Zoom-jaws

sådan opretter du en gratis Zoomkonto​​ med JAWS (NVDA kan også bruges)

 

Denne vejledning er lavet af Torben Frederiksen og ​​ du kan kontakte mig på 30 49 59 20 eller​​ tgf@matokiri.dk​​ for spørgsmål eller rettelser til nedenstående.

Der sker hele tiden ændringer ​​ så måske er der ting som ikke helt ​​ er som beskrevet, oplever du fejl eller er der noget som du ikke mener er beskrevet ordentligt må du meget gerne kontakte mig for rettelser eller tilføjelser.

 

Inden du bruger Zoom programmet. Først skal du oprette en gratis Zoomkonto, så du selv kan oprette og afholde zoommøder, og så andre kan se, hvem du er, når du logger ind på et møde på Zoom. Senere skal du logge in med den ny konto i Zoom. Trinene i oprettelsen af en gratis Zoomkonto er:​​ 

Inden vi starter så skal lige nævnes at man godt kan deltage på zoom uden en konto, blot tryk på join meeting og udfyld med det tilsendte møde ID. Men at have en konto og være logget ind er langt lettere hvis man skal bruge zoom flere gange.

Du kan vælge at hente programmet først og installere det og så vælge Sign in knappen og derefter tabulere til sign up free linket og trykke enter på det. Og herefter følge vejledningen herunder fra trin 2​​ 

Du kan downloade programmet her  ​​ ​​ ​​​​ 

Hent Zoomt til windows her

 

Trin 1.

Åbn linket til Sign up ved at brug nedenstående:​​ 

I denne guide er Google Chrome brugt, måske er der lidt forskel ​​ med ​​ en anden browser eller ved brug af NVDA.

Få gratis Zoom konto her

 

Trin 2.

Første skærmbbillede For verification, please confirm your date of birth.​​ (Til verificering bekræft din fødselsdato).​​ 

Den ligger på overskrift 1, blot tryk på 1 tallet.​​ 

brug derefter F tast til at hoppe til ​​ month (måned), fold måned ud med alt pil ned og vælg din måned og tryk på enter og tryk på Tabulator ​​ 

day (dag), fold day ud med alt ​​ plus pil ned og vælg din fødselsdag og tryk på enter og tryk på tabulator.

​​ year (år), fold year ud med alt plus pil ned ​​ og vælg ditfødselsår, tryk på enter og tryk på tabulator.​​ 

Nu kommer ​​ du til ​​ continue (Fortsæt knappen, tryk på entertasten   

 

Trin 3.

Næste skærmbillede nu skal du indtaste din mailadresse, Jaws vil allerede have fokus i ​​ emailadressefeltet og du skal blot angive den mailadresse du vil bruge og derefter trykker du på tab​​ tasten

Du kommer nu til ​​ links med deres betingelser osv, ønsker du at læse dem kan du gøre dette men det er ikke et krav.

Tryk på tab​​ tasten​​ til du kommer til sign up knappen ( tilmeld dig) og tryk på enter tasten.

 

Trin 4.

Nu kommer du til et skærmbillede ​​ hvor du skal bekræfte du vil fortsætte.

Du kommer til ​​ confirm knappen med ​​ tasten B blot tryk på den til ​​ jaws siger Confirm knap og tryk på Enter tasten.

 

Trin 5.

Du får nu en mail ​​ i dit mailprogram,​​ som du skal åbne for at komme til næste trin. Får du ikke det kan du på nuværende skærmbillede i ​​ Google Chrome igen bruge tasten B for at komme til resend mail knappen og trykke på enter tasten.

OBS hos nogle udbydere kan der godt gå lidt tid inden du modtager din ​​ mail.

 

Trin 6.

Åben den modtagne mail​​ fra Zoom

Vælg linket ​​ Activate Account​​ 

Ved brug af Jaws og ​​ outlook blot hop til ​​ linket activate og tryk på enter tasten.

 

Trin 7.

I det skærmbillede som åbner, skal du ​​ nu skrive dit fornavn og efternavn ​​ og vælge kode samt ​​ angive om du ​​ repræsenterer en skole.​​ 

Tryk på E tasten til du kommer til ​​ First name (fornavn) tryk på mellemrumstasten hvis Jaws ikke ​​ går ind i feltet. Skriv herefter dit fornavn og tryk på tab​​ tasten.

Skriv dit efternavn og tryk på tab​​ tasten

Skriv nu adgangskoden som skal ​​ indeholde bogstaver og tal ​​ og mindst et stort bogstav, ​​ koden skal være ​​ på mindst 8 tegn. Tryk​​ derefter​​ på tab​​ tasten.​​ 

Skriv koden igen ​​ og tryk på tab​​ tasten.

Nu skal du vælge om du repræsentere en skole eller lignende. Det er en radioknap og ​​ No (nej) er forvalgt så du behøver ikke gøre noget her, tryk blot på tab​​ tasten

Tryk på tab​​ tasten​​ til du kommer til Continue knappen (gå videre) og tryk på Enter tasten.

 

Trin 8.

Nu kommer du til et skærmbillede hvor du kan inviterer andre til at ​​ tilmelde sig ’Zoom, spring dette over.

Blot tryk på B tasten til du kommer til Skip this step (spring dette over) knappen og tryk på enter tasten.

 

Trin 9.

Slutbilledet skulle gerne være følgende:​​ 

Start your test meeting. (Start dit testmøde).​​ 

Excellent! Now it's time to start meeting.​​ (Fint nu er det tid til at starte et møde).​​ 

Your personal meeting url: (Dit personlige meeting url link er) hvorefter linket kommer startende med https​​ 

Start Meeting Now Go to My Account (Start møde nu gå til min konto).​​ 

Save time by scheduling your meetings directly from your calendar.​​ (Spar tid ved at planlægge dine møder direkte i kalenderen).​​ 

Microsoft Outlook Plugin Download (Outlook plugin download). ​​ 

Chrome Extension Download (Chrome udvidelse download).​​ 

Du behøver ikke downloade yderligere til hverken Chrome eller Outlook.​​ 

 

Tillykke du har nu en gratis Zoom konto hvor du ​​ uden tidsbegrænsning kan ​​ holde møde med en anden person, bliver i 3 eller flere vil mødet ​​ stoppe efter 40 minutter, men man kan blot ​​ trykke på ​​ sit mødelink igen og så fortsætte hvor man slap ​​ vil man uden ​​ om dette lille ​​ trin skal man købe en licens.

 

Din gratis konto kan selvfølgelig bruges på alle de enheder som Zoom kan installeres på.

Valgte du ikke at hente programmet først ​​ skal du gøre det nu, brug linket længere oppe i vejledningen.

Programmet downloades til din overførsler mappe og måske starter installationen ikke af sig selv efter du har ​​ downloadet programmet. Tryk på kontrol + j mens du stadig er i Browseren. Og blot ​​ aktivere programmet her. Ellers find det i din overførsler mappe i stifindren.

Filen du skal finde hedder zoominstaller.

 

Test af Zoom.

Inden du for alvor skal ​​ i gang med at bruge zoom kan du lave et test opkald ved at bruge ​​ linket herunder.

https://zoom.us/test

 

God fornøjelse.