Bestyrelsen

Bestyrelsens sammensætning ​​ efter ​​ kredsgeneralforsamling​​ 9. april 2022.​​ 
Herunder ​​ finder ​​ du ​​ bestyrelsens sammensætning ​​ og kontaktoplysninger ​​ på undervisningsleder og​​ kørselsleder. Er du i tvivl ​​ om ​​ hvem ​​ du skal henvende dig ​​ til ​​ med ​​ dit ​​ ærinde ​​ så ​​ kan ​​ du skrive ​​ til​​ Info@dbsaalborg.dk og ​​ så vil ​​ den rette ​​ vende tilbage til dig ​​ hurtigst ​​ mulig.
Du ​​ kan også bruge vores kontaktformular ved at trykke​​ her.

Kredsformand

Torben Gjering Frederiksen
Bakkegårdsvej 60
9000 Aalborg
Tlf.: 30 49 59 20
E-mail: tgf@blind.dk
Mail vedr. hjemmeside, it og sociale medier: admin@dbsaalborg.dk
Mail til Medlemsbladet: redaktion@dbsaalborg.dk
Arbejdsområder: Leder kredsens arbejde, Økonomiudvalget, tilgængelighedsudvalget, Webmaster på hjemmeside og sociale medier, DH-Aalborg repræsentant, repræsentant i Aalborg kommunes Handicapråd, medlemsblad redaktør. Team undervisning.

Kredskasserer

Bruno Hjorth
Monicasvej 3 
Trend
9670 Løgstør
tlf: 29 88 53 57 eller  ​​ ​​​​ 70 240 421 
E-mail:​​ brh@blind.dk
Arbejdsområder: Økonomiudvalget, Varetager kredsens økonomiske forhold.

Bestyrelsesmedlem

Carsten Sørensen
Læsøgade 5 1 -th
9000 Aalborg
tlf: 51 80 30 84
E-mail: carsten@dbsaalborg.dk
Arbejdsområder: tilgængelighedsudvalget, medlemsbladredaktør, .

Bestyrelsesmedlem

Tina Lennø Andersen
Ivigtutvej 6 1 -th
9210 Aalborg SØ
tlf: 21 74 54 86
E-mail: tla67@live.dk 
Arbejdsområder: tilgængelighedsudvalget, aktivitetsudvalget, , Forsamlingshuset.

Bestyrelsesmedlem

Bjarne Sondrup Kurinow
Poul Anker Bechs Vej 93 2.mf
9200 Aalborg Sv
Telefon: 25 36 76 00
Mail: bjarnesondrupkurinow@outlook.dk
Arbejdsområde: aktivitetsudvalget.

Bestyrelsesmedlem

Palle Thygesen
Boulevarden 1A 2 -th
9000 Aalborg
tlf: 21 44 87 45 
E-mail: palth@palth.dk 
Arbejdsområder: forsamlingshuset og aktivitetsudvalget og Team Vesterbro.

Bestyrelsesmedlem

Jesper Lauersen
Telefon 23 40 92 39
Mail: jel@blind.dk

1. suppleant

Stein Erik Skotkjerra
Enggårdsgade 1
9000 Aalborg
E-mail:​​ stein.erik.skotkjerra@gmail.com
Arbejdsområder: tilgængelighedsudvalget.

2. suppleant

Meska memedo

3. suppleant

Finn Hviid Bredahl

kørselsleder

 
Annette Winther
Pile alle 7
9440 Aabybro
Telefon: 30 85 90 40 
E-mail:​​ awi@blind.dk 
Arbejdsområde: Kredsens Kørselsleder, Teamundervisning, aktivitetsudvalget og Team Vesterbro.