Zoom-IOS

Sådan opretter du en gratis ​​ zoomkonto via Zoom app på Iphone/Ipad​​ med​​ Voiceover.​​ 

Denne vejledning er lavet af Torben Frederiksen du kan kontakte mig på​​ tgf@matokiri.dk​​ eller inge på 30 49 59 20 hvis du finder fejl eller ønsker rettelser.

 

Bruger du forstørrelse​​ ​​ eller Android apphenviser vi til den ​​ generelle vejledning for oprettelse som også er tilgængelig.​​ Bruger du talkback eller lignende på en andoidbaseret enhed vil nedenstående sandsynligvis virke ​​ en del af vejen.

Inden du går videre skal du hente Zoom App ​​ og eller åbne den.

 

Trin​​ 1.​​ 

Svirp til Sign up (tilmeld dig) ikke sign in (log ind)​​ vælg sign up knappen i zoom app ved at dobbelt tappe på den.

 

Trin​​ 2.​​ 

Nu skal du bekræfte din fødselsdato​​ 

svirp til højre indtil du ​​ kommer til dag vælgeren her svirper du op eller ned til du kommer til rette dag for din fødselsdag.

Svirp til højre til månedsvælgeren og svirp op og ned til den rette måned.

Svirp til højre til årsvælgeren og svirp ned til det rette årstal.

Svirp til venstre ​​ indtil du kommer til Confirm knappen (bekræft) og dobbelttap på den.

Trin 3

Nu skal du indtaste den emailadresse du vil bruge du skal dobbelttappe for at få fokus​​ i feltet og skrive din mailadresse

Svirp til First name (dit fornavn) og dobbelttap for at skrive dit fornavn.

Svirp til last name (efternavn) for at skrive dit efternavn her skal også dobbelttappes for at kunne skrive.

Svirp til continue knappen (fortsæt) og dobbelt tap. Nu fremkommer en dialog som fortæller dig på engelsk at der afsendt en mail ​​ som du skal finde i dit mailprogram. Der er 2 knapper man kan svirpe til, resend mail som vil genudsende mailen hvis ikke du har modtaget den (før du bruger resend mail knappen vær tålmodig, og vær opmærksom på at der godt kan gå nogle minutter før du modtager mailen).​​ 

Næste knap er ok ​​ begge kan dobbelttappes på.​​ 

Vælg ok knappen når du ​​ har konstateret at du har fået mailen.

Er du ikke klar over hvordan du skal skifte mellem ​​ 2 apps ​​ så gør som følger.​​ Tryk på hjem knappen ​​ til du kommer til hjemmeskærmen.

Find din mail​​ app fx mail (apples egen) og dobbelttap på den.

Find nu ​​ mailen fra Zoom men åben den ikke.

Dobbelttryk nu på hjemknappen for at få appskifteren frem. Svirp til venstre til zoom app og dobbelttap på den.

Nu vender du tilbage til ​​ zoom og skærmbilledet med ​​ knapperne resend mail og ok knap, vælg nu ok knappen ved at dobbelt tappe på den. Nu vender du tilbage til zoom start skærm.

 

Trin4​​ nu skal du dobbelttrykke på hjem knappen igen for at få app skifteren frem igen. Svirp til din mail app og dobbelttappe​​ ​​ på den​​ for at få app skifteren frem igen, svirp til venstre for at finde mail app og dobbelt tap på den.

10 find mailen​​ ​​ fra zoom og åben den.

11 Svirp til ​​ linket med confirm account (bekræft din konto) og dobbelt tap på den.

12 nu ​​ åbner ​​ din webbrowser og du bliver sandsynligvis mødt med en Cookie meddelelse, svirp til agree linket (jeg er enig) og dobbelt tap på den. Nu er der en meddelelse om at du har opdateret dine cookie indstillinger (på engelsk) den ligger ​​ langt nede så ​​ Nu er der en del svirpen til højre bunden indtil du kommer til close knappen den skal du dobbelttappe på​​ 

 

Trin 5.

Nu kommer du til siden med ​​ valg af kodeord, svirp til du hører ​​ dit navn, svirp til ​​ efternavn.

Svirp til password (adgangskode) feltet og dobbelttap så du kan skrive dit kodeord, ​​ der skal være ​​ både store og småbogstaver samt mindst et tal. Og den skal være på mindst 8 tegn.

Svirp nu til  ​​ ​​​​ højre indtil du kommer til confirm password feltet (bekræft kodeord) dobbelttap og skriv kodeordet igen.

Svirp nu til højre indtil du kommer til Continue knappen (fortsæt)

 

Du har nu oprettet din gratis konto og behøver ikke gøre mere på denn side. Du kan nu åbne din ’zoom app og logge ind. Se den øvrige manual for yderligere vejledning.