Klubber

Klubber med mere i Dansk Blindesamfund: DBS Aalborg

Herunder vil du finde en hel række af ​​ klubber og foreninger rundt om i kredsen som du er meget velkommen til at være med i. Skulle​​ du gå med et ønske om at lave en klub for kredsens medlemmer ​​ så er du også velkommen til at kontakte bestyrelsen for at fortælle om din ide ​​ og høre nærmere om mulighederne

Har der været opslag her på hjemmesiden så vil der være et link så du ​​ kan læse om​​ hvad der er sket, og vil ske i den enkelte klub.

 

FORSAMLINGSHUSET.

Vesterbro 62 A, 9000 Aalborg​​ 

Forsamlingshuset vil foregå den første tirsdag i hver måned . Kom og vær med til at præge Forsamlingshuset fra starten. Der plejer jo at foregå mange spændende ting i et Forsamlingshus. Der vil blive serveret eftermiddagskaffe med brød.​​ 

Der vil blive arrangeret foredrag som annonceres i medlemsbladet, på hjemmesiden og facebook.​​ 

Til jul slutter vi af med hygge og bankospil.​​ 

Så hold øje med annonceringerne omkring arrangementer i medlemsbladet med ​​ videre.

 

Klub 21, Brovst:

(Klubleder:

Else Klarborg Aaved

Passagen 43​​ 

9440 Aabybro

Telefon: 62 22 32 01 ​​ 

Mobil: 21 75 54 82 ​​ 

elseaaved@gmail.com​​ 

Mødested: Ny Skovsgaard hallen, tirsdag I hver anden uge i lige uger)

) kl. 13.30-16.15

Datoer. Er hver anden tirsdag i lige uger. ​​ 

Klubben lægger høj vægt på socialt og hyggeligt samvær. Der bliver arrangeret foredrag og underholdning af forskellig art, som annonceres i medlemsbladet. Hobbyarbejde kan tages op i​​ begrænset omfang. Eftermiddagskaffe og brød kan vi købe i centret.

 

Hyggeklubben i Løgstør:

Klubleder: ​​ Conni Larsen

​​ Søndermarksvej 20 9670 Løgstør​​ 

​​ Telefon 98 67 30 99

Mødested for klubben i Løgstør. Søndermarksvej 20, 9670 Løgstør, tirsdag kl. 14-17.

Kom og oplev et spændende samvær med andre fra Vesthimmerland. Vi arrangerer foredrag, musik, sang med videre. Kom selv og vær med til at præge klubben.

 

Klub 21, Aars

Klubbens ledere: Jonna Skyum og Ninna Christensen 98 62 40 18

Mødested: Aktivitetscentret, Aars Bymidte mandage kl. 10-12.

Det er gratis at deltage i klubben, dog skal der betales for kaffe og brød, samt 60 kroner pr. gang ved kørsel, i strengt nødvendigt omfang.

Klubben afholder foredrag og underholdning af forskellig art.

Klubbens program fremgår af Medlemsbladet.

Der vil også være mulighed for at lave forskellige hobbyarbejder i skind og læder med videre. Kom og vær med til at præge klubben.

 

KRISTINEKLUBBEN.

Den anden onsdag i hver måned fra oktober til maj bliver der afsat en eftermiddag​​ fra ​​ klokken 14.00 til 17.00 i Vejgaard hallen for kredsens damer. Der bliver hver gang ​​ arrangeret et foredrag med tilhørende demonstration og lignende, ligesom der ​​ naturligvis også bliver serveret kaffe med brød. Der er som ved vore andre ​​ arrangementer​​ arrangeret kørsel i strengt nødvendigt omfang. Så kom og vær med ​​ til et hyggeligt samvær i Kristineklubben. I øvrigt henvises der til meddelelser ​​ i Medlemsbladet om emner for de enkelte aftener.

​​ Sæsonen slutter af med en heldagsudflugt. Læs om kommende ​​​​ arrangementer

 

​​ Formand:​​ 

​​ Jytte Houtved Pedersen

​​ Fridtjof Nansens Vej 21 2. th,

​​ 9210 Aalborg SØ

​​ Telefon 98 14 29 07​​ 

 

MANDELAUGET.​​ Se opslag for mandelauget

Klubben begynder 2. mandag i september​​ hvert år

​​ Klubben har mødedag den 2. mandag i hver måned fra kl. 19 – 22. på Vesterbro ​​ 62 A. Nærmere information får du i vort Medlemsblad og pr mail eller brev.

​​ Mandelaugets målsætning er:

​​ ”At samle laugets brødre til informerende og underholdende arrangementer samt på ​​ enhver måde at stimulere et broderligt kammeratskab”.

Sæsonen sluttes af med en sommerudflugt i juni måned.

Ønsker du at blive medlem af lauget, skal du henvende dig til oldermanden.

Kontakt:​​ 

Oldermand Henning Elholm, Kirkevej 4 9310 Vodskov mobil 29 89 53 57​​ 

mail henningelholm@youmail.dk

 

KLUB EDB.​​ Se opslag for KLUB EDB

Kunne du tænke dig at ​​ vide ​​ lidt mere om hvad der rør sig inden for computere, mobil med videre så er KLUB EDB lige​​ noget for dig.

Der er klub aften den sidste mandag i hver måned ​​ fra september til juni.

Klubaftenerne starter kl. 19 og slutter kl. 21.

Der vil til de fleste klubmøder være en foredragsholder som vil fortælle om et spændende emne. Der vil blive serveret​​ kaffe og en ostemad​​ 

Vil du gerne være med så kontakt formand​​ Finn Bjørn på mail​​ finn.bjoern@stofanet.dk

Eller se på ​​ klubbens hjemmeside​​ www.klubedb.dk

 

Klub Rebild

Kredsens nyopstartede klub.​​ Klubben afholder kom sammen den anden onsdag i måneden fra klokken 13 til 15 i ​​ Stubhuset i Støvring.

Kunne du ​​ tænke dig at være med​​ eller høre nærmere​​ så kontakt klubleder Maj-Lis Christiansen på​​ ​​ mobil 40 13 55 64