendt dig invitation til zoommødet med både et link og et mindst 11 cifret Meeting ID (Møde ID) samt et op til 6 cifret Passcode (Adgangskode). Når mødeinvitationen både indeholder et link og de øvrige mødeoplysninger skyldes det, hvis ikke linket virker, kan du alligevel deltage i mødet ved at åbne Zoomprogrammet og kopiere oplysningerne ind og dermed få adgang til mødet.

 

Start Zoommødet med et link​​ 

Når du skal ind på mødet​​ 

Tryk på linket en linje startende med http i en blå farve i den mail, du har fået med mødeoplysninger. Nu skulle du gerne kunne høre andre mødedeltagere, medmindre du er den første. Tryk på Open, hvis du får denne besked Zoom vil gerne åbne dette program. Giv altid zoom.us tilladelse til at åbne link af denne type i den tilknyttede app.​​ 

Vælg Åbn. for at åbne mødet.​​ 

Launch Meeting - Zoom – Microsoft Edge (Starter Møde Zoom).​​ 
Launch Meeting - Zoom Connecting… Zoom meeting (Starter møde Zoom Forbinder til Zoommøde.​​ 

Når du er inde på selve mødet:​​ 

You are in the meeting hosted by Navn på mødeleder with 2 participants, (Du er i møde med navn på mødeleder med x antal mødedeltagere),​​ 

your audio is unmuted, your video is on (Din lyd er slået til din video er tændt) eventuelt your video is off (din video er slukket).

Nu skulle du gerne kunne høre de andre mødedeltagere.​​ 

 

Start Zoommødet fra Zoomprogrammet​​ 

Hvis ikke zoommødelinket kan aktiveres, så kan det være nødvendigt at starte zoommødet direkte fra zoomprogrammet med angivelse af møde ID og mødeadgangskode

åbn Zoomprogrammet på din pc og Åbn mailen med zoommødeinvitationen.​​ 

I Zoom vinduet Vælg fanen Home (Hjem).​​ 

Tab til og vælg Join (Deltag knappen).​​ 

Please enter your Meeting ID or Personal Link Name (Angiv venligst dit møde Id, tal på mindst 11 cifr, eller dit personlige møde ID). Du kan kopiere dit møde ID fra din mail med mødeinvitationen og sætte den ind i skrivefeltet i Zoom.​​ 

Tab til og Tryk Enter på Join Meeting (Deltag i mødet).​​ 

Connecting… Zoom Enter meeting passcode (Forbinder Zoom ... Angiv Møde adgangskode), op til 6 cifr. Du kan kopiere den op til 6 cifrede adgangskode fra mødeinvitationen ind i adgangskodefeltet i Zoom.​​ 
Tab til og tryk Enter på Join Meeting (Deltag i mødet knap).​​ 

Connecting… Zoom Meeting (Forbinder Zoom).​​ 

 

Når du er inde på selve mødet:​​ 

You are in the meeting hosted by Navn på mødeleder with 2 participants, (Du er i møde med navn på mødeleder med x antal mødedeltagere),​​ 

your audio is unmuted, your video is on (Din lyd er slået til din video er tændt).

Nu skulle du gerne kunne høre de andre mødedeltagere.​​ 

​​ 

Har du kun modtaget linket til zoommødet men ingen oplysninger om møde ID eller mødeadgangskode, kan du på zoommødelinket alligevel se møde Id. Det er det tal, der optræder i linket efter j. Mødeadgangskoden til de af Dansk Blindesamfund licenserede zoomkonti er standardmæssigt sat op til 1 som mødeadgangskode. ​​ 

 

Test din lyd og billede Computer​​ 

For at du kan sikre dig, at du kan høre andre, og de andre kan høre dig eller se dig, kan du teste lyd og billede på flere måder. Har du en zoomkonto kan du trykke på Test speaker (test højttaler) og test Mic (test mikrofon enten før du går på zoommødet, eller når du er kommet ind på zoommødet. Deltager du på zoommøde uden en zoomkonto kan du teste lyd- og billedindstillinger, når du er kommet på zoommødet.​​ 

 

Test lyd og billede før zoommøde​​ 

I Zoom vinduet Vælg fanen Home (hjem og derefter​​ Settings hjulet helt til højre på skærmbilledet:

 • Tjek højttaler virker uden for et igangværende møde - Vælg Settings, Audio, Test Speaker Click Test Speaker to make sure you can hear others​​ 

 • Tjek mikrofon virker uden for et igangværende møde - Vælg Settings, Audio, Test Mic to make sure you can hear others​​ 

 • Se aktuelt valgte højttaler uden for et igangværende møde - Vælg "Settings, Audio, Højttalere: Kombo Boks som kan rulles ud med Pil ned (Fabrikat) If you cannot hear the test sound, select a different speaker. (Kan du ikke høre testlyden, vælg en anden højttaler).​​ 

 • Se aktuelt valgte mikrofon uden for et igangværende møde - Vælg Settings, Audio, Current Microphone Intern mikrofonsæt Kombo Boks som kan rulles ud med Pil ned (Fabrikat) Click Test Mic to make sure others can hear you (Tryk Test Mic for at sikre andre kan høre dig)​​ 
  If you cannot hear your voice, select a different microphone. (Kan du ikke høre din egen stemme, når du har valgt Test Mic, så vælg en anden mikrofon).

 

Test lyd og billede under møde​​ 

 • Du kan se, om du har video slået til, hvis knappen my video (min video) viser Stop er videoen tænd og viser start my video er videoen slukket. ikon kamera. Ikonet er​​ med​​ rød​​ skrå​​ streg, hvis video er inaktivt og gråt når aktiv. Genvejstasten er Alt+V for tænd og sluk for videoen.​​ 

 • Du kan se, om den valgte mikrofon er tændt, hvis knappen Mute, currently unmuted ikon mikrofon står til Mute, er mikrofonen tændt, står mikrofonen til Unmute er mikrofonen slukket. Ikonet er​​ med​​ rød​​ skrå​​ streg​​ hvis mikrofonen er inaktiv og gråt hvis aktiv. Genvejstast Alt+A.​​ 

 

Er der fortsat problemer med lyd kan du teste den valgte højttaler og mikrofon​​ 

 • Vælg med Mellemrum Audio Settings (Lydindstillinger med en pil til højre for mikrofonikonet) og Pil ned.​​ 

 • Vælg Test speaker & microphone (test højttaler og mikrofon). Bliv glad, hvis du hører bimlen, så virker din højttaler eller dit headset. For at se, hvad det er, som er valgt som højttaler mens det bimler, Skift+Tab to gange. For at stoppe bimlen Tab til Yes og vælg denne, så får du mulighed for at teste mikrofonen bagefter. Vælger du No, underforstået fordi du ikke kan høre bimlen, afprøves næste højttaler / hovedtelefonmulighed. Vælger du Close (Luk) stopper bimlen også, men hele testen stoppes også, og du er tilbage i Zoommødeknapperne.​​ 

 • Testing microphone (Test mikrofon) Vælg denne med Mellemrum. Skift+Tab to gange for at se, hvilken mikrofon, der testes. Der kommer ikke automatisk nogen lyd. Men der står Speak and pause, do you hear a replay? (Sig noget og hold pause, kan du høre en genafspilning)? Kan du ikke høre noget Tab til og vælg No, så fortsættes automatisk til næste mikrofonvalgmulighed. Kan du høre noget Tab til og vælg Yes. Der står Speaker og microphone looks good (Højttaler og mikrofon lyder godt). Tab rundt for at se den valgte højttaler / hovedtelefon og den valgte mikrofon. Derudover er der Finish (Afslut) og Close (Luk knap). Begge de sidstnævnte knapper lukker dialogen og placerer dig i Zoommødeknapperne.

 

Når du er på mødet kan du​​ 

 • Hvordan Mute egen mikrofon (slå mikrofon fra) og hvordan Unmute egen mikrofon (slå mikrofon til) Alt+A eller vælg knappen Mute, currently unmuted ikon mikrofon. Ikonet er​​ med​​ rød​​ skrå​​ streg​​ hvis mikrofonen er inaktiv og gråt hvis aktiv.

 • Hvordan starter og stopper egen video Alt+V eller vælg knappen Stop / Start my video ikon kamera. Ikonet er​​ med​​ rød​​ skrå​​ streg, hvis video er inaktivt og gråt når aktiv.

 • Åbn og luk mødedeltagerliste m.m. Alt+U pil op eller ned. Deltager kan ud for sit eget navn i listen over deltager, Tabbe en eller flere gange for at se sin status eller foretage indstillinger. Listen over mødedeltagere​​ (Ikon 2 cirkler) men forstørrelsen følger ikke med, når du trykker Alt+U. Deltagerne vises øverst til højre i skærmbilledet.​​ 

 • Mute knap (Din mikrofon er tænd, men trykker du på Mute slukkes mikrofonen) / Unmuted (Din mikrofon er slukket, men trykker du på Unmute, tændes din mikrofon). Er din mikrofon som deltager slukket, kan du høres, hvis du holder Mellemrum nede, så længe du taler.​​ 

 • Ræk hånden op Alt+Y​​ 

 • Invite (Inviter knap Alt+I) kan en mødedeltager også invitere andre til mødet under et igang værende møde.​​ 

 • Hvis mødeleder beder alle om at tænde deres mikrofoner. Zoom The host would like you to unmute (Mødelederen vil gerne have du tænder din mikrofon). Mødedeltageren skal selv enten vælge Stay muted (mikrofon forbliv slukket) eller mødedeltageren skal vælge Unmute (tænd mikrofon).

 • Chat Alt+H Åbn skriv panel - Åbn og lukker skrivepanelet) chat, kan f.eks., bruges hvis ikke man selv har lyd ud, men kan høre har lyd ind.​​ Ikonet er taleboble.​​ Se afsnittet Chat (skriv), synligt på skærmen, under et Zoom møde Computer.​​ 

 • Share Screen, Alt+S (Del skærm )‑​​ Kan vise indholdet af sin skærm til andre eventuelt med computerens lyd.​​ Ikonet er skærm med pil op.​​ Se afsnittet Del skærm og eventuel computerens lyd under Zoom møde Computer.​​ 

 • Hvordan Leave (forlader mødet) Alt+Q - (Luk eller forlad mødet) - Åbner en dialog, hvor du vælger at Leave forlade mødet eller Cancel (Annullerer) og forblive i mødet.​​ 

 • Hvordan kommer du tilbage i mødet, hvis du har forladt mødet? Tryk på linket i mailen med zoommødeinvitationen, eller angiv Møde ID og adgangskode i Zoomprogrammet, som angivet ovenfor.

 

Arrangør Zoommøder med Zoomkonto Computer​​ 

 

Opret​​ og​​ rediger​​ et Zoommøde​​ med zoomkonto​​ Computer​​ 

Der kan oprettes tre​​ former for møder i Zoom. Et forudplanlagt møde eller et ad hoc / spontant møde​​ og gentagne møder med fast møde ID. I alle​​ tilfælde skal du være særlig opmærksom, hvis der er flere, som har adgang til at oprette møder og afvikle møder på​​ samme​​ Zoomkonto.​​ Af hensyn til andre skal du​​ først tjekke, at du ikke planlægger et møde oven i et andet møde eller starter et møde ind i et allerede igangværende møde.​​ Når man planlægger møder på en zoombruger konto med flere brugere på samme konto, så læg luft ind mellem de enkelte møder med eksempelvis minimum en halvtime mellem hvert møde. Ofte kommer mødedeltagerne ind i god tid før mødet, eller de sludre lidt efter det egentlige mødet er slut. Når det er vigtigt at tage hensyn til denne adfærd skyldes det, at det efterfølgende zoommøde vinder over et igangværende zoommøde, og smider mødedeltagerne fra det igangværende zoommøde ud.​​ Den tredje form for møde, er møder med recurring(Meeting ID​​ (gentagne eller fast møde ID til tilbagevendende møder). Den form for møder vises ikke som et møde i Zooms mødeoversigt med en dato, men står nederst i listen af møder. Hvis der skal være styr på møder med fast møde ID på en delt zoomkonto, skal der enten føres en særskilt kalender over kontoens møder, hvori gentagne møder med fast Møde Id angives, eller også skal det aftales, at man aldrig anvender fast møde id.​​ 

 

Tjek om der er møder​​ Computer​​ 

Åbn Zoomprogrammet. Vælg fanen Meeting​​ (Møde).​​ Tab til​​ Schedule Meeting​​ (Planlæg møde). Hvis du​​ ​​ skal se, om der er planlagt andre møder, så Tab endnu én gang. Hvis der vises "Personal Meeting ID (PMI)" Personligt møde ID og et langt tal, så er der ikke som udgangspunkt planlagt andre møder. Er der planlagt et møde står f.eks.:​​ meeting topicSusanne Testmøde; meeting timeToday 21:00-22:00; Meeting ID: 825 6389 2329.​​ 

Undtagelsen hertil er recurring Meeting ID​​ (gentagne eller fast møde ID til tilbagevendende møder). Hvis du vil se, om der er et møde med fast møde ID,​​ står de normalt nederst i listen over møder. Du​​ skal Pile ned, der vor personligt møde Id står og trykke Enter for at markere mødet med fast møde ID. Tab for at se, om der står Recurring​​ (gentagne eller fast), hvis ja, er det et møde med fast møde ID.​​ 

 

Opret et planlagt møde Computer​​ 

Åbn Zoomprogrammet. Vælg fanen Meeting (Møde) eller "Home" Hjem. Tab til Schedule Meeting (Planlæg møde) og tryk Mellemrum. Du kan nu med Pil op eller ned vælge mellem Schedule Meeting (Planlæg møde), Schedule from Outlook (Planlæg fra Outlook), eller Schedule from Google Calendar (Planlæg fra Google kalender). Vælg Schedule Meeting (Planlæg møde) med Mellemrum. En række valgmuligheder åbnes nu, som du kan Tabbe eller Skift+Tabbe mellem. De vigtigste felter er kommenteret. Først står du i skrivefeltet:​​ 

 • Topic (Emne) - som allerede er udfyldt med teksten kontoindehaverens navn, Zoom Meeting. Med Backspace kan du slette baglens og skrive noget andet mere dækkende for mødeaktiviteten. Deles Zoomkontoen af flere, er det hensigtsmæssigt at skrive mødelederens navn og eventuelt emne.​​ 

 • Start day 11. oktober 2020,17:00 - (Start dag udfyldt med dags dato og et klokkeslæt). I de følgende tre felter kan med Tab og derefter Pil Op eller ned ændres i: Month oktober (Måned oktober), Day 11 (dag 11), og Year 2020 (år 2020).​​ 

 • Start time 17:00​​ (Start klokkeslæt)​​ - Udfyldt med et klokkeslæt. I de følgende to felter kan med Tab og derefter Pil Op eller ned ændres i:​​ hour 17​​ (Time 17)​​ og minute 00​​ (minutter 00).​​ 

 • Felterne Duration (hour)​​ (Varighed (time)) og Duration (minutes"​​ (Varighed (minutter))​​ - Her kan med Pil op eller ned ændres på varigheden af mødet fra 0 timer og op efter x antal minutter.​​ 

 • Recurring meeting checkboks​​ (Gentagne / fast møde)​​ - Markeres denne tjekboks, kan samme møde ID og adgangskode anvendes flere gange til samme møde, så blot eventuelt mødets titel og tidspunkt skal ændres. Det har den fordel, at mødedeltagerne, som måtte have brug for at indtaste møde ID og adgangskode, ikke behøver lære et nyt fra gang til gang. Idet Recurring tjekboksen bliver markeret gives følgende meddelelse​​ Remember to check recurrence or repeat in your calendar invitation​​ (Husk at tjekke om mødet er et gentagne møde i din kalender).​​ 

 • Time Zone: (GMT+​​ (Tidszone: (GMT)+)​​ - Med Pil op eller ned kan vælge anden tidszone.​​ Står normalt til GMT+1 eller GMT+2, hvis det er sommertid. Valg af GMT-zone har betydning for, om mødets klokkeslæt vises med 24 timers ur eller med 12 timers ur efterfulgt af PM eller AM.​​ 

 • Meeting ID Generate Automatically radio knap markeret​​ (Møde ID angives automatisk radioknap markeret)​​ - lad den værer uændret.​​ 

 • Security Passcode checkboks markeret​​ (Sikkerhed adgangskode)​​ - Er markeret som standard. Kan slås fra, men dette formindsker sikkerheden, og kan forøge risikoen for at uvedkommende kan få adgang til mødet. Det kan dog være hensigtsmæssigt at slå adgangskoden fra, hvis nogle mødedeltagere skal deltage fra en knaptelefon, fordi der ellers er​​ op til​​ 6​​ ekstra​​ cifr at indtaste.​​ Slås adgangskode fra, skal der anvendes Waiting Room, som sikkerhed i stedet for adgangskode.​​ 

 • Passcode 672117 Edit​​ (Adgangskode 672117 skrivefelt)​​ - Forslag til adgangskode, der kan rettes i den så den bliver lettere at huske, eller rettes til kun at bestå i et cifr. Adgangskoden kan som udgangspunkt være både tal og bogstaver. NB. adgangskoden skal kun bestå af tal, hvis knaptelefoner skal deltage i mødet.​​ 

 • Security Waiting Room check boks​​ (Sikkerhed Venterum)​​ - Standard ikke markeret. Er den markeret sættes mødedeltagerne i venteposition ind til mødelederen lukker dem ind.​​ 

 • VideoHost: Off radio knap markeret​​ (Video mødeleder: slukket Radioknap markeret)​​ - Er standard.​​ 

 • VideoParticipants: Off radio knap​​ markeret​​ (Video deltagere slukket Radioknap markeret)​​ - Er standard.​​ 
  Audio Telephone and Computer Audio radio knap​​ markeret​​ (Lyd telefon og computerlyd Radioknap markeret)​​ - Er standard.​​ 
  Dial in from Denmark, Edit​​ Knap​​ (Ring ind fra Danmark Rediger knap)​​ - Er standard. Kan indstilles til andre landekoder.​​ 
  Calendar Outlook radio knap​​ markeret​​ (Kalender Outlook Radioknap markeret)​​ - Er standard. Der gives mulighed for at sende en kalenderinvitation til modtagerne af mødeinvitationen. Denne valgmulighed kan ikke slås fra. Men du kan lade være med at sende kalenderinvitationen, hvis den vil forvirrer deltagerne. På den anden side mindes deltagerne om mødet, hvis de har accepteret kalenderinvitationen til mødet.​​ 

 • Advanced meeting options, Collapsed Knap​​ (Avanceret Mødeindstillinger Sammenfoldet knap)​​ - Åbnes Avancerede indstillinger kan herinde under yderligere vælges:​​ 

 • Enable join before host​​ (Tillad at tilslutte sig mødet før mødelederen)​​ - Standard er markeret.​​ 

 • Mute participants upon​​ entry​​ (Sluk mødedeltageres mikrofon, idet de lukkes ind på mødet)​​ - Standard er ikke markeret.​​ 
  Only authenticated​​ users can join: Sign in to Zoom​​ (Kun autoriserede brugere kan tilslutte sig mødet:​​ (Skal være logget in med zoomkonto))​​ - Standard er ikke markeret.​​ 

 • Automatically record meeting​​ (Optag automatisk mødet)​​ - Standard er ikke markeret.​​ 

 • Searching , no contacts found Alternative hosts: john@company.com Edit john@company.com​​ (Søger, ingen kontakter fundet alternativ mødeleder: john@company.com skrivefelt john@company.com)​​ - Standard er ikke markeret. Det betyder, at man kan overlade rollen som mødeleder til en anden.​​ 

 • Save button​​ (Gem​​ knap)​​ -​​ 

 • Cancel Knap​​ (Annuller)​​ -​​ 

Husk at Vælge knappen "Save" gem, når du har foretaget dine indstillinger for at få oprettet et planlagt møde.​​ 

Zoomprogrammet kvitterer med

: Schedule meeting​​ (Planlagt møde),​​ The meeting has been scheduled.​​ (Mødet er planlagt). Nu er selve oprettelsen af det forudplanlagte møde reelt gennemført.​​ 

Sidste trin i at oprette et forud planlagt møde Du er nu automatisk placeret i en åbnet kalenderinvitation i tilfeltet, hvor du kan angive mailadressen på den eller de personer, som skal have invitation til mødet. Du kan Tabbe og Skift+Tabbe i kalenderinvitationen og se dato og tid og faktisk også rette i oplysningerne. Angiv mailadressen på mødedeltagerne og afsend kalenderinvitationen ved at trykke på eller Skift+Tabbe til sendt knappen. Trykker du Alt+N. i den tro, du får afsendt kalender invitationen, som det siges, kommer du til Indsætfanen med mulighed for at vedhæfte en fil til kalenderinvitationen. Du kan også vælge at lukke kalenderinvitationen eller Escape dig ud af den​​ og svare nej for ikke​​ at sende den. Mødet er fortsat oprettet, selv om du ikke udsender kalenderinvitation.​​ 

 

Opret et ad hoc / spontant møde Computer​​ 

Åbn Zoomprogrammet. Vælg fanen Home​​ (Hjem).​​ 

Tab til og vælg​​ Starting af new meeting whith video on​​ (Start et nyt møde med video).​​ 

Nu er mødet igang og du kan invitere mødedeltagere til det igangværende møde via en invitation på mail eller kopiere mødelinket ind i en mail til deltagerne.​​ 

 

Rette i et allerede oprettet møde Computer​​ 

Vælg fanen Meeting. Tab til Schedule Meeting​​ (Planlæg møde). Når du Tabber endnu en gang kan der stå Meeting Topic​​ (Møde emne og så hvad mødet er ​​ kaldt,​​ dato og klokkeslæt). Der kan også stå My Personal Meeting ID (PMI)​​ (mit personlige Møde ID og et 10 cifret nummer bagved). Hvis mødet er et gentagne møde med fast møde ID, skal du Pile ned for at finde mødet og trykke Enter på det. Men du kan også være i den situation, at der er flere møder på samme dag, her kan du også være nødt til at pile dig op eller ned for at finde det rigtige møde og trykke Enter for at få det valgt. Tab herefter til og vælg​​ Edit Meeting​​ (Rediger møde)​​ med Mellemrum. Nu fremkommer præcis samme Dialog med indstillingsmuligheder, som svarer til beskrivelsen i afsnittet Opret et planlagt møde Computer. Foretag de ønskede rettelser, husk at gemme ved at trykke Mellemrum på Save​​ og eventuelt afslutte med at sende kalender invitation.

 

Invitation til Zoommøde med Zoomkonto Computer

 

Invitation til Zoommøde Computer​​ 

Det er forudsat her, at mødearrangøren sender invitation til deltagerne i zoommødet med både et link og et​​ mindst​​ 11 cifret​​ Meeting ID​​ (Møde ID)​​ samt et​​ op til 6 cifret Passcode​​ (Adgangskode). Når mødeinvitationen både indeholder et link og de øvrige mødeoplysninger skyldes det, at hvis ikke linket virker, kan mødedeltageren alligevel deltage i mødet ved at åbne Zoomprogrammet og kopiere oplysningerne ind og dermed få adgang til mødet.​​ Det er ligeledes den eneste måde, deltagere med knaptelefoner og Polaris kan deltage på, da de ikke som iPhone-​​ og iPad-bruere blot kan trykke på et link.​​ 

 

Der er flere situationer, hvor Zoom tilbyder dig muligheden for at invitere til møder.​​ 

1 Sidste trin i at oprette et​​ forud​​ planlagt møde schedule Meeting,​​ hvor du får en automatisk udfyldt kalenderinvitation, du kan sende til mødedeltagerne blot ved​​ at angive mailadresse og sende.​​ 

2​​ Du har brug for senere at udsende invitation. Eksempelvis fordi du​​ ikke​​ har afsendt kalenderinvitation, fordi du har lukket den uden at sende, eller du har måske ændret mødetidspunkt. ​​ 

3 I et allerede påbegyndt møde kopiere og sende mødeoplysningerne på mail til dem, som skal deltage i mødet.​​ 

 

Find Invitationsoplysningerne og send dem til mødedeltagerne​​ Computer​​ 

Vælg fanen Meeting​​ (Møde)​​ i Zoom vinduet.​​ 

Se Invitationsoplysningerne​​ Computer​​ 

Tab til​​ og vælg Show Meeting Invitation​​ (Vis mødeinvitation knap)​​ -​​ Her vises hvem, der inviterer​​ med navn til et planlagt møde,​​ X navn is inviting you to a xchedule meeting topic,​​ (Emne, mødets navn),​​ Time Oct​​ 16, 2020 08:30 PM Paris​​ (Mødets dato og​​ klokkeslæt​​ eventuelt vist som 08:30 PM​​ post midday efter mid dag 20.30).​​ Join​​ Zoom Meeting Http og noget mere​​ (Link til at deltage i zoommødet), Meeting ID​​ (Møde ID​​ 948 6330 5423,​​ mindst​​ 11 cifr) Passcode​​ (Mødeadgangskode 654321 op til​​ 6 cifr NB. kan også bestå af store og små bogstaver og tal).​​ 

 

Kopier Invitationsoplysningerne​​ fra​​ fanen Meeting​​ Computer​​ 

Vælg fanen Meeting og Tab til Schedule Meeting​​ (Planlæg møde). Når du Tabber endnu en gang kan der stå Meeting Topic​​ (Møde emne og så hvad mødet er ​​ kaldt),​​ dato og klokkeslæt. Der kan også stå "My Personal Meeting ID (PMI)" mit personlige Møde ID og et 10 cifret nummer bagved. Hvis mødet er et gentagne møde med fast møde ID, skal du Pile ned for at finde mødet og trykke Enter på det. Men du kan også være i den situation, at der er flere møder på samme dag, her kan du også være nødt til at pile dig op eller ned for at finde det rigtige møde og trykke Enter for at få det valgt. Tab herefter til og vælg​​ Copy Meeting Invitation​​ Information​​ (Kopier møde invitationsinformation knap)​​ med Mellemrum. Åbn en mail og sæt mødeoplysningerne​​ ind med Kontrol+V i en mail.​​ 

​​ 

Kopier Invitationsoplysningerne fra et igangværende Zoommøde​​ Computer​​ 

Når mødet er påbegyndt, er der to måder at invitere på.​​ 

Genvejen til Invite​​ (Inviter knappen)​​ er Alt+I. Når denne genvej trykkes, står du​​ i de fleste tilfælde​​ på Copy Invitation knap,​​ og​​ hvis ikke brug Tab, og​​ vælg den med Mellemrum. Åbn en mail og indsæt invitationsoplysningerne i mailen med Kontrol+V.​​ 

Kan du ikke huske genvejen til Invite​​ knappen, kan du gøre følgende:​​ 

Tab til​​ Deltagerpanelet, som kan være enten åbent​​ eller lukket.​​ sådan ser det ud, når panelet er lukket:​​ Closed, open participants panel, 1 participants,​​ (Lukket, Åbn deltager panel Alt+U).​​ sådan ser det ud, når det er åbnet:​​ Opened, close participants panel, 1 participants,​​ (Åbn, luk deltager panel Alt+U).​​ Panelet åbnes og lukkes med Alt+U. Idet​​ panelet åbnes vises kortvarig​​ collapsed Meeting Tools participant panel now closed​​ (Mødeværktøjslinje sammenfoldet deltagerpanel er nu lukket), eller når panelet foldes ud​​ expanded​​ Participants (1)​​ (Udfoldet deltager og hvor mange der er).​​ Når panelet er foldet ud Tab til og vælg Invite​​ (Inviter (Alt+I). Vælg Copy Invitation.​​ Kortvarigt vises​​ Invitation has been copied to Clipboard​​ (Invitationen er kopieret til udklipsholder),​​ og indsæt invitationsoplysningerne med Kontrol+V i en åben mail.​​ 

 

Mødeleder for et Zoommøde med Zoomkonto Computer

 

Mødeleder for et Zoommøde​​ Computer​​ 

Som mødeleder af et Zoommøde har du forskellige muligheder for at styre mødet. Nogle af valgmulighederne bestemmes allerede ved mødets oprettelse f.eks. om der skal være venterum eller ikke, andre valg, kan mødelederen træffe bestemmelse om på selve mødet, om mødet skal optages eller ikke. Det gælder både om mødedeltagerne kan deltage i zoommødet, så snart de har forbindelse eller mødearrangøren kan bestemme, om mødedeltagernes mikrofoner skal være slukket ved mødestart eller ikke. Er der rigtigt mange personer på mødet, kan det være en fordel at slukke for deltagernes mikrofoner, så de skal række hånden op for at få ordet, hvorefter mødelederen kan give dem ordet. Mødearrangøren kan faktisk også fjerne en mødedeltager, eller putte den pågældende i venterum.​​ Mødeleder har også nogle knaper til styring af møder, som øvrige deltagere ikke har.​​ 

 

Mødeleder​​ slå​​ nogle​​ få styringsværktøjer til eller fra​​ Computer​​ 

 • Tillad mødedeltager tilslutter sig mødet før mødelederen er slået til som standard.​​ - under Schedule Meeting vælg Avanced​​ og derefter "Enable join before host​​ (Tillad at tilslutte sig mødet før mødelederen​​ )skal stå til markeret. ​​ 

 • Venterum er slået fra​​ som standard,​​ vælg Security menu knap​​ og tjekboksen Enable Waiting Room skal stå til​​ ikke​​ markeret.​​ 

 • Sluk mødedeltageres mikrofon, idet de lukkes ind på mødet er slået fra som standard - under Schedule Meeting vælg Avanced og derefter Mute participants upon entry​​ tjekboks skal stå til​​ ikke​​ markeret.​​ 

 • Fjern mødedeltager vælg​​ Security menuknap, Remove participant...​​ 

 • More Options to manage all participants (Flere indstillinger til håndtering af deltagere)​​ ud for en deltager​​ i listen se valgmulighederne:​​ 

 • Ask All to Unmute (bed alle om at tænde deres mikrofon).​​ Bemærk vises kun, hvis mikrofonen er slukket.​​ 

 • Mute Participants upon Entry (Sluk mødedeltageres mikrofon, idet de lukkes ind på mødet).​​ 

 • Allow Participants to Rename Themselves check boks‑​​ markeret‑(Tillad at deltagere kan omdøbe sig selv).​​ 

 • Play sound when someone joins or leaves (Giv lyd når nogen kommer ind i eller forlader mødet).​​ 

 • Enable Waiting Room (tillad venterum).​​ 

 • Lock Meeting (Lås mødet).​​ 

 • Merge to Meeting Window (Tilpas til mødevinduet).​​ 

 • Reclaim host (Udnævn​​ mødeleder).​​ 

 

mødeleder start Zoommøde​​ Computer​​ 

Som mødeleder kan du starte​​ et spontant mmøde eller ad hoc møde ved at trykke Start Meeting whith Video på fanen Home​​ (Hjem). Nu kan du invitere deltagere se afsnittet​​ Kopier Invitationsoplysningerne fra et igangværende Zoommøde Computer.​​ 

 

Start et​​ (planlagt møde)​​ Schedule Meeting vælg fanen Meeting​​ i Zoom vinduet Startskærmbilledet. Tab til Schedule Meeting​​ og herefter Tab endnu en gang, hvor Meeting Topic​​ (Mødets navn og dato og klokkeslæt står). Tab videre til og Vælg Start med Mellemrum.​​ 

 

Uanset hvordan mødelederen får startet zoommødet, får du følgende meddelelse: You are no longer the co-host​​ (Du er ikke længere med-møde-leder). (Bemærk denne meddelelse får jeg ikke på en gratis zoomkonto). Følgende er fælles uanset betalingskonto eller ej:​​ 
You are using the computer audio​​ (Du bruger Computer lyd).​​ 
You are in the meeting hosted by navn på mødearrangør with 1 participants,​​ (Du deltager i møde afholdt af navnet på mødearrangør med 1 mødedeltager)​​ hvis du altså starter mødet før andre mødedeltagere kommer på).​​ your audio is unmuted, your video is on​​ (Din lyd er slået til, din video er tændt).​​ 

 

Hvis du allerede er igang med et Zoommøde,​​ eksempelvis fordi du har været mødeleder og endnu ikke har fået forladt møderummet, når du åbner et mødelink til et nyt andet zoommøde, hvor du selv er deltager, kan du få følgende meddelelse:​​ 

Zoom,​​ Join new meeting?,​​ (Zoom Deltage i nyt møde)?​​ You will have to leave this meeting to join the new meeting.​​ (Du bliver nødt til at forlade dette møde for at deltage i det ny møde).​​ 
Join new meeting?​​ 
(Deltage i det ny møde)?​​ 
Cancel​​ 
Knap​​ (Annuller knap).​​ Leav & Join. Vælg Leave​​ & Join, hvis du vil deltage i det ny møde, ellers vælg Annuller.​​ 

Mødeleder​​ Afvikle et zoommøde​​ Computer​​ 

Det er meget meget vigtigt, at du er klar over, at alle knapper, som har med det igangværende møde at gøre, findes i vinduet Zoom Meeting, og altså ikke i vinduet Zoom!​​ Mødeleder har også en række knapper som alle mødedeltager kan se, de er beskrevet ovenfor i afsnittet Zoom Meeting vinduet Zoom møde vinduet Computer. I​​ nærværende​​ afsnit er beskrevet nogle af de styringsmuligheder​​ og beskeder, mødelederen har, som de øvrige mødedeltagere ikke har.​​ 

 • Når en mødedeltager kommer ind i mødet: X navn has joined the Meeting.​​ 

 • Liste med deltagerne i mødet) åbnes og lukkes med Alt+U. Som mødeleder kan det også være nødvendigt ud over Alt+U at bruge Escape for at lukke vinduet med listen over deltagere. Pil op eller ned i listen for at se navnene på deltagerne.​​ Listen​​ over mødedeltagere (Ikon 2 cirkler) men forstørrelsen følger ikke med, når du trykker Alt+U. Deltagerne vises øverst til højre i skærmbilledet.​​ 

 • Når en​​ mødedeltager rækker hånden op:​​ X navn​​ Hand now raised (Navn rækker hånden op).​​ Dette vises i listen over deltagere.​​ genvejstast Alt+U Pil op / ned).​​ Listen over mødedeltagere (Ikon 2 cirkler) men forstørrelsen følger ikke med, når du trykker Alt+U. Deltagerne vises øverst til højre i skærmbilledet.​​ 

 • Når mødedeltager tager hånden ned:​​ X Navn has lowered hand (navn har taget hånden ned).​​ Dette vises i listen over deltagere.​​ genvejstast Alt+U Pil op / ned.​​ Listen over mødedeltagere (Ikon 2 cirkler) men forstørrelsen følger ikke med, når du trykker Alt+U. Deltagerne vises øverst til højre i skærmbilledet.​​ 

 • Mødeleder kan tage hånden ned for den, der rækker hånden op ved at finde den pågældende i listen over deltagere, Alt+U Pil ned, og Tab og vælge Lower hand med Mellemrum.​​ Listen over mødedeltagere (Ikon 2 cirkler) men forstørrelsen følger ikke med, når du trykker Alt+U. Deltagerne vises øverst til højre i skærmbilledet.​​ 

 • Mødeleder​​ kan slukke​​ alles mikrofon​​ på en gang​​ bortset fra sin egen med Alt+M.​​ Der kvitteres med Host muted everyone (Mødeleder​​ har slukket alles mikrofoner).​​ 

 • Mødeleder beder alle om at tænde deres mikrofoner Alt+M. Der kvitteres med Zoom The host would like you to unmute (Mødelederen vil gerne have du tænder din mikrofon).​​ Mødedeltageren skal selv enten vælge Stay muted (mikrofon forbliv slukket) eller mødedeltageren skal vælge Unmute (tænd mikrofon).​​ 

 • Security (Sikkerhedsmenu) - Kun hos mødeleder, tryk Mellemrum og derpå Pil ned. Indeholder indstillingerne: Lock Meeting (Lås mødet), Enable Waiting Room, (Tillad venterum), Allow participants to: Share Screen, (Tillad deltagere at dele skærm), Allow participants to: Chat, (Tillad deltagere at skrive), Allow participants to: Rename Themselves, (Tillad deltagere at ommdøbe dem selv og Allow participants to: Unmute Themselves (Tillad deltagere at tænde deres mikrofon).

 • Når en mødedeltager forlader et møde:​​ X​​ navn​​ participant has left the meeting (navn har forladt mødet).​​ 

 • Hvis du forventer, der kan komme chatbeskeder på mødet, hold chatvinduet åbent for at kunne se / høre beskeder.​​ 

 • Mødeleder kan efter omstændighederne dele sin skærm og eventuelt også lyd med deltagerne eller kan lade en anden dele sin skærm se afsnittet Del skærm og eventuel computerens lyd under Zoom møde Computer.​​ Mødelederen kan om nødvendigt sætte mødedeltageren som deler sin skærm i venterum, hvis ikke mødedeltageren kan finde ud af at stoppe skærmdeling. og derefter lukke mødedeltageren ind i mødet igen, så kommer mødedeltageren ind påny uden skærmdeling.

 

Overdrage sine mødelederrettigheder til en anden mødedeltager​​ 

Mødeleder kan overdrage sine mødelederrettigheder (Host) til en anden mødedeltager. Det kan ske, hvor eksmødelederen forbliver på mødet eller​​ eksmødelederen er nødt til at forlade mødet.​​ Er Claim as host slået til i zoom-kontoopsætningen, må du være forberedt på​​ om nødvendigt,​​ at skulle logge in med e-mail og adgangskode til kontoen i den situation, hvis du er mødedeltager, men ikke​​ mødeleder, og vil overgive mødet til en anden mødedeltaer claim as host (udnævne en mødeleder) er slået til, skal du opgive din 6 cifr adgangskode 148844.​​ 

 

Overgive mødelederretten til en anden, hvor du​​ selv forbliver på mødet​​ 

 • Som mødeleder I deltagerlisten,​​ Alt+U,​​ stå ud for den person, som skal have overdraget hostrettighederne (Mødelederrettighederne).​​ Listen over mødedeltagere (Ikon 2 cirkler) men forstørrelsen følger ikke med, når du trykker Alt+U. Deltagerne vises øverst til højre i skærmbilledet.​​ 

 • Tab til og vælg More Options for X navn (Flere indstillinger for X navn). Valgmuligheder: Chat, (Skriv), Stop video, (Stop video), Make host, (gør til mødeleder), Allow to record, (tillad at optage), Allow to multi-pin​​ (tillad at Multi-pin),​​ Rename,​​ (Omdøbe),​​ Put in waiting room,​​ (sætte i venterum),​​ Remove​​ (fjern) og Report (rapporter til zoom).​​ 

 • Med Pil ned vælg Make host​​ (gør til mødeleder)​​ og​​ vælg​​ Yes for at bekræfte.​​ Kortvarigt vises: X navn is the host now (X navn er mødeleder nu).​​ 

Som eksmødeleder kan du kræve mødelederrollen tilbage på følgende måde:​​ 

 • Eksmødeleder i listen over deltager.​​ Alt+U,​​ peg på den, som du tidliger har givet mødelederrollen videre til.​​ Listen over mødedeltagere (Ikon 2 cirkler) men forstørrelsen følger ikke med, når du trykker Alt+U. Deltagerne vises øverst til højre i skærmbilledet.​​ 

 • Tab og vælg​​ More options to manage all participants (Flere indstillinger til håndtering af deltagere). Med pil ned valgmuligheder "Reclaim host og Raise Hand.​​ 

 • Vælg "Reclaim host.​​ Der kvitteres med: You are the host now (Du er mødeleder nu).​​ 

 

Overgive mødelederretten til en anden, hvor du selv forlader mødet​​ 

 • Hvis mødeleder skal forlade mødet og overgive mødeledelsen til en anden mødedeltager tryk Alt+Q og derpå vælg Leave (Forlad). Nu åbnes endnu en dialog med en liste over mødedeltagerne.​​ 

 • Pil ned til den person, som skal overtage mødeledelsen. Tab og vælg Assign & leave (Tildel og forlad). Til øvrige mødedeltagere kvitteres med: X navn is the host now (X navn er mødeleder nu). y navn has left the meeting (y navn, tidligere mødeleder, har forladt mødet).​​ 

 

Mødeleder afslut Zoommøde​​ 

 • Når mødet skal sluttes, så forlad selv mødet som den sidste, og hjælp om nødvendigt andre mødedeltagere med at forlade mødet før du selv gør det, hvis ingen har mødelederrettigheder ved Zoommødet. Hvis du har mødelederrettigheder så kan du blot Afslutte mødet ved tryk på End Meeting for all (Afslut mødet for alle).

Som mødeleder gør følgende for at afsluttet et Zoommøde:​​ 

 • Vælg​​ End​​ (Afslut)​​ Alt+Q.​​ En dialog åbnes End Meeting or Leave Meeting?​​ (Afslut mødet eller forlad mødet)?​​ 

 • Hvis mødet skal afsluttes for alle vælg End meeting for all​​ (Afslut mødet for alle).​​ 

 

Problemer med lyd Computer

 

Problemer med lyd​​ Computer​​ 

 

Særligt om Join audio​​ Computer​​ 

Join audio​​ (Deltag med lyd)​​ er et symbol på computeren hovedtelefon og pil op ad. Hvis​​ Join audio​​ vises, hvilket normalt kan ske, når mødet er i gang, betyder det, at andre ikke kan høre din lyd. I tabrækkefølge ligger Join audio,​​ hovedtelefon og pil op ad,​​ lige før Audio settings​​ (lydindstillinger​​ pil ved mikrofonikon), og vises kun, hvis ikke din lyd kommer ud på mødet eller din lyd ikke kommer med på optagelse.​​ Tryk på​​ Join audio​​ (deltag med lyd)​​ for at andre kan høre din lyd, eller din lyd kommer med på optagelsen af mødet.​​ 

 

Indstillingen Audio Settings (Lydindstillinger pil til højre for mikrofon) under møde

En anden grund til din lyd ikke kommer ud til andre kan være, du har valgt en forkert mikrofon, eller du ka ikke høre deres lyd, i dit headset. Hvis mødet er i gang Tab til​​ Audio Settings​​ (Lydindstillinger)​​ og tryk Mellemrum for at åbne menuen. Pil ned for at se de forskellige indstillinger.​​ De indstillinger som er unchecked er ikke valgt, dem som er checked (med et flueben i) er valgt.​​ Når der ikke er sat et headset til computeren er der følgende punkter i menuen:​​ 

 • Intern mikrofon​​ "fabrikatnavn"​​ valgt​​ 

 • Same as system​​ (samme som system)​​ ikke valgt​​ 

 • Højttaler "fabrikatnavn" valgt​​ 

 • Same as system​​ (samme som system)​​ ikke valgt​​ 

 • Test speaker & microphone​​ (Test højttaler & mikrofon)​​ 

 • Leave Computer Audio​​ (Afbryd Computerlyd).​​ 

De to første punkter på den hernævnte liste er der, hvor lyden kan komme ind, og de to​​ midterste​​ punkter er der, hvor lyden kan komme ud. Hvis der tilføjes en ny kilde, hvor der kan komme lyd ind i og lyd ud af, bliver den tilføjet på listen​​ med det navn kilden har. Når jeg tilslutter mit headset står der øverst på listen Mikrofon på headset (PXC 550) valgt. Intern mikrofon og Same as system​​ er nu begge ikke valgt altså linjerne til lyd ind.​​ Længere nede på listen står efter tilslutningen af headsettet nu: Højttaler (Fabrikatnavn) valgt, Øresnegl på headset (PXC 550) og"Same as system​​ begge ikke valgt altså linjerne til lyd ud.​​ Lyden fra mødet kommer ud af computerens højttaler. Vil jeg også have lyden fra mødet op i headsettet, så mødet ikke forstyrer andre i lokalet, skal Øresnegl på headset (PXC 550) vælges med Mellemrum.​​ Når hovedtelefonen tages ud under et igangværende møde, skiftes der automatisk til den tidligere indstilling, og sættes hovedtelefonen i igen, huskes den seneste indstilling med hovedtelefonen tilsluttet, i hvert fald, hvis man ikke har været logget ud af kontoen.​​ Sættes begge indstillinger til same as system​​ (Samme som system), kan du være heldig, der kommer lyd i​​ hovedtelefonen både med lyd ind og ud i hovedtelefonen. Men du kan også risikere, at Jaws bliver tavs. Vil du​​ søge at​​ undgå at Jaws bliver helt tavs, kan du​​ prøve​​ I Jaws​​ at​​ indstille, at Jaws skal bruge dine hovedtelefoner som lydkort​​ i stedet for Windows standard lydkort, som er standardindstillingen. For at ændre hvad Jaws bruger som lydkort vælg Jawsvinduet med Insert+J, Vælg Værktøjer, Vælg Lydkort og vælg dit headset i listen med Enter.​​ 

 

Om Test speaker & microphone og​​ Leave Computer Audio​​ under​​ Audio Settings​​ 

Åbn​​ Audio Settings​​ Lydindstillinger med Mellemrum. Pil ned og vælg​​ Test​​ speaker & microphone​​ (test​​ højttaler og mikrofon).​​ Bliv glad, hvis du hører bimlen, så virker din højttaler eller dit headset. For at se, hvad det er, som er valgt som højttaler mens​​ det bimler, Skift+Tab to gange. For at stoppe bimlen Tab til Yes og vælg denne, så får du mulighed for at teste mikrofonen bagefter. Vælger du No, underforstået fordi du ikke kan høre bimlen, afprøves næste højttaler / hovedtelefonmulighed. Vælger du Close​​ (Luk)​​ stopper bimlen også, men hele testen stoppes også, og du er tilbage i Zoommødeknapperne.​​ 

Testing microphone​​ (Test mikrofon)​​ Vælg denne med Mellemrum. Skift+Tab to gange for at se, hvilken mikrofon, der testes. Der kommer ikke automatisk nogen lyd.​​ Men der står​​ Speak​​ and pause, do you hear a replay?​​ (Sig noget og hold pause, kan du høre en genafspilning)? Kan du ikke høre noget Tab til og vælg No, så fortsættes automatisk til næste mikrofonvalgmulighed. Kan du høre noget Tab til og vælg Yes. Der står​​ Speaker og microphone looks good​​ (Højttaler og mikrofon lyder godt). Tab rundt for at se den valgte højttaler / hovedtelefon og den valgte​​ mikrofon. Derudover er der Finish​​ (Afslut) og Close​​ (Luk knap). Begge de sidstnævnte knapper lukker dialogen og placerer dig i Zoommødeknapperne.​​ 

 

Switch to phone audio​​ (Skift til telefonlyd).​​ Her kan vælges at skifte til mødedeltagelse ved at ringe op til et opgivet telefonnummer​​ tlf. 89 88 37 88​​ eller 32 72 80 11, og efter opringning er foretaget skal angives meeting id (møde id), Participant id​​ (Mødedeltager id) og Passcode​​ (adgangskode).​​ Se de forskellige numre ved at Tabbe mellem felterne. Instruktionen under opkaldet er på engelsk men se en dansk vejledning under afsnittet Deltag i zoommøde med en fastnet eller knaptelefon.​​ 

 

Leave Computer Audio​​ (Afbryd computerlyd)​​ Vælg denne indstilling, hvis din lyd​​ i mødet​​ ikke skal høres​​ via computeren men foreksempel ved opringning fra en telefon. Du kan også fejlagtigt have slået din computerlyd fra, så andre ikke kan høre din computerlyd, hvilket​​ sker, hvis du trykker Enter på Leave Computer Audio​​ (Afbryd computerlyd). Vælg Join Audio​​ (Deltag med lyd)​​ for at få slået computerlyd​​ til igen. Der åbnes en dialog Join with Computer Audio​​ (Deltag med computerlyd knap), vælg denne knap med Mellemrum. Der kvitteres med You are using Computer Audio​​ (Du bruger computerlyd​​ og symbolet Join Audio​​ (Deltag med lyd)​​ et hovedtelefonsybol ​​ og pil op ad er ikke længere synligt på skærmen).​​ 

 

Slut på dokument.

Side​​ 5​​ af​​ 91